Vyberte si svou polohu:

Země

Robot KUKA vyrábí manifesty

V současné době je robot KUKA k vidění na výstavě „Hello, Robot. Design mezi člověkem a robotem". V muzeu Vitra Design vyrábí robot manifesty na základě zcela autonomního procesu. Tématem výstavy je rostoucí význam robotů v naší každodenní práci.

27. března 2017


Robot KUKA samostatně kombinuje větné struktury

Při vyrábění manifestů používá robot stanovený soubor pojmů z oblastí techniky, filozofie a kultury. Volnou kombinací jednotlivých segmentů věty vznikají stále nové, unikátní manifesty.

Slavnostní akt prohlášení robotem KUKA


Exponát „manifest“ byl vytvořen uměleckou skupinou „robotlab“. Název exponátu se vztahuje na původní význam kmene latinského slova manifest. Dochází tak k propojení činnosti úchopného zařízení robota (lat. manus = ruka) a slavnostního (lat. festus) aktu prohlášení.

Muzeum Vitra Design tematizuje vzestup robotů


Výstava „Hello, Robot. Design mezi člověkem a strojem“ zahrnuje více než 200 exponátů. Design hraje v oblasti robotiky podstatnou roli. Je vlastně důležitým rozhraním mezi robotem a člověkem. Výstava, která se věnuje současnému vzestupu robotiky, potrvá do 14. května 2017.