Vyberte si svoje miesto:

Štát

Lassercladden

Laserové navarovanie

Laserové navarovanie s práškovými alebo drôtovými prídavnými materiálmi sa môže používať na opravy, ako povrchová úprava proti opotrebovaniu alebo korózii, ako aj na výrobu 3D konštrukčných dielov (additive manufacturing).


Laserové natavovanie: technológia

Pri laserovom navarovaní vysoko výkonný laser slúži ako zdroj tepla. Pritom sa prostredníctvom natavenia a súčasným nanášaním takmer ľubovoľného materiálu vytvorí povrchová vrstva. Prídavný materiál sa môže pridávať v práškovej forme napr. ako kovový prášok alebo aj so zváracím drôtom. Pri laserovom navarovaní s práškom laser väčšinou zohrieva obrobok s rozostrením a lokálne ho roztavuje. Zároveň sa privádza inertný plyn, zmiešaný s kovovým práškom. Na zohriatom mieste sa natavuje kovový prášok a spája sa s povrchom obrobku.

Laserové natavovanie: výhody

  • Oprava namiesto výmeny: Dokonca malé poškodenia alebo bežné opotrebovanie komplexných a drahých konštrukčných dielov často spôsobujú obrovské náklady - príslušné diely je potrebné často kompletne vymeniť. Z tohto dôvodu sa opravy vyplatia. Laserové navarovanie je ideálnou metódou pre tento účel.
  • Funkčné povrchy: Veľký výber materiálov umožňuje pri laserovom navarovaní optimálne prispôsobenie povrchov príslušnej funkcii, napr. na ochranu proti opotrebovaniu a korózii.
  • Používanie generatívnej výroby konštrukčných dielov alebo funkčných prvkov v oblasti priemyselnej výroby narastá. V prípade veľkých konštrukčných dielov, ako napr. turbínových prvkov, upevnenie funkčných prvkov pomocou laserového navarovania vedie k značným úsporám vo výrobe.
  • Nepatrné zanášanie tepla do zváracej zóny: Deformácia zostáva v rámci úzkej tolerancie a štruktúra nanášaného materiálu v prípade mnohých aplikácií spĺňa resp. prekračuje požiadavky, ktoré sú stanovené na originálne diely.

Automatizované laserové navarovanie

Spoločnosť KUKA Vám poskytuje individuálne riešenia a všetky druhy výrobných technológií pre laserové navarovanie. Portfólio siaha od modulárnej robotickej jednotky až po plnoautomatické zariadenie - aj v spojení s inými technológiami spájania.

Laserové opracovanie materiálu pomocou laserového zvárania s práškom s kompaktnými jednotkami od spoločnosti KUKA

Máte záujem o metódu laserového navarovania? Spoločne nájdeme vhodnú koncepciu pre Vašu výrobu. Pokojne nám zavolajte!