Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot KUKA automatizuje manipuláciu na vstrekovacom stroji

Spoločnosť robomotion GmbH na báze robota KUKA konštrukčného radu KR AGILUS vyvinula flexibilnú robotickú bunku pre tlakové odlievanie. Tento robot sa používa v spoločnosti Gindele GmbH vo Pforzheime v južnom Nemecku, robot optimalizuje viacstupňový proces opracovania udržateľného plastového príboru.


Automatizovaná výroba pomocou robotickej jednotky pre tlakové odlievanie

Preč od výrobkov na jedno použitie, prechod k udržateľnej spotrebe. Tento cieľ si stanovili študenti vysokej školy v Reutlingene v rámci jedného projektu. Hľadali alternatívu k jednorazovému plastovému príboru na veľtrhoch. Pod vedením Prof. Dr. Steffena Rittera tak vznikol opätovne použiteľný príbor z vysoko výkonného plastu. Príbor spĺňa všetky požiadavky potravinárskeho priemyslu, je multifunkčný a zároveň udržateľný. Výroba v spoločnosti Gindele GmbH v blízkosti mesta Pforzheim v južnom Nemecku sa realizuje pomocou robotickej bunky pre tlakové odlievanie.

 

Give-away na veľtrhu K Düsseldorf: príbor na viacnásobné použitie z vysoko výkonného plastu.

Robot pre vstrekovacie stroje zabezpečuje vysoký počet výrobných položiek a vysoký podiel vlastnej výroby

Z pôvodného vysokoškolského projektu sa medzičasom stal úspešný projekt. Dopyt po príbore na viacnásobné použitie stúpa a počty výrobných položiek sa musia zvyšovať. „V prípade takýchto komplexných výrobkov a vysokého počtu výrobných položiek sa výroba musí bezpodmienečne automatizovať“, povedal Steffen Ritter. Z tohto dôvodu sa vysoká škola v Reutlingene, spoločnosť Gindele GmbH, spoločnosť robomotion GmbH a KUKA spojili – a predviedli, ako bunka „flexobot“ funguje v reálnom svete výroby v podniku na tlakové odlievanie.

Veľmi flexibilný: KR AGILUS dokáže bezpečne uchopiť aj komplexné konštrukčné diely.

Flexibilné automatizačné zariadenie pre plastový priemysel

Vstrekovací stroj v spoločnosti Gindele vstrekujte vysoko výkonný plast do požadovanej formy na príbor. Robotická bunka flexobot s veľkou flexibilitou v spoločnosti robomotion prevezme manipuláciu na vstrekovacom stroji, ako aj náročné ďalšie obrábanie. Sem patrí napríklad odstránenie odliatku, kontrola kvality systémom Vision a montáž. Do bunky je integrovaný robot KUKA pre vstrekovacie stroje z konštrukčného radu KR AGILUS, ktorý je vlastne srdcom celého zariadenia.

Robot pre tlakové odlievanie odstraňuje náliatok z konštrukčných dielov.
Robot pre vstrekovacie stroje: výroba vysoko výkonného plastu.

Robotická bunka pre tlakové odlievanie ukončí náročný obrábací proces

Spolupráca medzi robotom a obrábacím strojom, ako aj vstrekovacím strojom ponúka enormný potenciál. Vďaka svojim šiestim osiam je KR AGILUS veľmi flexibilný a dokáže bezpečne uchopiť aj komplexné konštrukčné diely. Robot pre vstrekovacie stroje odoberá hotový odliaty príbor a privádza ho na kontrolu k systému Vision. Konštrukčný diel je ešte veľmi horúci, preto sa najprv uloží na ochladenie. Po ochladení robot znovu uchopí konštrukčný diel a odstráni náliatok. Na tento účel je robot KUKA vybavený chápadlom, ktoré bolo vytvorené pomocou 3D tlače.

Robot pre vstrekovacie stroje privádza príbor na kontrolu k systému Vision.

Automatizačné riešenie flexobot zvyšuje podiel vlastnej výroby

Matthias Gindele je veľmi spokojný s výsledkami výroby: „Vďaka robotickej bunke pre tlakové odlievanie sme dosiahli vysoký podiel vlastnej výroby v nadväznosti na spracovanie vstrekovacím strojom. Tento príklad znázorňuje, ako sa veľmi komplexné zákazky môžu realizovať plnoautomatizovane.“ Spoločnosť Gindele pritom využíva aj flexibilitu, pretože s robotickou bunkou je možné realizovať rôzne projekty. Automatizačné riešenie flexobot je ideálne aj pre menšie výrobné množstvá.

 

Jednoduché prestrojenie: Bunka flexobot je veľmi mobilná.

Bunka flexobot je dostatočne úzka, môže sa umiestniť v bezprostrednej blízkosti vstrekovacieho stroja. Vďaka tomu môže priamo na mieste prevziať veľký počet činností.

Matthias Gindele, konateľ spoločnosti Gindele GmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.