Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zmluvná výroba so spoločnosťou KUKA

Od roku 1970 vykonávame zváranie pre renomované podniky formou práce vo mzde. Sem patria aj validácie procesov a výroba prototypov. Profitujte aj Vy pri zmluvnej výrobe z našich dlhoročných expertíz a najlepšej výbavy KUKA.


Prednosti zmluvnej výroby so spoločnosťou KUKA 

Od samotného začiatku Vás podporujeme pri správnej voľbe zváracieho procesu. Okrem nášho know-how pri vývoji konštrukčných dielov a výrobkov Vám ponúkame aj náš najlepšie vybavený strojový park pre zmluvnú výrobu:

  • Viac ako 2 000 metrov štvorcových výrobnej plochy
  • Desať strojov rôznych výkonových tried pre rotačné zváranie trením s prierezmi od troch do 31 400 milimetrov štvorcových a ubíjacou silou: od jednej tony do 300 ton
  • Dva stroje pre zváranie Magnetarcs prierezmi od 60 do 4 000 milimetrov štvorcových a ubíjacou silou od troch do 35 ton
  • Štyri flexibilné robotické jednotky pre laserové obrábanie s výkonom lasera až do osem kilowattov a a rôzne obrábacie optiky pre zváranie tenkých a hrubých plechov

Tri oblasti zmluvnej výroby 

1. Vo validácii procesov zabezpečujeme technologicky správne optimálne vytvorenie Vašich konštrukčných dielov v súlade s procesom a poskytneme Vám poradenstvo týkajúce sa voľby zváracieho proces, ktorý je pre Vás najvhodnejší. Okrem toho je možné formou testov zistiť ideálne procesné parametre a odskúšať rôzne varianty.

2. Vyrobíme pre Vás prototypy ako základ pre kontroly a prepracovania a ponúkame Vám aj nulové série a vyhotovenie vzoriek. Naším cieľom je, aby sme Vás našimi expertízami sprevádzali na ceste až ku konštrukčným dielom vhodným na výrobu.

3. Naša certifikovaná odborná zváracia prevádzka ponúka prácu vo mzde pre konštrukčné diely v každej sérii. Vďaka rozsiahlemu spektru strojov sú možné tie najrôznejšie prierezy a metódy zvárania od rotačného zvárania trením cez zváranie Magnetarc až ku laserovému zváraniu.

Certifikované zváranie vykonávané v práci vo mzde

• Spoločnosť KUKA nie je len prevádzkou certifikovanou podľa ISO 9001, ale spĺňa aj požiadavky smernice podľa VDA 6.4 manažment ochrany životného prostredia ISO 14001.
• Okrem iného sú pre oblasti platnosti predaja a výroby zváraných výrobkov a vývoj zariadení s technológiou oblúkového zvárania dodržiavané aj normy podľa DIN EN ISO 3834-2.
• Pre dráhové aplikácie a zváranie koľajových vozidiel a ich častí sme pre zváranie trením certifikovaný podľa DIN EN 15085 CL1.
So svojimi otázkami sa obráťte priamo na naše odborné oddelenie, ktoré Vám poskytne kompletné poradenstvo.