เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

เมกะเทรนด์: การสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

ด้วยความเจริญที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก การเติมเต็มส่วนบุคคลและเสรีภาพของแต่ละบุคคลก็ทวีความสำคัญมากขึ้น แนวโน้มการปรับแต่งยังส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปที่จะตอบสนองคำขอของลูกค้าแต่ละรายด้วยการผลิตจำนวนมากแบบดั้งเดิม และด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องใช้แนวทางใหม่ในการผลิต


การผลิตจำนวนมากเฉพาะลูกค้าแต่ละราย

ธุรกิจต่าง ๆ ต้องพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เน้นลูกค้าเป็นหลักและใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบอัจฉริยะที่ยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าและในขณะเดียวกันก็ยังรักษาต้นทุนประสิทธิผลได้

วัตถุประสงค์ของการผลิตตามความต้องการเฉพาะลูกค้า (Mass Customization) ก็เพื่อรักษาการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ห้ามให้ปัจจัยสำคัญอย่าง ความพร้อมในการใช้งาน สมรรถนะการทำงานและคุณภาพลดลงเมื่อเทียบกับการผลิตมาตรฐานอย่างเดียว นอกจากนั้นยังน่าจะรับประกันอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าดึงดูดใจและเวลาในการเข้าสู่ตลาด (Time To Market) น้อยที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ

กุญแจสำคัญอยู่ที่ระดับการสร้างมาตรฐานและการใช้ระบบอัตโนมัติที่สูง ซึ่งเหลือพื้นที่ว่างให้ความหลากหลายของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในเวลาเดียวกัน แม้แต่แนวคิดของกลุ่มงานแปรรูปและประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ที่จะมอบการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลแก่ลูกค้าตามระบบโมดูลาร์ เป็นวิธีการหนึ่งที่มีต้นทุนประสิทธิผลในการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายในด้านคุณภาพและปริมาณ

การผลิตตามความต้องการเฉพาะลูกค้า (Mass Customization) ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการผลิตจำนวนมากหรือการผลิตชิ้นเดียว

IoT ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตอัจฉริยะ

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things - IIoT) ช่วยให้สามารถทำการผลิตส่วนประกอบต่าง ๆ และสินค้าชิ้นเดียวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลในคุณภาพสูง แต่คุ้มค่า โรงงานผลิตดั้งเดิมจะได้รับการเปลี่ยนแทนที่เป็น Smart Factories ซึ่งสามารถทำการปรับให้เหมาะกับกระบวนการผลิตได้อย่างราบรื่นในระยะเวลาสั้น

โซลูชั่นระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะและกระบวนการที่เชื่อมโยงกันจะช่วยให้การผลิตที่ปรับเปลี่ยนได้สูงสุดเป็นไปได้ในมาตรฐานทางอุตสาหกรรมในการผลิตแบบแมทริกซ์ที่ KUKA พัฒนาขึ้น สามารถทำการดัดแปลงโรงงานผลิตทั้งระบบ รวมถึงเครื่องจักรและหุ่นยนต์แต่ละตัวเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงได้แบบเฉพาะกิจ โดยไม่ต้องรอหรือมีความสูญเสียจากการผลิต การผลิตเป็นรุ่นชุดขนาดเล็ก โมดูลและอะไหล่เดี่ยวที่แตกต่างกันจะกลายเป็นจริงได้ในกรอบของการผลิตตามความต้องการเฉพาะลูกค้า

SFaaS: บริการโรงงานระบบอัจฉริยะ (Smart Factory as a Service)

แนวคิดของโรงงานระบบอัจฉริยะเป็นการบริการดำเนินการต่อไปอีกขั้น สามารถทำการจองกำลังการผลิตแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ปรับระดับได้ให้เหมาะสม เป็นการให้บริการที่ต้นทุนแปรผัน จึงสามารถผลิตสินค้ารุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่นและมีความเสี่ยงต่ำตามความต้องการได้

KUKA มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดของ Smart Factory as a Service ให้แล้ว ในขณะนี้ KUKA ดำเนินการสร้างต้นแบบของโรงงานอัจฉริยะร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง MHP และ Munich Re ในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี สถานที่ดังกล่าวจัดเตรียมกิจกรรมของบริษัท งานสัมมนาและการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

โรงงานระบบอัจฉริยะเป็นแนวคิดที่ปูทางไปสู่กระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่น