เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

BEC ใช้หุ่นยนต์ชอง KUKA ในการฉายรังสีรักษา

การจัดตำแหน่งผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำในศูนย์อนุภาคบำบัด MedAustron


ในการฉายรังสีรักษาด้วยอนุภาค รังสีส่วนน้อยที่มีพลังงานสูงจะฉายไปโดนเนื้องอกเพื่อทำลาย เนื่องจากรังสีเคลื่อนที่ได้อย่างจำกัด จึงต้องมีการจัดตำแหน่งผู้ป่วยให้เข้าหารังสี จนมีการนำโซลูชั่นที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์ในการจัดตำแหน่งผู้ป่วยมาใช้ในการบำบัดเพิ่มขึ้น ความแม่นยำสำหรับพื้นที่เล็กเป็นมิลลิเมตรจึงเป็นข้อกำหนดสูงสุดของเรา

บริษัทBuck Engineering & Consulting GmbH (BEC) จากรอยลิงเงน ในเขตสวาเบียน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการพัฒนา การผลิตและการทำการตลาดระบบการแพทย์เพื่อการเคลื่อนไหวและการจัดตำแหน่งผู้ป่วย ได้พัฒนาระบบจัดตำแหน่งผู้ป่วยแบบโมดูล exacure การใช้งานหุ่นยนต์ของ KUKAช่วยให้สามารถจัดตำแหน่งผู้ป่วยให้เข้าหารังสีได้อย่างแม่นยำ

BEC ได้ผสานรวมส่วนประกอบหุ่นยนต์ของ KUKA เข้าไว้ในระบบการจัดตำแหน่งผู้ป่วย

เตียงหุ่นยนต์ที่มีส่วนประกอบของ KUKA

อนุภาคบำบัดเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับเนื้องอกในสมองหรือโพรงกระดูกสันหลัง เนื่องจากทำการผ่าตัดได้ยากและมีความเสี่ยงสูง

BEC ผสานรวมส่วนประกอบของหุ่นยนต์ไว้กับเตียงหุ่นยนต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบจลนศาสตร์ของ KUKA ที่ติดตั้งบนเพดาน ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบการสร้างภาพด้วยรังสีเอ็กซ์ของบริษัท medPhoton ไว้ที่เตียงผู้ป่วยโดยตรง โดยสามารถเคลื่อนไปตามแนวตรงของเตียงได้ ดังนั้น ระบบการสร้างภาพจึงเคลื่อนไปพร้อมกับผู้ป่วย จึงเป็นการเพิ่มความแม่นยำเชิงเรขาคณิตมากขึ้นอีก

ในขณะเดียวกัน กล้องก็จะตามจับภาพตัวอย่างพิเศษที่ด้านล่างของเตียงผู้ป่วย ซึ่งสามารถทำการปรับตั้งตำแหน่งของเตียงในช่วงมิลลิเมตรย่อยได้อีกแม้ว่าเตียงจะยืดหยุ่นก็ตาม ซึ่งจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนต่อเนื่องเชิงเรขาคณิตระหว่างเนื้องอก ระบบการสร้างภาพและรังสีบำบัดลงได้อย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบำบัดรักษา

 
การประกอบติดตั้งบนเพดานจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากห้องบำบัดและเป็นการเพิ่มปริมาตรในการบำบัดได้

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากห้องบำบัด

 

ความต้องการระบบจัดวางตำแหน่งที่ทันสมัยยังมากเกินกว่าความเคลื่อนไหวมหภาคของผู้ป่วยตรงหน้าแหล่งกำเนิดรังสี ความสะดวกสบายในการใช้งาน ปริมาตรในการบำบัด ความเร็วของระบบและความเข้ากันได้กับระบบอื่น ๆ จะมีความสำคัญเป็นลำดับแรก

การประกอบติดตั้งบนเพดานของระบบจัดตำแหน่งผู้ป่วยทำให้ BEC ประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ในห้องบำบัดและการเพิ่มปริมาตรในการบำบัดได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น โต๊ะสำหรับการบำบัดที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยให้ทำการจัดตำแหน่งผู้ป่วยที่มีน้ำหนักสูงถึง 300 กิโลกรัม ด้วยการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของ KUKA ที่มีความแม่นยำในการจัดตำแหน่งซ้ำที่ ± 0.06 มิลลิเมตร

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่