Vyberte si svou polohu:

Země

Mobilní roboty zvyšují produktivitu

Mobilní roboty jsou ve výrobě stále důležitější. Mají flexibilní použití, pohybují se v pracovním prostředí autonomně a umí spolupracovat s obsluhou. KMR iiwa je odpovědí společnosti KUKA na tyto nové požadavky. Tento mobilní pomocník dokáže zúročit své přednosti zejména v elektrotechnickém průmyslu, v odvětví spotřebitelského zboží i v automobilovém průmyslu.

24. dubna 2018


Mobilní robot KMR iiwa s funkcí MRK

KMR iiwa je autonomní robotická platforma s integrovaným robotem KUKA LBR iiwa s funkcí HRC. Spolehlivou spolupráci mezi člověkem a robotem zajišťují laserové skenery v mobilní platformě a snímače točivého momentu v každé ose robotu. Další výhoda pro uživatele: Autonomní robotickou platformu lze ovládat jen jediným řídicím systémem.

Autonomní robotická platforma podporuje pracovníka 

KMR iiwa se pohybuje zcela samostatně. Není třeba provádět strukturální změny na pracovišti. Výsledkem je to, že mobilní robot je v zásadě vhodný pro všechny sběrné a doručovací služby, které byly dříve prováděny především lidmi. Kromě toho může být použit k osazování strojů, výměně nástrojů, k automatizaci práce, řetězení procesu v polovodičovém průmyslu nebo ve vnitřní logistice, např. při podávání konstrukčních dílů v montážní lince.
Robotická platforma manévruje autonomně v pracovní oblasti.

S KMR iiwa přichází do továrny průmysl 4.0

Autonomní roboty jako další krok k chytré továrně. Prostřednictvím volné, autonomní navigace podporuje autonomní robot inteligentní sítě automatizačních řešení. Může tak pružně reagovat na změny v prostředí nebo pracovních úlohách. Navíc jej lze hladce zapojit do logistických a výrobních procesů díky síťovému připojení. Společnost KUKA zahajuje sériovou výrobu KMR iiwa. Průmysl 4.0 se tak opět přibližuje skutečnosti.