Konumunuzu seçin:

Ülke

Lütfen dil seçimi yapınız:

Virüse karşı amansız mücadelede yorulmaz bir çalışan olan Korona test robotu

Potansiyel Korona hastalarının boğazlarından alınan örneklerin pipetlenmesi, tam da robot için uygun bir görevdir. Daha doğrusu Prag'ta Bulovka hastanesinde laboratuvar personeline destek olan KUKA LBR iiwa robotunun görevidir. Maskesiz ve yorulmadan.

24 Haziran 2020


Virüse karşı sürekli görevde olan Korona test robotu

Çalışanlar onu şaka yoluyla "Pipeťák" diye adlandırmıştır. Almancası: Pipet. Prag'ta Bulovka hastanesinde bulunan LBR iiwa hafif yapı robotunun bu takma adı, Mart ayının ortasından beri görevde olan test robotunun hastane laboratuvarındaki görevinin ne olduğunu gayet net bir şekilde tanımlamaktadır: Robot, bir pipet ve bir endüstri tartısı kullanarak, hastadan alınan burun-boğaz örneklerine bir çözelti eklemekte ve bu şekilde Koronavirüs izlerini tespit etmektedir. Testin pozitif çıkması durumunda, hasta Koronavirüs ile enfekte olmuştur. Laboratuvardan her gün yaklaşık 300 ila 400 test geçmektedir; pandeminin ilk doruk noktasında ise laboratuvar personeli günde 670'e kadar testi incelemiştir.
Hastanın ağız-burun-boğaz alanından alınan örnekler, Bulovka hastanesinin laboratuvarında Koronavirüs yönünde incelenmektedir.
Laboratuvar çalışanları sadece tablete örnekleri yerleştirmektedir, pipet işlemi ise KUKA'nın LBR iiwa Korona test robotu tarafından yapılmaktadır

Korona'ya karşı görevde olan KUKA robotu, insanın yapamayacağı kadar titiz çalışıyor

Test robotunun kullanılması sonucunda test süreci önemli ölçüde kolaylaşmıştır: KUKA laboratuvar robotu "Pipeťák", bir pipet kullanarak örneklere sırayla bir kimyasal eklemekte ve entegre bir endüstriyel tartı sayesinde de doğru miktarda sıvının eklenip eklenmediğini kontrol etmektedir. "Pipet işlemlerinde çok özverili olunmalıdır." diye belirtiyor hastanenin klinik mikrobiyoloji bölümünden Lenka Richterová. "Pipeti robot kullandığında, hata riski önemli ölçüde azalıyor. Test robotu işlemi kusursuz uyguluyor ve laboratuvar teknisyenlerinin çalışmasını kolaylaştırarak, onların sürecin diğer adımlarına yoğunlaşabilmesini sağlıyor."

Robot kolu duraksamadan Korona testleri için görevde

KUKA robotu yorulmadan ve maskeye ihtiyaç duymadan günde 700'e kadar örneğin pipet işlemini yapabilmektedir. Hastane için Pipeťák iki yönden kolaylık anlamına gelmektedir: Prag Teknik Üniversitesi'ne ait (CTU) Robotik ve Kibernetik Enstitüsü“ (CIIRC) robotu ücretsiz olarak sunmuştur. Profesör Václav Hlaváč'ın yönetimi altındaki araştırmacılar ve öğrenciler, ilk planlama buluşmasından laboratuvardaki ilk kullanıma kadar sadece 14 gün içinde bu makine şeklindeki yardımcıyı tasarlamış, bir pipet ve bilgisayar kontrollü bir tartıyla konfigüre etmiş ve örneklerin pipet işlemi için uygun olarak programlamışlardır. KUKA laboratuvar robotu, Nisan başından beri yorulmadan Korona'ya karşı görevdedir.
Korona test robotu, Koronavirüs'ü tespit etmek için örneklere tek tek kimyasal eklemektedir.

Test robotu, manuel pipet işlemlerindeki hata riskini önemli ölçüde azaltmıştır.

Lenka Richterová, Prag Bulovka hastanesinin klinik mikrobiyoloji bölümü