Välj din plats:

Land

Automatiserad betjäning av formsprutningsmaskin med KUKA-robot

Robomotion GmbH har utvecklat en flexibel robotcell för formsprutning baserat på en robot från KUKA:s KR AGILUS-serie. Gindele GmbH i sydtyska Pforzheim optimerar med hjälp av denna robotcell företagets bearbetning av hållbara plastbestick, en process som utförs i flera steg.


Automatiserad produktion med formsprutningsrobotcell

Bort från engångsprodukter och mot en framtid med hållbar konsumtion. Det var målet som studenterna vid högskolan Reutlingen formulerade när de skulle genomföra sitt högskoleprojekt. De ville hitta ett alternativ till de engångsbestick av plast som används på mässor. Under ledning av Prof. Dr. Steffen Ritter utvecklade studenterna ett bestick av högprestandaplast som är återanvändningsbart. Multifunktionsbesticket uppfyller alla krav som ställs inom livsmedelsindustrin och är dessutom hållbart. Hos Gindele GmbH i närheten av den sydtyska staden Pforzheim sker produktionen med en formsprutningsrobotcell.

 

Give-away på K-mässan: återanvändningsbara bestick av högprestandaplast.

Formsprutningsrobotar – en garant för stora kvantiteter och hög vertikal integration

Högskoleprojektet har nu utvecklats till ett kommersiellt framgångsrikt projekt. En ökad efterfrågan på de återanvändningsbara besticken gör att produktionskvantiteten måste höjas. ”Den som vill producera komplexa produkter i stora kvantiteter måste automatisera sin produktion”, berättar Steffen Ritter. Därför beslöt sig högskolan Reutlingen, Gindele GmbH, robomotion GmbH och KUKA för att göra gemensam sak –och visar nu hur ”flexobot”-cellen fungerar i en verklig produktionsmiljö hos ett formsprutningsföretag.

Maximal flexibilitet: KR AGILUS griper även tag i komplexa komponenter utan problem.

Flexibel automationsanläggning för plastindustrin

Hos Gindele gjuts högprestandaplasten i bestickformarna på formsprutningsmaskinen. flexobot-robotcellen är en mycket flexibel cell utvecklad av företaget robomotion. Cellen betjänar formsprutningsmaskinen och bearbetar även de färdiggjutna komponenterna. Exempel på uppgifter som cellen handhar: avlägsnande av ingöt, kvalitetskontroller med visionsystem, samt montering. Cellen har en integrerad KUKA-robot för formsprutningsmaskiner. Denna robot från KR AGILUS-serien är anläggningens huvudkomponent.

Formsprutningsroboten avlägsnar ingötet från komponenterna.
Robot för formsprutningsmaskiner: tillverkning av högprestandaplast.

Formsprutningsrobotcell fulländar krävande bearbetningsprocess

Ett samarbete mellan robotar och verktygsmaskiner eller formsprutningsmaskiner erbjuder en enorm potential. Med sina sex axlar är KR AGILUS en mycket flexibel robot som även kan gripa tag i komplexa komponenter på ett säkert sätt. Formsprutningsroboten hämtar det färdiggjutna besticket och tillför det till ett visionsystem för kontroll. Eftersom den formsprutade delen fortfarande är mycket varm läggs den först ner för att svalna. När delen har svalnat lyfter roboten upp den och avlägsnar ingötet. För detta ändamål är KUKA:s robot utrustad med en 3D-printad gripper.

Formsprutningsroboten tillför besticken till ett visionsystem för kontroll.

Flexobot-automationslösning ger högre vertikal integration

Matthias Gindele är mycket nöjd med produktionsresultaten: ”Med vår formsprutningsrobotcell har vi uppnått en hög vertikal integration i anslutning till bearbetningen i formsprutningsmaskinen. Det här exemplet visar hur vi kan realisera mycket komplexa uppdrag helt automatiserat.” Här anspelar Gindele även på cellens höga flexibilitet. Fler än ett projekt kan nämligen realiseras med robotcellen. Den automatiserade flexobot-lösningen är även optimalt lämpad för mindre produktionskvantiteter.

 

Enkel omriggning: flexobot-cellen är mycket enkel att flytta.

Flexobot är så pass liten att den kan ställas upp alldeles intill vår formsprutningsmaskin. Där utför den en mängd olika uppgifter på en plats där den gör som mest nytta.

Matthias Gindele, VD för Gindele GmbH

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar