Vyberte si svoje miesto:

Štát

KS CycleMove: spoľahlivé riešenie pre menšie zaťaženia 

KS CycleMove je Vaše ideálne riešenie pre automatizované privádzanie konštrukčných dielov. Nepotrebuje žiadny elektrický pohon – pre optimálnu účinnosť pri maximálnej spoľahlivosti. Vďaka jeho modulárnej konštrukcii možno KS Cyclemove individuálne prispôsobiť každej úlohe. 


Pomocou KS CycleMove môžete spoľahlivo privádzať konštrukčné diely s maximálnym užitočným zaťažením 15 kg na jeden vozík do procesného reťazca.

Kľúčovým prvkom privádzacieho systému je brzdený vozík. Tento vozík udržiava konštantnú rýchlosť na dráhe – nezávisle od toho, po akej dĺžke sú konštrukčné diely prepravované a nezávisle od ich hmotnosti. Vozík sa pritom pohybuje vďaka gravitačnej sile po naklonených prívodných a spätných dráhach.

KS CycleMove používali a stále používajú zákazníci ako VW, Opel, Daimler a KTPO a používame ho aj my v našej výrobe robotov.

Takto funguje KS CycleMove

KS CycleMove pozostáva z troch hlavných komponentov:

  1. Podstavec: Rám z oceľových rúr tvorí stabilnú a zároveň flexibilnú základnú kostru systému vozíkov. Je k dispozícii v šírkach od 500 do 1 950 milimetrov. Dĺžku možno zvoliť individuálne od 3 250 do 6 250 milimetrov. V závislosti od potreby tu možno integrovať jeden až štyri páry dráh.
  2. Dráhy: Bezpečnú prepravu vozíkov a konštrukčných dielov zabezpečujú prívodné a spätné dráhy. Dráhy obsahujú systémovo relevantné komponenty. Medzi tieto komponenty patria mäkká odkladacia plocha pre ochranu vozíka, riadiaca senzorika KS CycleMove a blokovanie na konci dráhy.
  3. Vozík: Prepravné prostriedky privádzacieho systému majú patentovanú integrovanú brzdu. Pomocou nej sa vozíky spoľahlivo presúvajú konštantnou rýchlosťou – nezávisle od dĺžky dráhy a od hmotnosti konštrukčných dielov.

Prednosti KS CycleMove

  • Nízka miera poruchovosti
  • Nie je potrebná žiadna elektrická energia, pretože preprava funguje pomocou gravitácie
  • Nie sú potrebné žiadne mechanické nastavovacie práce na mieste inštalácie
  • Nie je potrebná nákladná bezpečnostná technika