KUKA.ArcTech

ด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตระกูล KUKA.ArcTech จะทำให้ KUKA Robotics กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเชื่อม ซอฟต์แวร์ KUKA.ArcTech จะมีการนำเสนอฟังก์ชั้นทั้งหมดที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานและการตั้งโปรแกรมที่ง่ายไว้ให้ใช้งาน

ในตระกูล KUKA.ArcTech จะมีการสร้างโมดูลาร์ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่จำเป็นให้มีความยืดหยุ่นสำหรับงานการเชื่อมที่จะต้องดำเนินการ

ตัวเลือกซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลผลิตภัณฑ์: 

 • KUKA.ArcTech Basic
 • KUKA.ArcTech Advanced
 • KUKA.ArcSense
 • และ KUKA.MultiLayer.

 

ซอฟต์แวร์ KUKA.ArcTech Basic

ในการนี้ KUKA.ArcTech Basic จะเป็นโมดูลหลักของตระกูล มันจะนำมาซึ่งฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อที่จะให้สามารถทำการแก้ไขงานเชื่อมมาตรฐานทั่วไปได้ ทั้งนี้ไม่ว่าแหล่งจ่ายไฟที่จะทำการควบคุมนั้นจะเป็นอุปกรณ์ MIG / อุปกรณ์ MAG อุปกรณ์ WIG หรืออุปกรณ์พลาสม่า ก็ตาม

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของรุ่น Basic:

KUKA.ArcTech Basic จะช่วยให้สามารถทำ การเชื่อมอาร์ค ที่มีการควบคุมของแหล่งจ่ายไฟโดย การดำเนินการของงาน (การเลือกหมายเลขโปรแกรม) หรือการดำเนินการลักษณะโค้ง (การกำนดค่าสื่อกระแสไฟฟ้า) ซึ่งจะทำให้ KUKA.ArcTech มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้ง่ายโดยขึ้นอยู่กับในแต่ละความต้องการของลูกค้าและแหล่งจ่ายไฟของการเชื่อมที่ใช้

ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน KUKA.ArcTech Basic จะทำให้ KUKA Robotics กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเชื่อม มันจะขยายชุดคำสั่งของ KUKA Robotics การควบคุม KR C4 โดยการเพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการตั้งค่ากระบวนการในการเชื่อม

สำหรับการใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบาย จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปในปุ่มสั่งงาน ตามปกติของ smartPADs ของ KUKA ด้วยปุ่มสถานะมากมายที่มีกระโยชน์สำหรับการควบคุมของกระบวนการในการเชื่อมและของแหล่งจ่ายไฟ

Arc-InLineFormular บน smartPAD.ของ KUKA

เครื่องมืออี่น ๆ และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งใน ขอบเขตในการจัดส่งของ ArcTech Basic:

 • การจัดการชุดข้อมูลของพารามิเตอร์ของการเชื่อมสำหรับพารามิเตอร์การจุดชนวน พารามิเตอร์การเชื่อมและ พารามิเตอร์ปากบ่อหลอมสำหรับการดำเนินการของ WPS
 • ตัวแก้ไขสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบออนไลน์ของพารามิเตอร์การเชื่อม
 • ตัวแก้ไขสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบออฟไลน์ของพารามิเตอร์การเชื่อมในโปรแกรมผู้ใช้
 • จอแสดงผลการผลิตที่สามารถกำหนดได้อิสระ
 • การแสดงผลเว็บไซต์สำหรับการแสดงของเว็บไซต์ของแหล่งจ่ายไฟสำหรับ เช่น การกำหนดค่าและการตั้งโปรแกรมของพารามิเตอร์การเชื่อม (เช่น การเชื่อม Kemppi A7)
 • การตรวจสอบ TCP ด้วยมือ
เว็บเบราเซอร์ ArcTech พร้อมกับการเชื่อม Kemppi A7 หน้า

