Vyberte si svoje miesto:

Štát

Technologische innovatie

Vývoj technológií: Hnať inováciu vpred

Vývoj technológií v spoločnosti KUKA znamená dlhoročné skúsenosti, kompetenciu a orientáciu na zákazníka. Neprestajne rozvíjame nové a optimalizujeme existujúce technológie – aj pre vlastné zariadenia, aj individuálne v súlade s našimi zákazníkmi.


Odborná znalosť znamená vynaliezavosť

Profitujte ako zákazník spoločnosti KUKA z našich odborných skúseností v mnohých technológiách postupu, ktoré vyvíjame a stále optimalizujeme.

Tak vynašla spoločnosť KUKA zváranie Magnetarc – inovatívnu metódu tlakového zvárania s magneticky pohybovaným elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére. Pomocou tejto technológie môžete spájať duté profily s hrúbkami stien až desať milimetrov. Rozhodujúca výhoda: Náklady sa znížia, pretože na základe krátkych časov zvárania nie je potrebný žiadny doplňujúci materiál.

Inovácia má u nás tradíciu.

Už v roku 1906 získala spoločnosť KUKA, vtedy ešte spoločnosť Keller & Knappich GmbH, zlatú medailu za prvý autogénny zváraný acetylénový nástroj. To bolo štartovacím signálom pre ďalší vývin v oblasti autogénnej zváracej techniky. S príslušenstvom a zváracími a rezacími horákmi rozšírili bratia spoločnosti KUKA, Johann Joseph Keller a Jakob Knappich, svoj dodávateľský program na autogénnu kompletnú ponuku.

Technológie KUKA: na želanie úplne individuálne

Medzičasom sa do technológií KUKA zaradilo množstvo ďalších metód zvárania. Spektrum pritom siaha od špeciálnej zváracej techniky cez spájkovanie až po ostatné metódy spájania. V prípade záujmu o tieto alebo ostatné metódy nám zavolajte: Radi s vami prediskutujeme vaše individuálne požiadavky – pre nové vývoje alebo existujúce technológie optimalizované na váš konštrukčný diel.