Konumunuzu seçin:

Ülke

Lütfen dil seçimi yapınız:

Hat akışında montaj sayesinde daha fazla verimlilik

Hat akışında montaj ile, KUKA, otomotiv üreticileri için araç son montajında otomatize edecek yeni alanlar buluyor.


Otomotiv üreticileri, montaj hattında verimliliği artırmak için sürekli olarak çözümler aramaktadırlar. Hat akışında montaj, şimdiye kadar insanlar tarafından gerçekleştirilen montaj faaliyetleri için düzenlenmiştir. Otomasyon derecesini artırmak için, insan ve robotun en dar alanda çalışma alanını paylaşacakları yenilikçi otomasyon çözümleri geliştirilmelidir. Örneğin boşluk ölçümü, lastik veya bagaj kapağı montajı ve camların veya tavanın montajı gibi sürekli tekrarlanan işlem adımlarına sahip bazı montaj görevleri kolayca otomatikleştirilebilir. Ancak, zorluk, robotların konveyör sistemlerinin hızlarına uyum sağladığı ve senkronize olduğu güvenli insan-robot işbirliği becerisine sahip uygulamaların hayata geçirilmesinde yatmaktadır.

Montaj hattında verimliliği artırma

Otomotiv üreticilerinin montaj atölyelerinde, montajcılar çevrim süresi içerisinde diğer parçaları monte ederken veya düzenli aralıklarla kalite özelliklerini kontrol ederken, montaj hatları kısmen montajı tamamlanmış karoserileri işleme hatları boyunca hareket ettirir. Çalışan hat üzerinde yapı parçalarının montaj işlerinin veya düzeltmelerinin yapılabilmesi için montaj hattı hızı, insan hızına uyarlanmıştır. Montaj hattında verimliliği artırmak için insan ve robotun işbirliği yapması gerekmektedir. Hassas hafif yapılı robot KUKA LBR iiwa, en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşıladığı ve çalışanın herhangi bir dokunuşuna hemen tepki verebildiği ve duruma uyum sağlayabildiği için bunun için idealdir.

Akıllı iş asistanı KUKA LBR iiwa’nın yuvarlak tasarımı, hassas özellikleri ve bunun yanı sıra çarpışma sensörü, herhangi bir koruyucu perde olmadan insanlarla doğrudan güvenle işbirliği içinde olmasını sağlar.

Christian Landherr, KUKA - Head of Final Ssembly & Paintshop

Montaj hattı ve robot senkronize ediliyor

7 eksenli robot kolları, montaj hattında çalışanlara daha fazla hareket alanı sağlamak amacıyla güvenli bir geri çekme düzeneğine monte edilmiştir. İnsanlar, bir arıza durumunda hafif yapılı robotu oldukça kolay bir şekilde kenara itebilir. Landherr, “Bunun haricinde, Cobot’ların hassaslığı, toleransları dengelediği için hat akışında montajda esnek kullanım sağlar.” demiştir. Bir montaj hattı %100 çalışamaz. Elle müdahaleler gerekli olduğu için her zaman gecikmeler ve hatta durmalar meydana gelebilir. Normal otomasyon işleminde, robotlar bir durma halinde, işine tekrar başlamadan önce yeniden kalibre edilmelidir. Ancak KUKA LBR iiwa için bu durum böyle değil.
Hassas hafif yapılı robot KUKA LBR iiwa

KUKA’nın akıllı kontrol yazılımı, hafif yapılı robotun montaj hattı veya montaj arabası ile arasında sabit bir bağlantı kurmasını ve bu sayede hızları ve konumları hakkında kesin bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu kontrol yazılımı, montaj hattındaki montaj arabasının tam konumuna ve hızına ilişkin kaydedilen verileri doğrudan hafif robotlara iletir. Bu bilgiler aracılığıyla hassas robotlar hareketlerini dinamik olarak montaj hattına göre uyarlayabilir.

KUKA’da Uygulama Mühendisliği Başkanı Otmar Honsberg, “Ölçümler yapı parçasına göre gerçekleşiyor. Bu sayede robot hat akışında tamamen bağımsız bir şekilde ölçüm görevini yürütebiliyor.” açıklamasında bulunmuştur. “Geleneksel robot destekli ölçümün aksine, bu gerçek bir katma değerdir.” Optik algılama ve dokunsal sensörleriyle birlikte, hassas KUKA LBR iiwa, hat titreşimleri veya durmalar halinde otomatik olarak yeni durumlara uyum sağlar ve çalışmalarını sorunsuz bir şekilde yürütmeye devam eder.

“Assembly in Motion” çözümü, robotu ölçüm cihazı için akıllı bir pozisyonere dönüştürüyor.

KUKA’da Uygulama Mühendisliği Başkanı Otmar Honsberg

En dar alanlarda maksimum performans

Bir iş istasyonunda, çalışanlar karoseride eş zamanlı olarak diğer kalite testlerini yaparken, örneğin iki ilâ dört robot aynı zamanda, bagaj kapağı ile yan duvar veya ön far ile motor kapağı arasında karoseri yapı parçalarının boşluk boyutlarını ve doğruluğunu ölçüp kontrol edebilir. İstek üzerine, örneğin lazer teknolojisi kullanılarak far alanında, cam veya plastik gibi şeffaf malzemeler üzerindeki tam boşluk boyutunu ölçebilen ölçüm başlıkları uygulamaya entegre edilebilir.

Hızlı ve kolay istasyon genişletme

Geleneksel endüstriyel robotlu ölçüm uygulamalarına kıyasla hassas "Assembly in Motion" çözümünün bir diğer avantajı azami düzeyde azaltılmış alan gereksinimidir. Endüstriyel robotlar, gerekli güvenlik tertibatları nedeniyle önemli ölçüde daha fazla yer kaplarlar. Buna karşın hassas hafif yapılı robot KUKA LBR iiwa ile, insan aynı çalışma alanı içerisinde en dar alanda bile güvenle çalışabilir. Ayrıca, ön konfigürasyon olanakları ve diğer endüstriyel robotların entegrasyonunun aksine hafif yapılı robotun düşük yer ihtiyacı nedeniyle ölçüm işletiminde bir istasyon genişletmesi kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Hassas hafif yapılı robot KUKA LBR iiwa ile hat akışında boşluk ölçümü

İşlem bilgi birikimi, verilerin akıllı bir şekilde değerlendirilmesini sağlıyor

“Assembly in Motion” teknolojisine sahip bir boşluk ölçüm istasyonunun sonucu, hareketli bir karoseri üzerinde güvenilir ölçüm değerleri ve bununla birlikte şimdiye kadar sıklıkla yapılan manuel ölçümlere kıyasla önemli bir verimlilik kazancıdır. Gelecekte hat akışındaki otomatikleştirilmiş ölçüm istasyonları ile, üretimdeki olası hatalar hakkında erken sonuçlar çıkarılabilmesi de mümkün olacaktır: Honsberg, “Robotlar boşluk boyutlarındaki değişiklikleri ölçerse, proses lojistiği ile olası nedenleri bağımsız olarak ortaya çıkartabilirler.” demiştir. Bu sayede, üretim süreci üzerinde etkileri olmadan önce makinelerin erken aşınması veya üretimde yanlış bir ayarlama gibi durumlar tespit edilebilir. “Kapsamlı bilgi birikimimiz ile, otomatikleştirilmiş montajda toplanan birçok veriyi anlamlı bir şekilde değerlendirilebilecek ve proaktif şekilde tepki verebilecek durumdayız.”

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.