นอกจากนี้ ArcTech Basic จะประกอบด้วย การตอบสนองความผิดปกติแบบอัตโนมัติที่จำเป็น ในกรณีของการจุดชนวนผิดพลาดและความผิดปกติของการเชื่อมซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์สามารถทำการแก้ไขปัญหาในการเชื่อมได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การควบคุม KR C4 จะสื่อสารกันกับแหล่งจ่ายไฟผ่านทาง ฟิลด์บัส เช่น กับ EtherCAT ที่เป็นการผลิตแบบมาตรฐานหรือระบบอื่น ๆ ทั่วไปทั้งหมด KUKA.ArcTech Basic จะช่วยสนับสนุนอีกทั้ง ArcLink® XT Protokoll ที่เฉพาะเจาะจงของ Lincoln Electric ®

ในการนี้การกำหนดค่าสัญญาณการควบคุมจะทำได้อย่างสะดวกสบายด้วย KUKA.WorkVisual และทำการสร้างการกำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับ เช่น สำหรับ Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, ESAB, SKS และ EWM ของแหล่งจ่ายไฟด้วยการใช้เมาส์คลิกเพียงคลิกเดียวเท่านั้น และเป็นเรื่องปกติอีกทั้งที่จะสามารถทำการสร้างการกำหนดค่าที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาได้

KUKA จะมีการนำเสนอหุ่นยนต์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเชื่อมอาร์ค

ซอฟต์แวร์ KUKA.ArcTech Advanced

การขยายเพิ่มเติมของ KUKA.ArcTech Advanced จะเป็นการเสริมตัวเลือกซอฟแวร์ของ KUKA.ArcTech Basic ด้วยฟังก์ชั่นอื่น ๆ สำหรับความต้องการใช้การเชื่อมที่สูง ดังนั้นจึงสามารถทำการเพิ่มขยายขอบเขตในการทำงานของ ArcTech ได้ทุกเวลาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบหุ่นยนต์และภารกิจในการผลิตของมัน

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของ KUKA.ArcTech Advanced:

 • การเชื่อมด้วยซอฟต์แวร์ KUKA.RoboTeam สำหรับการเชื่อมแบบซิงโครที่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยหุ่นยนต์ึถึง 4 ตัว
 • การตอบสนองความผิดปกติทีมีการขยายเพิ่มเติม - Advanced Error Recovery
 • การตอบสนองความผิดปกติทีสามารถตั้งโปรแกรมได้ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตะเข็บ
 • ฟังก์ชั่นการเชื่อมแผ่นโลหะที่มีความหนาต่าง ๆ
 • ทางลาดของพารามิเตอร์การเชื่อม
 • การช่วยสนับสนุนของ SKS Synchroweld™ และ Fronius Dynamic Power Control
 • อินเตอร์เฟส PLC สำหรับการควบคุมกระบวนการเชื่อมของตะเข็บการเชื่อม
 • อินเตอร์เฟสวิศวกรรมสำหรับส่วนขยายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้

ตัวเลือกเพิ่มเติมของ KUKA.ArcSense

KUKA.ArcSense จะเป็น KUKA.Techpaket ที่มีการนำเสนอ ตัวเลือกเสริมสำหรับ KUKA.ArcTech Advanced ด้วยสิ่งนี้จะช่วยให้หุ่นยนต์การเชื่อมสามารถดำเนินการ ติดตามตะเข็บ ในขณะที่ทำการเชื่อมโดยการประเมินผลของพารามิเตอร์การเชื่อมที่เป็นจริงได้ เทคโนโลยีนี้จะเป็นที่รู้จักกันอีกทั้งภายใต้ชื่อว่า เซ็นเซอร์ควบคุมสมดุลการเชื่อมอาร์ค  มันจะอนุญาตให้หุ่นยนต์ทำการชดเชยความเบี่ยงเบนของตำแหน่งตะเข็บการเชื่อมที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือการบิดเบือนที่เกิดจากความร้อนได้โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ KUKA.ArcSense:

