เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ที่ KUKA มีการใช้เครื่องจักรกลสองหลังในการผลิตชิ้นส่วนประกอบต่างกัน 14 ชิ้น สำหรับและด้วยหุ่นยนต์ของ KUKA

การพัฒนา การผลิต รวมถึงจัดจำหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ชุดควบคุม และซอฟต์แวร์: ดังนั้น บริษัท KUKA Roboter GmbH ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเอาก์สบวร์ก จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในชั้นนำตลาดโลก


แม้แต่ในสายการผลิตหุ่นยนต์ของตนเอง บริษัทจากเอาส์บวร์กก็ใช้การทำงานอัตโนมัติ การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลลัพธ์ของระบบอัตโนมัติที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์ของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (BAZ) สองหลังใน Hall 10

ชิ้นส่วนประกอบสำหรับการผลิตหุ่นยนต์ของ KUKA

บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร แผนกปฏิบัติการเครื่องจักรกลทำการผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ของ KUKA ตั้งแต่ปี 2013 เครื่องจักรกล DMG MORI สองหลัง รุ่น Sprint 65-3 (เรียกชื่อย่อว่า Sprint) และ CTX beta 1250 TC-4A (เรียกชื่อย่อว่า CTX) ทำการผลิตชิ้นส่วนประกอบ 14 ชิ้นจากชิ้นส่วนการหล่อโลหะและส่วนที่ตัดด้วยเลื่อย ซึ่งมีการติดตั้งไว้ในการประกอบหุ่นยนต์ใกล้เคียง 

โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นสูง

ความยืดหยุ่นสูงในพื้นที่แคบทำให้โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติมีความโดดเด่น ระบบการป้อนชิ้นส่วนประกอบ KS CycleMove ของบริษัท KUKA Systems GmbH ช่วยให้สามารถปรับเซลล์การผลิตให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นอีก นอกจากนั้น การทำงานแบบบัฟเฟอร์ของชิ้นส่วนประกอบยังช่วยให้มีระยะเวลาการปฏิบัติงานสูงสุด 8 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ ในขณะที่ระบบ Sprint คือ เครื่องหมุน ผลิตชิ้นส่วนประกอบของหุ่นยนต์จากส่วนที่ตัดด้วยเลื่อยภายในเวลาไม่กี่นาที เครื่องกัดแบบหมุน CTX ที่อยู่ใกล้ทำการแปรรูปชิ้นส่วนจากการหล่อและส่วนที่ตัดด้วยเลื่อยภายในรอบเวลาประมาณ 30 นาที

ในขณะนั้น เครื่อง Sprint จะผลิตชิ้นส่วนประกอบได้ 7 ชิ้น ซึ่งมีกลุ่มชิ้นส่วนครอบคลุมตั้งแต่สลักสำหรับ ซีรีส์ KR QUANTEC ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มม. จนถึงหน้าแปลนสำหรับหุ่นยนต์ใช้งานหนักใน ซีรีส์ KR FORTEC ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มม. CTX จะผลิตชิ้นส่วนได้ 7 ชิ้นเช่นกัน โดยมีการแปรสภาพชิ้นส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นตัวครอบเกียร์ตรงสำหรับหุ่นยนต์KR AGILUS และ KR QUANTEC ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 95 มม. จนถึง 246 มม. สายพานป้อนเข้าและย้อนกลับหลายเส้นทำให้ BAZ สามารถทำงานได้อัตโนมัติเป็นสามกะ

KR QUANTEC ทำหน้าที่ลำเลียงชิ้นงานเข้าและออกจากเครื่องจักรกล

หุ่นยนต์ KR 150 R2700 extraใน ซีรีส์ KR QUANTEC จะทำหน้าที่ลำเลียงชิ้นงานเข้าและออกจากเครื่องจักรกล หุ่นยนต์มีภาระกิจหลากหลายสำหรับการทำงานในเซลล์การผลิต หุ่นยนต์หกแกนจะนำชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านกระบวนการออกจากรถเข็นที่วิ่งเข้าไปตามรางหุ่นยนต์ KS CycleMove ของเซลล์การผลิต ด้วยการใช้มือจับไฟฟ้ากลไกหนึ่งมือที่เหมาะสำหรับชิ้นส่วนประกอบแต่ละตัว หลังจากการตรวจสอบด้วยเซ็นเซอร์แล้ว มีการแปรสภาพชิ้นส่วนทั้งสองด้านที่จะถูกยึดไว้ในหัวจับแบบซี่ฟันของแกนเพลาหลักและแกนเพลาย่อยที่วางไว้ทั้งซ้ายและขวา หากมีการติดตั้งแกนเพลาไว้สองอัน สามารถทำการแปรสภาพชิ้นส่วนประกอบสองชิ้นได้พร้อมกัน ทันทีที่การแปรสภาพสิ้นสุด หุ่นยนต์จะนำชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วออกจากแกนเพลาย่อยไปวางไว้ในพาเลทที่อยู่ในเซลล์การผลิตสำหรับการขนส่ง
หุ่นยนต์ KUKA KR QUANTEC ทำหน้าที่ลำเลียงชิ้นส่วนประกอบต่างกัน 7 ชิ้นเข้าและออกจากเครื่องจักรกล 

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่ำและมีความสามารถในการขยายเพิ่มเติมได้

ความยืดหยุ่นในการผลิตมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในระบบอัตโนมัติของ BAZ ทั้งจำนวนชิ้นส่วนต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นและการปรับขนาดล็อตให้เหมาะกับจำนวนชิ้นที่จำเป็นในการประกอบหุ่นยนต์ได้อย่างยืดหยุ่น เป็นข้อดีที่โซลูชั่นการทำงานด้วยหุ่นยนต์มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ เครื่องจักรทั้งสองหลังพร้อมสำหรับการเพิ่มจำนวนกลุ่มชิ้นส่วนตามความต้องการแล้ว แผนการดำเนินการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการในการประกอบชิ้นส่วนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์น้อยมาก ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนก้ามหนีบของมือจับที่หุ่นยนต์ 

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่