Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA’nın dijital hizmetleri ve robotları ile Industrie 4.0’a hoş geldiniz

Robotlar ve insanlar el ele çalışıyor. Proses ve veriler dijital olarak herkesin erişimine açık. Nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) artık endüstriye geçiş yaptı, dijitalleşme ise oldukça ilerledi. KUKA, ürünleri ve dijital hizmetleriyle, şirketlerin Industrie 4.0’dan en iyi faydayı nasıl sağlayabileceklerini göstermektedir.


Industrie 4.0 ne anlama gelmektedir?

Nesnelerin İnterneti, günlük yaşamlarımızda ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ise tüm endüstriyel sektörde devrim yaratıyor. Makineler ve ürünler daha ağ bağlantılı ve otonom hale geliyor: Veri alışverişinde bulunarak süreçleri optimize ediyorlar. Üretimden satışa ve geliştirmeye kadar tüm ekosistem, aynı zamanda şirketler ve ortakları da bu süreçlere sorunsuz bir şekilde dahil oluyor. Üretiminin tamamı kapsamlı bir şekilde dijitalleştirilmiştir.

Bir cümleyle anlatılırsa: Industrie 4.0 uygulanıyor. Ürünlerin daha esnek, enerji açısından daha verimli, kaynak bakımından daha tasarruflu, daha bireyselleşmiş ve daha elverişli üretildiği Akıllı Fabrika artık mevcut.

 • Robotics

  Endüstriyel robotlar, Industrie 4.0’ın en önemli desteklerinden biridir. Manuel ve tekrarlanan görevleri verimli ve doğru bir şekilde yerine getiriyorlar ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde giderek daha bağlantılı, akıllı ve işbirlikçi hale geliyorlar.

 • Yapay zekâ

  Yapay zekâ kullanılarak karmaşık süreçler otomatikleştirilebilir ve ilişkiler analiz edilebilir. Sistem kendini optimize edebilir. Örneğin KUKA’da Yapay zekâ, robot bakımını basitleştirmek veya robot eylemlerini otomatikleştirmek için kullanılmaktadır.

 • Büyük Veri ve Bilgi İşlem Gücü

  Büyük veri teknolojileri kullanılarak, farklı kaynaklardan gelen çok sayıda farklı veriler (örn.: Robot sisteminden alınan dinamik veriler, kaynak veriler, üretim verileri, hizmet verileri vb.) birleştirilebilir ve analiz edilebilir.

 • Dijitalleştirme

  Üretimin dijitalleştirilmesi, makinelerin, robotların, üretim süreçlerinin yanı sıra tedarikçilerin, ortakların ve müşterilerin de dijital olarak ağa bağlanması ve verilerin dijital olarak kaydedilmesi ve işlenmesi anlamına gelir.

 • Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR)

  Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR), gerçeklik algısını değiştirmekte ve geliştirmektedir. AR, bilgilerin görsel olarak sunulması anlamına gelmekte olup örneğin; görüntüler, metinler, videolar veya sanal nesneler gerçekliğin üzerine yerleştirilebilmektedir. VR, gerçek zamanlı olarak kontrol edilen, tamamen bilgisayar tarafından oluşturulmuş, etkileşimli ve sanal bir ortamı tanımlamaktadır.

 • Bilgisayar Destekli İmalat, birleştirilmiş 3B Baskı

  Bilgisayar Destekli Üretim (CAM), geleneksel olarak, bir üretim sürecinin yazılım ve bilgisayar kontrollü CNC makineleri kullanılarak otomatikleştirilmesi anlamına gelmektedir. Buna modern bir üretim süreci olarak 3B baskı da dahildir.

 • Simülasyon ve Dijital İkiz

  Üretim süreçleri, makineler ve münferit bileşenler dijital dünyada tam olarak simüle edilebilmektedir. Böylece planlamayla ilgili tüm ayrıntıları haritalayan bir “dijital ikiz” oluşturulur. Bu şekilde, gerçek üretim süreçleri sanal olarak planlanabilir, test edilebilir ve optimize edilebilir.

 • 5G

  WLAN veya 4G gibi önceki radyo teknolojileri, dijitalleştirilmiş fabrikada üretilen veri hacimleri için genellikle yeterli olmamaktadır. 5G, daha fazla güvenilirlikle eşleştirilmiş önemli ölçüde daha yüksek bir bant genişliği sunmaktadır.

Industrie 4.0’in avantajları

Üretimin dijitalleşmesi pek çok avantaj sağlamanın yanı sıra her zaman uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yatırımdır. Örneğin otomasyonun artması ve üretim sürelerinin kısalması muazzam verimlilik artışlarına yol açmaktadır.