KUKA.ArcSense จะวิเคราะห์สัญญาณตอบกลับ (พารามิเตอร์การเชื่อมที่เป็นจริง) ซึ่งมาจากการควบคุมหุ่นยนต์ที่ส่งโดยตรงไปบนอินเตอร์เฟสฟิลด์บัสหรือโดยการวัดการเบี่ยงเส้นทางของ KUKA ที่มอบไว้ให้ใช้งาน

ซึ่งจะช่วยให้สามารถ นำมาใช้ได้ในพื้นที่การใช้งานต่าง ๆ:

 • การควบคุมด้านข้างและการควบคุมความสูงสำหรับ การเชื่อมแบบ MIG / การเชื่อมแบบ MAG เช่น ตะเข็บสันและตะเข็บ V
 • การควบคุมความสูงหรือการควบคุมระยะห่างสำหรับการเชื่อมแบบ MIG / การเชื่อมแบบ MAG ที่มีระยะห่างของหัวเผาที่คงที่ (Stick-Out)
 • การควบคุมความสูงหรือการควบคุมระยะห่างสำหรับการเชื่อมแบบ WIG การเชื่อมแบบพลาสม่าและการตัดแบบพลาสม่า

  

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการติดตามตะเข็บ KUKA.ArcSense จะมีการนำเสนอฟังก์ชั่นที่มีคุณลักษณะที่เฉพาะ ซึ่งหัวเผาเชื่อม (TCP) จะย้อนกลับไปอยู่ในตำแหน่งตะเข็บและเริ่มต้นติดตามตะเข็บใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ยังจะสามารถใช้ฟังก์ชั้นการวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในตัวทำการวิเคราะห์การควบคุมของเซ็นเซอร์เป็นภาพกราฟิกและการตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแต่ละการเชื่อมจะถูกบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของ KUKA

ตัวเลือกซอฟต์แวร์ KUKA.MultiLayer

KUKA.MultiLayer จะถูกติดตั้งไว้บน KR C4 เพื่อทำการรับเอา ส่วนขยายของฟังก์ชั่น ของ KUKA.ArcTech Advanced เข้าไว้ ซึ่งจะทำให้สามารถทำการตั้งค่าการเชื่อมตะเข็บแบบหลายชั้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและให้หุ่นยนต์ทำงานตามนั้นได้

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ KUKA.MultiLayer:

การตั้งโปรแกรมที่ง่ายดายแต่มีความยืดหยุ่นของการเชื่อมตะเข็บแบบหลายชั้น

ด้วย KUKA.MultiLayer จะทำให้การตั้งโปรแกรมของการเชื่อมตะเข็บแบบหลายชั้นมีความง่ายดายขึ้นเพราะว่าในการนี้โครงสร้างโปรแกรมที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าจะมีการสอนเฉพาะชั้นรากเท่านั้น

ค่าชดเชยของชั้นเติมและชั้นปกคลุมสามารถเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จากหลาย ๆ โปรแกรมการเชื่อมได้อย่างง่ายดาย

สำหรับในแต่ละตะเข็บการเชื่อมของการเชื่อมแบบหลายชั้นจะสามารถมอบหมายพารามิเตอร์การเชื่อมที่เฉพาะเจาะจงที่ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการพารามิเตอร์การเชื่อมของ ArcTech ได้

การจำเส้นทาง

ในการใช้เซ็นเซอร์การติดตามตะเข็บ ฟังก์ชั่นการจำเส้นทางจะทำการบันทึกตำแหน่งที่เป็นจริงที่ได้เกิดขึ้นจริง ดังนั้นมันจึงสามารถทำการเชื่อมชั้นเติมและชั้นปกคลุมด้วยข้อมูลของช่วงที่ยอมรับได้ที่ได้ตรวจพบอีกทั้งในตำแหน่งที่ถูกต้องได้


การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้