Vyberte si svoje miesto:

Štát

BEC používá roboty KUKA v léčbě ozařováním

Přesné polohování pacientů v terapeutickém středisku pro ozařování svazkem částic MedAustron.


Při léčbě ozařováním na bázi svazku částic proniká svazek částic s vysokou energií k nádoru a ničí jej. Protože paprskem se může pohybovat jen velmi omezeně, musí se pacient vyrovnávat vůči paprsku, takže se při této terapii ve vzrůstající míře používají řešení využívající k polohování pacientů robot. Přesnost v rozsahu milimetrů je přitom nejdůležitějším požadavkem.

Firma Buck Engineering & Consulting GmbH (BEC) ze švábského Reutlingenu, která je zaměřena na vývoj, výrobu a prodej lékařských systémů pro pohybování a polohování pacientů, k tomu vyvinula modulární systém polohování pacientů nazvaný exacure. Díky použití robotů KUKA je možné přesné vyrovnání pacienta vůči paprsku.

Do systému polohování pacientů exacure integruje BEC robotické komponenty od firmy KUKA.

Robotické lehátko s komponentami od firmy KUKA

Ošetření svazkem částic je zvlášť důležité u nádorů v mozku nebo míšním kanálu, protože zde je chirurgická přístupnost ztížená a zatížená vysokým rizikem.

BEC integruje do svého robotického lůžka robotické komponenty. Přitom se jedná o kinematiku od firmy KUKA namontovanou na stropě, u které je zobrazování pomocí rentgenu od firmy medPhoton namontováno přímo na lehátku pacienta a může po něm lineárně pojíždět v podélném směru. Tím pojíždí zobrazovací jednotka spolu s pacientem a geometrická přesnost se tím dále zvyšuje.

Současně sleduje kamera speciální vzory na spodní straně lehátka pacienta, čímž je možné i přes pružnost lehátka nastavit jeho polohu v rozsahu menším než milimetr. Tak je možné znatelně snížit geometrický řetězec chyb mezi nádorem, zobrazovací jednotkou a léčebným paprskem, což zvyšuje přesnost terapie.

 
Díky montáži na stropě se optimálně využívá léčebná místnost a zvýšil se počet provedených ošetření.

Léčebná místnost optimálně využita

 

Požadavky na moderní polohovací systémy dalece překračují čistý makro pohyb pacienta před zdrojem záření. Komfortní ovládání, množství provedených ošetření, rychlost systému a kompatibilita s jinými systémy vystupují stále více do popředí.

Díky montáži polohovacího systému pacientů na stropě se firmě BEC podařilo optimálně využít prostor v léčebné místnosti a významně zvýšit objem provedených ošetření. Nově vyvinutý stůl navíc umožňuje polohování pacientů až do hmotnosti 300 kilogramů – a to díky robotické technologii KUKA s přesností opakovaného nastavení polohy ±0,06 milimetrů.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.