Akıllı fabrikada, her bir bileşen hangi yolu izleyeceğine ve hangi makineyi işleyeceğine otonom olarak karar verebildiği için, müşteri gereksinimleri gerçek zamanlı olarak üretime dahil edilebilmektedir. Bireyselleştirilebilir ürünler üretmek artık sorun olmaktan çıktı.

Ayrıca gezegenimizin geleceği için özellikle önemli olan şudur ki: Industrie 4.0 aynı zamanda, bir şirketteki her bir birimin ve her bir müşterinin enerji tüketiminin hassas bir şekilde kaydedilebileceği ve optimize edilebileceği anlamına gelmektedir. Bu, daha yüksek enerji verimliliğini garanti etmekte ve böylece yalnızca rekabet gücünü değil aynı zamanda iklim dostu olma payını da artırmaktadır.

Büyük düşün, hemen harekete geç

Günümüzde şirketler için zorluklar çok büyük. Üretimin daha iklim dostu hale gelmesi gerekli, tedarik zincirleri artık daha kırılgan durumda; dolayısıyla daha fazla dayanma gücüne ihtiyaç var. Üretim on yıllardır küreselleşmenin etkisi altındayken, şimdi ise anahtar kelime olarak “yeniden depolama” ile her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Buna karşılık gelen altyapılar yükseltilmeli veya sıfırdan inşa edilmelidir. Artık herkesin harekete geçme zamanı geldi. Bu adım için en önemli ve umut vadeden unsur ise akıllı fabrika olarak dijital dönüşümdür. KUKA bu alanda ön plandadır ve tüm değer zinciri dahilinde yenilikçi ve akıllı çözümlere sahiptir.

KUKA’nın dijital hizmetleri sayesinde dijital dönüşümler


Bireysel veri değerlendirmesi

Dijital hizmetler, KUKA’nın dijital dönüşümü nasıl desteklediğinin bir örneğidir. Şirketlerin makinelerinden ve robotlarından gelen verileri bireysel olarak değerlendirmeleri sağlanmaktadır. Bu temelde dijital hizmetler, neticede üretim ve çalışan maliyetlerini de düşüren makine verimliliğinin ve kullanılabilirliğinin artırılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Tam esneklik

Dijital hizmetlerin çözümleri ne kadar farklı olursa olsun, genelde aynı oldukları bir nokta vardır: Hepsi Industrie4.0’ın parçasıdır. Üretim makineleri birbirine bağlanmakta ve uzaktan teşhis şeklinde denetlenmektedir. Gereksinimlere bağlı olarak, farklı modeller üzerinde düşünülebilir: Veriler halihazırda bulutta saklanabilir ve değerlendirilebilir, ancak yakın gelecekte şirket içinde veya görevlendirilmiş bir veri merkezinde de bunu yapmak mümkün olacaktır.

Daha fazla verimlilik

Augsburg’ta bulunan KUKA’nın üretim hangarındaki doğrama işlemi, verimliliği artırmak için robot odaklı bir çözümün nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Verilen şeffaf olması bakım maliyetlerinde ve bakım organizasyonunda düşüş sağlar. Ayrıca, kalıpları tanımak ve böylece atölyede sürdürülebilir optimizasyonlar gerçekleştirmek için durumla hedefe yönelik bir şekilde kaydedilebilir. Ve son olarak, Industrie 4.0 çözümleri, KUKA teşhis dosyalarının en fazla üç tıklama ile doğrudan KUKA’ya gönderilmesini sağlar.

Baştan sona güvenlik

Bulut modellerinin kullanımı ve tüm şirketlerin ve kuruluşların ağa bağlanması, doğal olarak veri güvenliği ve bütünlüğünden OT (Operasyon Teknolojisi) güvenliğine kadar güvenlik meselesinin tüm yönlerini güçlendirmektedir. Ayrıca Industrie 4.0 çözümlerinin tam katma değer sağlayabilmesi için yazılımın güncel tutulması ve mevcut verilerden eylem önerileri çıkarılması amacıyla sürekli veri alışverişinin sağlanması gerekmektedir. Güvenlik olmadan emniyet de olamaz. Bu nedenle KUKA, yalnızca uygun güvenlik ve emniyet yazılımını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda konuyla ilgili sağlam temelli tavsiyelerde de bulunur. Yetkinliğimiz, uluslararası uzmanlara ve kendi uzman departmanlarımızla kurulmuş stratejik ortaklık ağına dayanmaktadır.

