Vyberte si svoje miesto:

Štát

Lineárna jednotka KUKA KL 100

Lineárna jednotka KUKA KL 100 je samostatná lineárna jednotka s jednou osou. Je namontovaná na podlahe, strope alebo stene a používa sa ako doplnková os robota. Ovládanie je realizované prostredníctvom príslušného riadenia robota.


Takto pracuje lineárna jednotka KUKA KL 100 na KR AGILUS:

Lineárna jednotka KUKA KL 100 je aktívna na KR AGILUS.

Údaje a vyhotovenia lineárnej jednotky KL 100

Zaťaženie 100 kg 
 Počet osí  1
Presnosť opakovania +/- 0,02 mm
Montážne polohy podlaha, strop, stena
Rýchlosť 2,5 m/s
Trieda ochrany IP 65

Základné vlastnosti lineárnej jednotky KL 100:

 • Vhodné pre všetky roboty série KR AGILUS
 • Až štyri roboty na jednej lineárnej jednotky, namontované v rôznych základných polohách robota:
  Roboty môžu zaujať osem rôznych základných polôh a môžu so sebou viesť doplnkový tendrový vozík pre doplnkovú výbavu špecifickú pre danú aplikáciu.
 • Zrkadlové vyhotovenie:
  Prevzatie programov zrkadlových pohybov
 • Optimalizované metódou FEM:
  Odolné proti krúteniu podľa skúšky metódou FEM a z tohto dôvodu sa môže používať pre presné dráhové aplikácie.
 • Integrované ovládanie:
  Ovládanie lineárnej jednotky je integrované do riadenia robota ako matematicky pripojená os, ďalšie riadenie nie je potrebné.
 • Vnútorná energetická reťaz pre podlahové vyhotovenie:
  Pri menovitom zdvihu do 5500 mm sa energetická reťaz môže namontovať kompaktne do vnútra.

Oblasti použitia 

 Lineárna jednotka KUKA KL 100 je vhodná najmä pre tieto oblasti použitia:

 • Manipulácia, nakládka a vykládka
 • Vloženie, osadenie
 • Stroje na obrábanie rezaním
 • Ostatné manipulačné operácie
 • Ostatné aplikácie
 • Manipulácia na ostatných strojoch
 • Stroje na spracovanie umelých hmôt
 • Tvárniace stroje
 • Meranie, test a kontrola