Vyberte si svou polohu:

Země

Cobots voor robotmontage

HRC použití robotu při montáži

Společně se svým lidským kolegou sešroubovává robot KUKA LBR iiwa převodovky pro průmyslové roboty QUANTEC. A zajišťuje produktivní a ergonomickou práci.


Výchozí situace

Jak se optimalizuje vlastní montáž pomocí robotu? Přesně tak, jak bychom to udělali i pro zákazníka "Klademe správné otázky, nalézáme individuální, vyhovující řešení a realizujeme je v praxi", tolik Henning Borkeloh, vicepresident Advanced Technology Solutions u KUKA Systems. Při montáži in-line zápěstí robotu QUANTEC se již osvědčilo použití robotů lehké konstrukce KUKA LBR iiwa. Nyní by měl šroubovat i kyvná ramena převodovek. Robot KUKA LBR iiwa převzal roli asistenta při montáži začátkem roku 2015.

Úloha

Jedná se o montáž převodovek pro kyvné rameno robotů KR Quantec ve vlastní výrobě KUKA. Podle konstrukčních požadavků se musí převodovka sešroubovat přesným utahovacím momentem 104 Nm. Monotónní a ergonomicky nevýhodná práce.

Řešení

Tím, že se zaměstnanec dotkne KUKA LBR iiwa, signalizuje robotu, aby zahájil automatizovaný proces šroubování. Následně se začne robot lehké konstrukce díky své citlivosti a přesnosti na pracovní stanici kalibrovat. Zaměstnanec mezitím na druhý odkládací stůl umístí nové kyvné rameno. Do každého kyvného ramena se zasunou šrouby, které KUKA LBR iiwa zašroubuje přesným utahovacím momentem v pořadí podle konstrukčních požadavků. Teprve při dalším dotyku pracovníka začne KUKA LBR iiwa montovat šrouby na druhém kyvném ramenu. Pracovník může kdykoli zasáhnout do pracovního procesu. Oddělující bezpečnostní oplocení přitom není nutné. 

De werknemer kan op elk moment ingrijpen in het montageproces. Afschermingen zijn daarbij niet nodig.
Pracovník může kdykoli zasáhnout do pracovního procesu. Oddělující bezpečnostní oplocení přitom není nutné.
Mobilní aplikace KUKA flexFELLOW navíc nabízí výhodu neustálé dokumentace, což zvyšuje kvalitu a spolehlivost procesu. „I v naší vlastní výrobě žijeme podle hesla „Industrie 4.0“. Vyrábíme roboty pomocí robotů a to ve spolupráci s člověkem. A jak spolehlivá tato spolupráce je, to nám potvrdila i pojišťovna DGUV (německé zákonné úrazové pojištění). Výhody pro zákazníka navíc spočívají v malých nárocích zařízení na plochu, ve zvýšení výroby a zlepšení ergonomické situace pro zaměstnance“, říká Borkeloh. Vše je dimenzováno na spolupráci člověka a robota. Navíc se může KUKA flexFELLOW používat i při ruční montáži.
Aby mohl robot bezpečně spolupracovat se svými lidskými kolegy, zohledňovala firma KUKA celé zařízení již od počátku. Neboť i když se robot pohybuje bezpečnou rychlostí a zastaví, jakmile zaznamená minimální odpor, tak ani nejcitlivější senzorika k zastavení nestačí, je-li v podavači například ostrý předmět. To, že bezpečnostní opatření skutečně zasahují do všedního pracovního dne, bylo potvrzeno nezávislou stranou: V roce 2015 certifikovalo profesní zkušební a certifikační místo německého zákonného úrazového pojištění (test DGUV) pro stroje a výrobní automatizaci zařízení flexFELLOW. Tím splňuje všechna kritéria pro biomechanické mezní hodnoty podle ISO/TS 15066 a je v souladu se směrnicí EU pro strojní zařízení 2006/42/ES. Prostě bezpečná věc.
Nejmenší mobilní zařízení splňuje všechna kritéria pro biomechanické mezní hodnoty podle ISO/TS 15066 a je navíc konformní se směrnicí EU pro strojní zařízení 2006/42/ES.
Human-Robot-Collaboration: Robots producing robots together with their human colleagues in KUKA´s production plant.

I v naší vlastní výrobě žijeme podle hesla 'Industrie 4.0'

Henning Borkeloh, vicepresident / vedoucí úseku, Advanced Technology Solutions, KUKA Systems

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.