Daha fazla bilgi edinme

Daha fazla planlama güvenliği amaçlı akıllı simülasyon yazılımından dijital bir bilgi veri tabanına ve bir IIoT izleme aracına varana kadar: KUKA’nın dijital hizmetleri sayesinde herkes Industrie 4.0 teknolojilerini uygulayabilir. Buradan eksiksiz ürün yelpazesi hakkında genel bir fikir edinin.

Industrie 4.0’ün anahtar elemanı olarak robotlar

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve Industrie 4.0’ın ağ dünyasında dahi, fabrika makineleri işlerini olabildiğince verimli yapma mecburiyetindedir. Ancak burada iki önemli beceri kendini gösterir:

 • yeni çerçeve koşullarına hızla uyum sağlamak gereklidir

 • edinilen bilgilerin diğer sistemlerle paylaşılması gereklidir

Ya da başka bir deyişle: Makineler iletişim kurmayı ve tepki vermeyi öğrenir. IIoT çözümleri ve bulut; üretimle, tek tek iş parçalarıyla veya örneğin 3B yazıcılar, CNC makineleri veya robotların, en uyarlanabilir ve akıllı makineler gibi diğer cihazlarla bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak tanır.

Industrie 4.0 ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ndeki ilerlemenin bir sonucu olarak beceriler de büyük ölçüde gelişmektedir: Duyarlılık ve özerklikler de, hareketliliklerine benzer şekilde artıyor. Son olarak, kullanımları her zamankinden daha kolay ve daha sezgisel hale geliyor ve bu da onları üretim tesislerinin günlük işlerinde güvenilir birer çalışan haline getiriyor.

Bilgileri anında işleme alır ve tekrar üretime aktarırlar. Bu, şirketlerin üretimlerini daha önce hiç olmadığı kadar optimize etmelerini sağlar. Üretim prosesindeki başka hiçbir bileşen şu anda bu kilit rolü bu kadar iyi yerine getiremez.

Geleceğin fabrikasında uygulama olanakları adeta sonsuzdur. KUKA Cobotları bunu günlük kullanımda kanıtlamaktadır. Robotlar insanlarla el ele çalışıyor ve bu ergonomi, hassasiyet ve verimlilikte muazzam bir kazanç getiriyor.

Örneğin, yeni LBR iisy, hassasiyet, hız ve duyarlılığın özellikle önem arz ettiği çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Aynı zamanda insanlarla bir alanda kolayca çalışır ve entegre elle kumanda sayesinde kolayca programlanır.

Robotlarla el ele

İnsan-robot işbirliğinin çalışanları nasıl rahatlattığını ve üretkenliği nasıl artırdığını.

Yeni bir çağ için yeni bir işletim sistemi

Industrie 4.0 teknolojileri, üretim ortamlarını önemli ölçüde değiştirmektedir. Yeni konseptleri beraberinde getiren yeni zorluklar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, robot teknolojisi artık sayıca az uzman için değil, birçok kullanıcı için bir konu haline gelecek. Mümkün olduğunca sezgisel, güçlü, hızlı ve ölçeklenebilir bir kullanıcı deneyimine ihtiyacınız bulunmaktadır.

Bu nedenle, otomasyon çözümlerinde küresel bir oyuncu olarak KUKA, yeni işletim sistemi iiQKA.OS’yi ve bununla ilgili iiQKA Ekosistemi’ni piyasaya sürdü. Sezgisel ve güvenilir bir işletime alma sağlarken; hızlı ve sezgisel işletime almaya ve genişlemeye de olanak tanır. Sezgisel kullanım, profesyonel otomasyon ortamıyla birleştiğinde el ile idare ve süreçleri hızlandırmaktadır.

Açık, stabil ve tek tip arabirimler sayesinde robot sistemi, diğer Industrie 4.0 uygulamalarının tamamına kolayca bağlanabilir.

Yeni işletim sistemimiz iiQKA.OS, robot sistemlerimizin bağlanabilirliğini sağlamaktadır.

Artificial Internet of Things: AI sayesinde geleceğin içinde yer alın

Nesnelerin İnterneti altyapısı yapay zekâ teknolojileri ile giderek zenginleştirilmektedir. Bu nedenle “Nesnelerin Yapay zekâsı” (AIoT) olarak da adlandırılmaktadır. KUKA'nın dijital iştiraki Device Insight tam da bu konu üzerinde çalışıyor. Buradaki hedef, endüstriyel üretim proseslerinin akıllı otomasyonunu daha da iyi bir hale getirmek ve böylelikle gelecekteki verim ve kalite potansiyelini de artırmaktır. Industrie 4.0’ın geleceği ve KUKA’nın inovasyon projeleri hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.