Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Xu thế lớn: Cá nhân hóa

Với sự thịnh vượng toàn cầu ngày càng tăng, sự tự hoàn thiện và tự do của mỗi cá nhân ngày càng trở nên quan trọng. Xu hướng cá nhân hóa cũng có ảnh hưởng quyết định đến hành vi của người tiêu dùng. Yêu cầu của khách hàng cá nhân không còn có thể được đáp ứng với sản xuất hàng loạt truyền thống và yêu cầu các phương pháp tiếp cận cải tiến trong sản xuất.


Sản xuất hàng loạt tùy chỉnh

Để có thể phục vụ các yêu cầu của từng khách hàng đồng thời vẫn tiết kiệm chi phí, các công ty phải phát triển các mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm và sử dụng các công nghệ sản xuất thông minh, linh hoạt.

Mục đích của Sản xuất hàng loạt tùy chỉnh (tùy chỉnh hàng loạt) là duy trì hiệu quả tổng thể của hệ thống. Các nhân tố quan trọng về tính sẵn có, hiệu suất và chất lượng không được giảm so với sản xuất loạt đơn thuần. Ngoài ra, phải đảm bảo tỉ suất hoàn vốn hấp dẫn và thời gian tung ra thị trường thấp nhất có thể đối với các sản phẩm mới và các biến thể sản phẩm.

Chìa khóa nằm ở mức độ tiêu chuẩn hóa và tự động hóa cao, đó là chỗ dành cho các biến thể của các tính năng sản phẩm phù hợp với khách hàng. Ngay cả khái niệm mô-đun hóa, cung cấp cho khách hàng một cấu hình sản phẩm riêng lẻ dựa trên hệ thống mô-đun, là một cách hiệu quả về chi phí để đáp ứng các yêu cầu của từng khách hàng với chất lượng và số lượng cao.

Tùy chỉnh hàng loạt: Một giải pháp thay thế hiệu quả cho sản xuất hàng loạt hoặc đơn chiếc.

Internet vạn vật công nghiệp và sản xuất thông minh:

Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) tạo ra khả năng sản xuất các thành phần và các bộ phận riêng lẻ được cá nhân hóa với chất lượng cao nhưng vẫn mang lại lợi nhuận. Các nhà máy sản xuất truyền thống đang được thay thế bằng Smart Factories (Các nhà máy thông minh) tại đó các quy trình sản xuất có thể được điều chỉnh thuận lợi và nhanh chóng.

Trong sản xuất ma trận do KUKA phát triển, các giải pháp tự động hóa thông minh và chuỗi quy trình được kết nối mạng cho phép sản xuất thích ứng cao nhất ở quy mô công nghiệp. Toàn bộ hệ thống sản xuất cũng như các máy móc và rô-bốt riêng lẻ có thể được chuyển đổi đột xuất sang các loại sản phẩm thay đổi - mà không cần thời gian chờ đợi hoặc thời gian ngừng sản xuất. Do đó, việc sản xuất các dòng sản phẩm nhỏ, mô-đun và các bộ phận riêng lẻ khác nhau có thể được thực hiện trong phạm vi tùy chỉnh hàng loạt công nghiệp.

SFaaS: Nhà máy thông minh như một dịch vụ

Khái niệm nhà máy thông minh như một dịch vụ thậm chí còn tiến xa hơn một bước: Năng lực sản xuất có thể mở rộng, hoàn toàn tự động và có thể điều chỉnh có thể được đặt dưới dạng dịch vụ với chi phí biến đổi. Bằng cách này, các biến thể sản phẩm mới có thể được sản xuất một cách nhanh chóng, linh hoạt và ít rủi ro theo yêu cầu.

KUKA đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về khái niệm nhà máy thông minh như một dịch vụ. Cùng với các đối tác hợp tác MHP và Munich Re, KUKA vận hành nguyên mẫu nhà máy thông minh tại Munich, Đức. Địa điểm có sẵn cho các bên quan tâm đối với các sự kiện công ty, hội thảo và các bài giảng của chuyên gia.

Nhà máy thông minh như một dịch vụ cho phép các quy trình sản xuất linh hoạt.