Vyberte si svoje miesto:

Štát

Kokilové odlievanie

Prostredníctvom osvedčených automatizačných balíčkov pre moderné a hospodárne kokilové odlievanie od bývalej spoločnosti Reis Robotics dodáva spoločnosť KUKA optimálny základ pre vysokú kvalitu odlievania.


Kokilové lití: technologie

Kokilové lití je metodou lití, při které je tavenina nahoře umístěným vtokem lita do kovové trvalé formy, tzv. kokily. Její dutina se sama vyplní působením gravitace.

Díky své vysoké tepelné vodivosti zajišťuje forma urychlené k ochlazení ztuhnuté taveniny.  To má naopak za následek hustou a jemnozrnnou strukturu se zlepšenými mechanickými vlastnostmi.

Tavenina se ztuhnutí v trvalé formě stane novým dílem.
Gravity die casting line

Automatizované kokilové odlievanie

V rámci rozsiahleho programu výrobkov pozostávajúceho z robotov, softvérových nástrojov, zariadení na odstraňovanie výronkov, odlievacích kruhových strojov, odlievacích strojov, zariadení na predbežné opracovanie a potrebnej periférie sú v popredí kompletné automatizačné koncepcie pre kokilové odlievanie.

Kokilové preklápacie odlievacie stroje s inovatívnou koncepciou pohonu, ovládania a riadenia Vám ponúkajú potrebný základ pre vysokú kvalitu odlievania. Softvérová funkcia v KRC ROBOTstar synchronizuje vlievací pohyb robota s preklápacím pohybom odlievacieho stroja. Vďaka tomu máte k dispozícii optimálne predpoklady pre presný proces plnenia.

Kokilové odlievanie: výhody

  • Konštrukčný rad jednoduchých a dvojitých preklápacích odlievacích strojov sa vyznačuje robustnou a tuhou mechanickou časťou s koncepciou pohonu s malou vôľou.
  • Vďaka presnému nastavovaniu polohy pomocou servopohonu sú stroje vhodné tak pre lineárne odlievacie jednotky, ako aj pre kokilové odlievanie na odlievacích kruhových stoloch.
  • Riadenie odlievacích strojov KUKA na báze aplikácie možno ovládať intuitívne, čo Vám ponúka maximálny komfort.
  • Medzi ďalšie pozitívne efekty automatizácie patria zvýšenie produktivity, zlepšenie kvality odlievania a vysoká rentabilita Vašej výroby.
  • V porovnaní s metódou odlievania do pieskovej formy je kokilové odlievanie menej priestorovo náročné.
  • Pri kokilovom odlievaní je možná úplná mechanizácia prostredníctvom použitia robota.
  • Dosiahnete v závislosti do kusa vysoký odlievací výkon.