Vyberte si svoje miesto:

Štát

Druckgießzelle von KUKA Industries bei Auto Heinen

Nová tlaková odlievacia jednotka pre lepšiu dostupnosť a výkonnosť

Spoločnosť Auto Heinen je už desaťročia uznávanou kapacitou pre náročné tlakové odliatky z hliníkových zliatin. Aby bola ďalej zvýšená výkonnosť zlievarne, bola v roku 2015 uvedená do prevádzky nová tlaková odlievacia jednotka, ktorú spoločnosť KUKA Industries kompletne naprojektovala a uviedla do prevádzky.


Východisková situácia

Spoločnosť Auto Heinen je rodinný podnik, ktorý s 260 pracovníkmi v Bad Münstereifel už viac ako 70 vyrába diely pomocou tlakového odlievania hliníka – na 13 plnoautomatických odlievacích jednotkách. Dnes je podnik aktívny v rámci medzinárodnej, taktiež súkromnej skupine Südtiroler Scherer Gruppe. „Aby bolo možné splniť rastúce požiadavky na dostupnosť zariadení a kratšie doby pracovného taktu, sú opäť potrebné investície do náhrad“, hovorí Thomas Velser, vedúci zlievarne v spoločnosti Auto Heinen. „Naším cieľom je vyvíjať najlepšie možné produkty, čo sa týka rozmerovej stálosti, tesnosti a čistoty. To sa deje v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi. V tejto súvislosti sme v roku 2015 nahradili starú odlievaciu jednotku moderným riešením.“

Úloha

Jednotka zahŕňa všetky kroky od odlievania až po diel zbavený ostrín pomocou strihadla.
Zariadenie bolo koncipované na kapacitu 200 000 vstrelov ročne v trojzmennej prevádzke. V novej tlakovej odlievacej jednotke vznikajú telesá škrtiacich klapiek. Nástroj bol pritom zostavený tak, aby boli na jeden vstrel vyrobené štyri telesá. V prípade hliníkovej tlakovej zlievarne ako Auto Heinen sa často menia produkty, takže flexibilita stála na samom vrchu zoznamu požiadaviek. Jednoduchá výmena nástroja umožňuje výrobu rôznych položiek a rozdielnych dávok podľa potreby.

Riešenie

Centrálny bod v automatickej odlievacej jednotke tvorí robot KUKA v zlievarenskom vyhotovení. Je vybavený dvojčeľusťovým otočným chápadlom, ktoré odliatky uchopí za vtok a bez prechytávania ich dopraví na všetky stanice v jednotke. Po odobratí z odlievacieho stroja sa robot zastaví pred kontrolou vstrelu vybavenou IR snímačmi. Niektoré veľmi komplexné produkty sa v odlievacom stroji vyrábajú pomocou tzv. trojdoskovej formy. Spoločnosť Auto Heinen má pripravené dodatočné dvojité chápadlo, aby bolo možné takéto diely bez poškodenia vybrať z odlievacieho stroja. Robot potom podrží kompletný produkt vo vani na chladenie ponáraním, aby teplota klesla do optimálneho rozsahu pre ďalšie spracovanie. Na vykonanie ďalšieho procesného kroku robot položí odliatok do strihadla na odstránenie ostrín.
Lis od seba oddeľuje štyri konštručkné diely a odstraňuje všetky ostriny z odlievania v jednom pracovnom kroku. Vrcholmi lisov kompletne prepracovaných v roku 2014 sú optimalizované mechanické vlastnosti ako väčšia upínacia plocha, uľahčený prístup za účelom údržby ako aj značne zvýšená energetická efektivita, okrem iného vďaka použitiu pohonov čerpadiel na báze servomotora, ktoré umožňujú aj ďalšie skrátenie dôb pracovného taktu.
Der Roboter legt das Gußteil zum Trennnen und Entgraten in die Presse
Lis od seba oddeľuje štyri konštručkné diely a odstraňuje všetky ostriny z odlievania v jednom pracovnom kroku.
Spoločnosť Auto Heinen patrí do skupiny Scherer Gruppe a profituje zo služieb, ktoré zväz poskytuje. Takto si skupina vyrába väčšinu zlievarenských foriem sama. Okrem toho simulácie plnenia formy už vopred virtuálne ukazujú, ako sa budú určité formy správať v praxi. Keďže spoločnosť Auto Heinen sleduje stratégiu nulovej chybovosti, každá nová forma sa dodatočne testuje na vlastnom tušírovacom lise Reis. Tušírovanie v nástrojárstve predstavuje rohový pilier, aby sa na každej tlakovej forme dosiahla a zdokumentovala maximálna presnosť. Tzv. posledné zabrúsenie zabezpečuje, aby bola forma plynulá, rovnobežná a predovšetkým tesná. V konečnom dôsledku každá flitrová ostina alebo priestrel znižuje kvalitu odliatku a skracuje životnosť formy, pretože sa takto rýchlejšie opotrebuje.
Jednotka zahŕňa všetky kroky od odlievania až po diel zbavený ostrín pomocou strihadla.

Pre nás e veľmi dôležité dôverovať partnerovi pre automatizáciu a systémovému integrátorovi, ktorý prináša príslušné odborné know-how a pozná zlievarenské procesy. Už 30 rokov dôverujeme expertíze a spoľahlivosti spoločnosti Reis – alebo dnes: KUKA Industries. Takto bolo už v skoršom štádiu projektu jasné, že celkovú zodpovednosť za nové, plnoautomatické zariadenie zveríme do osvedčených rúk.

Thomas Velser, vedúci zlievarne v spoločnosti Auto Heinen.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.