Vyberte si svoje miesto:

Štát

V spoločnosti KUKA vyrábajú dva nástrojárske obrábacie stroje 14 rôznych konštrukčných dielov – pre roboty a s robotmi KUKA

Vývoj a výroba ako aj predaj priemyselných robotov, riadenia a softvéru: S tým sa spoločnosť KUKA Roboter GmbH s hlavným sídlom v Augsburgu zaraďuje v celosvetovým lídrom na trhu


Aj vo vlastnej výrobe robotov stavili Augsburčania na automatizáciu. Priemerný nárast produktivity viac ako 15 percent je výsledkom najnovšej automatizácie na báze robotov pre dve obrábacie centrá (BAZ) v hale 10.

Konštrukčné diely pre výrobu robotov KUKA

V tu sídliacom trieskovom obrábaní vznikajú na ploche 3000 metrov štvorcových konštrukčné diely, ktoré sa používajú na výrobu robotov KUKA. Od roku 2013 vyrábajú dva nástrojárske obrábacie stroje typu Sprint 65-3 (skrátene: Sprint) a CTX beta 1250 TC-4A (skrátene: CTX) z odliatkov a blokov 14 konštrukčných dielov, ktoré sa následne montujú v susednej montáži robotov. 

Vysoko flexibilné riešenie automatizácie

Riešenie automatizácie sa vyznačuje vysokou flexibilitou na najmenšom priestore. Vďaka systému privádzania konštrukčných dielov KS CycleMove spoločnosti KUKA Systems GmbH jednotky získavajú dodatočnú schopnosť prispôsobenia. Okrem toho medziskladovanie konštrukčných dielov umožňuje maximálnu dobu chodu bez obsluhy osem hodín. Zatiaľ čo zariadenie Sprint, sústružnícky automat, z pílených blokov v priebehu niekoľkých minút vyrobí konštrukčné diely robotov, susedný sústružnícko-frézovací automat CTX obrába odliatky a pílené bloky v priebehu doby pracovného taktu cca 30 minút.

Na Sprinte sa v súčasnosti vyrába sedem konštrukčných dielov, pričom sa spektrum dielov rozprestiera od čapov pre sériu KR QUANTEC o priemere 55 mm až po prírubu pre roboty pre veľké zaťaženie série KR FORTEC o priemere 120 mm. Pomocou CTX sa taktiež vyrába sedem konštrukčných dielov, pričom sa okrem iného obrábajú konštrukčné diely pre skrine čelného súkolesia pre KR AGILUS KR QUANTEC s príslušným priemerom od 95 mm až po 246 mm. Vďaka viacerým privádzacím a odvádzacím dráham môžu BAZ autonómne pracovať v trojzmennej prevádzke.

KR Quantec nakladá a vykladá materiál z nástrojárskych obrábacích strojov

Vždy jeden robot KR 150 R2700 extra zo série KR QUANTEC nakladá a vykladá materiál z nástrojárskych obrábacích strojov. V rámci jednotky sú úlohy robota rozmanité. Pomocou elektromechanických chápadiel vhodných pre dané konštrukčné diely odoberá šesťosový robot po senzorickej kontrole surové diely z vozíka, ktorý bol privedený pomocou dráh KS CycleMove jednotky. Diel upnutý do upínacích puzdier hlavného a protiľahlého vretena umiestnených vľavo a vpravo sa opracuje obojstranne. Keď sú obe vretena osadené, môžu sa obrábať dva obrobky súbežne. Keď je opracovanie dokončené, odoberie robot hotový konštrukčný diel z protiľahlého vretena a umiestni ho pre dopravu na paletu nachádzajúcu sa v jednotke.
Robot KUKA KR QUANTEC nakladá a vykladá z nástrojárskych obrábacích strojov v súčasnosti sedem rôznych konštrukčných dielov. 

Nízka náročnosť prestrojovania a vysoká rozšíriteľnosť

Pri automatizácii BAZ stála v popredí flexibilita vo výrobe. Tak vysoký počet rôznych konštrukčných dielov, ako aj flexibilné prispôsobenie dávok počtom kusov potrebných pri montáži robotov sú výhody, ktoré sa dosiahnu riešením na báze robotov. Oba stroje sú už vystrojené na to, aby sa v prípade potreby mohlo rozšíriť spektrum dielov. S plánom výroby optimálne odladeným na potreby montáže je náročnosť prestrojovania, ako napríklad výmena čeľustí chápadiel na robotovi, veľmi nízka. 

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.