Vyberte si svoje miesto:

Štát

Jednoosový nastavovač polohy s oporným ložiskom KP1-HC

Jednoosový nastavovač polohy KP1-HC s horizontálnou otočnou osou sa skladá z pohonu a oporného ložiska s dutým hriadeľom. Je dostupný so zaťaženiami 250, 500, 750, 1 000, 2 000 a 4 000 kilogramov. Polomery nástrojov od 950 do 1 250 milimetrov ponúkajú maximálne možnú flexibilitu pri koncepcii zariadenia.


Prednosti jednoosového nastavovača polohy KP1-HC:

 • Široké portfólio:
  Využite maximálne možnú flexibilitu pri koncepcii zariadenia na základe mnohých disponibilných polomerov obrobkov, výšok vkladania a zaťažení.
 • Integrovaný dutý hriadeľ:
  Dutý hriadeľ integrovaný do oporného ložiska umožňuje obzvlášť priestorovo úsporné a výhodné privádzanie médií.
 • Nekonečne sa otáčajúci:
  Vďaka svojej nekonečne sa otáčajúcej konštrukcii je KP1-HC v každej polohe osi optimálne nastavený a dá sa neobmedzene využívať.
 • Malá potreba miesta:
  Kompaktný dizajn 1-osového nastavovača KP1-HC je všade jednoducho integrovateľný. Máte tak väčšiu tvorivú slobodu pri plánovaní.
 • Jednoduchá integrácia:
  Voliteľne dodávaná spojovacia rúra nastavovača polohy KP1-HC umožňuje zjednodušené a presné vyrovnanie pohonu a oporného ložiska.
 • Flexibilné vyrovnanie:
  Vyrovnanie dĺžky +/- 5mm integrované do oporného ložiska umožňuje vyrovnanie tolerancií držiaka nástrojov. 
 • Vysoký zvárací výkon:
  Zvárajte až do 1000 A pri dobe zapnutia 100 %. 

Údaje a varianty nastavovača polohy KP1-HC:


KP1-HC 250 KP1-HC 500 KP1-HC 750 KP1-HC 1000 KP1-HC 2000 KP1-HC 4000
Menovité zaťaženie 250 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg 2 000 kg 4 000 kg
Polomer nástroja
(v krokoch po 100 mm)


950 mm
1 050 mm
1 150 mm
1 250 mm        
950 mm
1 050 mm
1 150 mm
1 250 mm
950 mm
1 050 mm
1 150 mm
1 250 mm
950 mm
1 050 mm
1 150 mm
1 250 mm
970 mm
1 220 mm
1 470 mm

970 mm
1 220 mm      
1 470 mm

Presnosť opakovania polohy <±0,08 mm
<±0,08 mm
<±0,08 mm
<±0,08 mm
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Oblasť otáčania s prívodom energie +/-185° +/-185° +/-185° +/-185°  +/-185° +/-185° 
Oblasť otáčania bez prívodu energie nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne nekonečne
Doba otáčania (180°/360°) 2,3 s/3,7 s 2,7 s/4,6 s 3,4 s/5,9 s 2,3 s/4,0 s 3,3 s/5,8 s 3,8 s/6,8 s
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(100 % ED), nekonečne sa otáčajúci
500 A/1 000 A  

500 A/1 000 A  

500 A/1 000 A  

500 A/1 000 A  

500 A/1 000 A  

500 A/1 000 A  

Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(60 % ED), nekonečne sa otáčajúci
590 A/1 180 A  

590 A/1 180 A  

590 A/1 180 A  

590 A/1 180 A  

590 A/1 180 A  

590 A/1 180 A