Konumunuzu seçin:

Ülke

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare

KUKA robotları C kollu X ışını sistemleriyle yeni uygulamalara olanak sağlıyor

Anjiyografide yeni esneklik.


Günümüz tıp teknolojisinde robotlar doktorlara ameliyatlarda, teşhis koymada ve tedavide destek vermek için kullanılıyor. Robotlar diğerlerinin yanında daimi yüksek doğruluk oranları, esnekliği ve güvenilirlikleriyle ikna edicidir. Karmaşık kateter bazlı müdahaleler için ve yeni hibrit ameliyathane ortamlarında Siemens Healthineers ARTIS pheno robot tabanlı anjiyo sistemi geniş ölçekte tedavi yöntemleriyle son teknoloji ürün olarak kabul ediliyor.

X ışını teknolojisinin ve kontrast maddelerin yardımıyla anjiyografide kan damarları görülür hale getiriliyor. Bu görüntüleme yöntemi vasküler değişikliklerden – tipik marazi darlıklar (stenozlar), vasküler malformasyonlar – tümörü besleyen ve kan damarlarının gösterildiği ve ardından selektif olarak kapatıldığı kanser hastalıklarının tedavisine kadar minimum düzeyde invazif tedavilere olanak sağlar.

Bu tedavi yöntemleri, açık ameliyata bağlı risklere ve bununla ilişkili maliyetlere maruz bırakmadan hastalara yalnızca küçük kesiklerle ve lokal anesteziyle tedavi olma imkanı sağlar. Hibrit ameliyathane salonlarında son derece karmaşık ameliyatlar için tedavi ve nihai kontrole yönelik bu görüntüleme kullanılır. Bu şekilde cerraha yaptığı ameliyatın başarılı olmasını garanti edebilir ve gelecekte olası düzeltme ve yeniden ameliyat yapma zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.

Robotik bileşenler esnek manevra kabiliyetine olanak sağlıyor

Altı adet dönme ekseniyle harekete olanak sağlayan, teknik olarak KUKA robot bileşenlerinden müteşekkil ARTIS pheno karmaşık klinik durumlarda dahi esnek manevra kabiliyetiyle kullanılabilir. ARTIS pheno ile incelemeyi yapacak doktor sözü edilen C kolunu hastanın etrafına konumlandırıyor. C kolu, görüntüleme amaçlı X ışını kaynağı ve düz panel dedektör için taşıyıcı görevi yapıyor.

 
KUKA bileşenlerinden oluşan ARTIS pheno, esnek manevra kabiliyeti ile etkileyicidir.

Doğruluk ve esneklik artıyor

Anjiyografi sistemlerinde robot teknolojisinin kullanımı 2008 yılı tıp teknolojisinde dahi tamamen yeniydi. Sistemin esnekliği sayesinde hasta muayene masasına en iyi biçimde konumlandırılabiliyor. C kolunun dönme noktası 3 boyutun tamamına ilerletilemediği için masanın yatırılması klasik C kollu sistemler için sorun teşkil eder. Robot kullanımı sayesinde bu kısıtlama ortadan kaldırılıyor. Hastanın hemodinamik işlevlerini destekleyecek şekilde masa yana yatma konumu ve yükseklik olarak buna uyum sağlıyor ve böylece tedaviyi yapan doktor veya cerrah ameliyat yapılan alana en iyi biçimde erişim sağlıyor. Cerrahın ağır kurşun önlük giymek zorunda kaldığı uzun süreli müdahalelerde, yorgunluk hissine kapılmadan ve mümkün olan en yüksek konsantrasyonla çalışabilmesi için özellikle büyük avantaj sağlıyor.  

Sistem hastanın yüksek kalitede üç boyutlu görüntüsünü oluşturuyor

Bir ameliyathane salonunun ihtiyaçları ARTIS pheno tarafından en iyi biçimde ve şimdiye kadar piyasada olmadığı şekliyle yerine getiriliyor. Robot esnekliği sayesinde ameliyathane salonunun karmaşık alt yapısına müdahale edilmiyor. KUKA robotu zeminde kablo ve hortum bırakmadan ameliyat alanında hareket ediyor ve şimdiye kadar diğer tüm anjiyo sistemlerinde mümkün olduğu insan anatomisine dair daha fazla detay gösteren, bilgisayarlı tomografi (CT) benzeri yüksek kalitede, üç boyutlu hasta görüntülemesi ortaya koyuyor. Bu bilgi oluşan yeni durumlara hemen tepki vermeyi veya düzeltmeler yapmayı mümkün kılıyor – Böylece çalışan ekibe esneklik sağlanıyor ve yeniden ameliyat yapılmak zorunda kalınmıyor.

Robot bileşenleri en yüksek hijyen sınıfına uygundur

Robotik sistemin yaptığı görüntüleme ancak en yüksek hijyen sınıfına haiz odalarda mümkün olmaktadır zira buralarda hasta üzerinden geçen mikrop içermeyen hava akımı tavana monte bileşenlerden etkilenmemektedir. Pek çok hastane için bütün tedavi süreci boyunca hijyen kurallarına titizlikle riayet edilmesi ameliyat sonrası komplikasyonlara karşı en önemli tedbirdir. KUKA robotuyla entegre ARTIS pheno cerrahi ve girişimsel görüntülemede piyasadaki başka hiçbir C kollu sistemin yapamadığı bu önemli gereksinimi destekliyor.

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare
ARTIS pheno ile incelemeyi yapacak doktor C kolunu hastanın etrafına esnek biçimde konumlandırabiliyor.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.