Konumunuzu seçin:

Ülke

Megatrend: Doğal kaynak kıtlığı

Metal veya endüstriyel mineraller gibi doğal kaynakların kullanılabilirliği, dünya nüfusunun ve dünya çapındaki refahın artması ile birlikte sınır seviyeye ulaşmıştır. Üretim yapan şirketler, çevreye verilen zararı azaltmak ve uzun vadede rekabet kabiliyetini korumak için bu doğal kaynakları etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanmak zorundadırlar.


Artan talep nedeniyle doğal kaynak kıtlığı

Dünyada mineralli, metal ve fosil hammaddeler sınırlı miktarda mevcuttur ve kendi kendilerini yenileyemezler. Nüfus sayısındaki artış, endüstri ve tüketim ürünlerine olan küresel talebin büyümesi bu doğal kaynakların azalmasına neden olmaktadır.

Örneğin su, hava ve toprak gibi diğer doğal kaynakların kalitesi ticari kullanımdan dolayı kalıcı bir şekilde olumsuz etkilenebilir. Bu doğal kaynaklar da, yüksek ve çoğunlukla sürdürülebilir yaklaşımla gerçekleşmeyen kullanımdan dolayı, artık yüksek kaliteli olarak sadece kısıtlı miktarda mevcuttur.

Doğal kaynakların yoğun kullanımı, kritik ve kısmen geri dönüşü olmayan çevre hasarlarının yanı sıra piyasada pahalılaşmaya yol açmaktadır. Özellikle yüksek enerji ve malzeme ihtiyacı ile üretim yapan şirketler bu pahalılığı hissetmektedir.

Bu nedenle, doğal kaynakların verimli, sürdürülebilir şekilde kullanımı ve alternatif enerji kaynaklarının ve malzemelerin kullanımı, küresel çapta rekabet kabiliyetine sahip olmak için giderek önem kazanmaktadır.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı: Toplum ve endüstri için merkezi bir faktör.

Modern teknolojiler doğal kaynakların kullanımında verimlilik sağlar

Endüstri şirketleri, modern teknolojiler ve sürdürülebilirliği ve gelecek odaklı yaklaşımları stratejik olarak dahil ederek doğal kaynakları, tedarik aşamasından üretime, dağıtımdan bertaraf etme ve tekrar kullanma aşamasına kadar daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanma imkanı sağlamaktadır.

Proses ve malzeme akışlarının optimizasyonu sayesinde örneğin malzeme, enerji ve su maliyetleri düşürülebilmekte, atıklar ve ıskartalar azaltılabilmektedir. Akıllı fabrikalar ve Industrial Internet of Things, doğal kaynakların korumalı ve hedef odaklı kullanımı ilkesine göre yürütülen gerçek zamanlı olarak optimize edilmiş, son derece verimli üretim proseslerine imkan sağlamaktadır.

Ürün tasarımındaki inovasyonlar ve alternatif malzemelerin geliştirilmesi de, kıtlık çekilen doğal kaynaklar üzerindeki küresel rekabetin hafifletilmesine ve pozitif bir ekonomik ve ekolojik katma değer oluşturmaya katkı sağlamaktadır.

Doğal kaynak verimliliği by KUKA

KUKA her gün, şirketlere, dünya çapında değer yaratma proseslerini optimize etmeleri, ekonomik verimliliği artırmaları ve aynı zamanda doğal kaynakların kullanımında sorumluluk bilinci ile hareket etmelerine yardımcı olan akıllı otomasyon çözümlerini geliştirmek ve uygulamaya koymak için çalışmaktadır.

Buna örnek olarak, KR QUANTEC endüstriyel robot gibi esnek şekilde kullanılabilen enerji verimli ürünler veya üretim ve enerji optimizasyonu için KUKA Connect gibi yazılım çözümleri verilebilir. KUKA Services ayrıca, ürünlerin sürdürülebilir şekilde bertaraf edilmesi ve tekrar değerlendirilmesi için hizmetler de sunmaktadır.

Kendi üretim ve tedarik zincirinde de kaynakların korunmasına ilişkin standartları yerine getirmek için uygun merkezlerde sürdürülebilir yönteme dayalı çevre ve enerji programları yürütülmektedir.

Green Robotics: KUKA sürdürülebilir otomasyon çözümlerine önem vermektedir.