Vyberte si svou polohu:

Země

Nemocnice 4.0: Laboratorní roboty KUKA třídí až 3 000 krevních vzorků za den

Univerzitní klinika v dánském Aalborgu používá systém sestávající z laboratorního robotu a inteligentního transportního boxu pro automatické kontrolování a třídění krevních vzorků. Takové aplikace typu Pick&Place usnadňují zaměstnancům kliniky práci a dávají prostor na provádění důležitějších úkolů.


Roboty pro automatizaci laboratoře zjednodušují pracovní postupy a zajišťují kvalitu

Univerzitní klinika v Aalborgu je největší nemocnicí v dánském regionu Nordjylland. Laboratoř přijímá denně až 3 000 krevních vzorků. Vzorky se musí kontrolovat a třídit, což představuje časově náročný a monotonní proces, který byl dosud prováděn manuálně. Klinika nyní přistoupila k automatizaci tohoto procesu: Dva laboratorní roboty a inteligentní transportní boxy zajišťují kvalitu vzorků – a jsou důkazem toho, jak lze pracovní postupy v nemocnicích usnadnit právě pomocí automatizace.
Až 3 000 krevních vzorků denně kontroluje a třídí robot KUKA z řady KR AGILUS

Robotické rameno pro třídění krevních vzorků usnadňuje práci zaměstnancům kliniky a zaručuje bezpečnost

Dosud museli pracovníci laboratoře otevírat příchozí transportní boxy, vyjímat z nich krevní vzorky a třídit je s ohledem na další klinickou analýzu. Z důvodu vysokého počtu boxů si zaměstnanci nemocnice často stěžovali na poranění šlach a svalů zapříčiněných monotonní činností. „Chtěli jsme tento proces automatizovat, abychom našim zaměstnancům usnadnili práci, vysvětluje Annebirthe Bo Hansen, vedoucí oddělení v univerzitní klinice v Aalborgu. „Kromě toho jsme hledali možnost, jak lépe kontrolovat kvalitu krevních vzorků a jejich teplotu.“
Podpora laboratorních robotů dodává zaměstnancům více času k jejich práci 

Laboratorní roboty KUKA a RFID čtečky pro zajišťování kvality

Za účelem optimalizace procesů firmy LT Automation a Intelligent Systems vyvinuly robotické řešení a inovativní transportní box. Do aplikace Pick&Place jsou integrovány dva roboty KUKA z konstrukční řady KR AGILUS, jeden typu KR 3 a druhý typu KR 10. „Že jsme se rozhodli pro roboty od firmy KUKA, mělo hned několik důvodů“, vysvětluje Lasse Thomsen, CEO ve firmě LT Automation: „Roboty splňují všechny požadované technické předpoklady. Svým bílým vnějškem navíc odpovídají vzhledu, jaký lze ve sterilním prostředí očekávat.“ 
Zvláštnost „inteligentního transportního boxu“ spočívá v integrované RFID čtečce dat, díky níž je možné zpětně vysledovat nejen transportní historii každého boxu. Tento tzv. RFID-Logger ukládá také informace o teplotě, jaká byla uvnitř boxu naměřena v jakémkoli časovém bodě. To je rozhodující faktor, říká Annebirthe Bo Hansen: „Abychom mohli zajistit kvalitu krevního vzorku, musí být teplota stále na hodnotě 21 °C. Povolena je odchylka o maximálně +/- 1 °C.“ 
Inteligentní transportní boxy ukládají teplotu krevních vzorků do paměti, jež laboratorní robot KUKA následně vyčte

Nová technologie nám pomohla objevit případné zdroje chyb a odstranit je. A to je významný pokrok.

Annebirthe Bo Hansen, vedoucí oddělení v univerzitní klinice v Aalborgu

Krevní vzorky urazí dlouhou cestu do laboratoře

Krevní vzorky byly odebrány v ordinacích všeobecného praktického lékařství v okolí kliniky. Při vyzvednutí kurýr naskenuje boxy, aby bylo možné jejich trasu zpětně vysledovat. Poté kurýr krevní vzorky přepraví do kliniky, kde jsou opětovně naskenovány a zaregistrovány.
Pracovnice umisťuje inteligentní transportní boxy na přívodní pás robotického zařízení

Roboty pro automatizaci laboratoře automaticky vyřazují nesprávně přepravované krevní vzorky

V laboratoři jedna z pracovnic umístí inteligentní transportní boxy na přívodní pás robotického zařízení. Jakmile se tak stane, RFID skener nainstalovaný v místnosti načte data z datové paměti. „Pokud skener zaznamená, že se teplota u jednoho z boxů v nějakém časovém bodě odchýlila od předepsané teploty, odešle tuto informaci automaticky do systému robota“, vysvětluje Lasse Thomsen.
„Robot tento box vyřadí ze zařízení, a box přistane na pracovišti zaměstnance laboratoře.“ Ten poté rozhodne, zda jsou krevní vzorky ještě použitelné.

Efektivita: Čtyřicet transportních boxů za hodinu zvládá robotické rameno pro třídění krevních vzorků

Pokud datová čtečka žádné nesprávné teploty nezaznamená, první laboratorní robot otevře box, vyjme krevní vzorky a odstaví je k třídění. Druhý laboratorní robot třídí vybalené zkumavky podle barvy víka, kterou rozpozná pomocí skeneru. Předem roztříděné vzorky jsou vydávány ze zařízení tak, aby pracovník laboratoře mohl ihned provést analýzu krve. Zařízení zpracovává každý box v průměru 1,5 minuty a zvládá tak až čtyřicet boxů za hodinu.
Robotické rameno pro třídění krevních vzorků třídí skleněné zkumavky

Laboratorní roboty dávají personálu více času na důležitější úkoly v rámci každodenní práce

„S tímto řešením jsme velice spokojeni“, shrnuje své zkušenosti Annebirthe Bo Hansen. „Došlo k výraznému zlepšení pracovní prostředí i pracovních procesů.“ Pracovníci laboratoře mají teď více času na analýzy krevních vzorků a také na pacienty. Automatizované třídění a průběžné kontrolování navíc umožnilo výrazné snížení případných zdrojů chyb.

Díky novému zařízení je univerzitní klinika v Aalborgu pionýrem na cestě k dosažení vize Nemocnice 4.0

Anders Kjergaard Madsen, manažer oddělení techniky v LT Automation

Automatizace dokáže v dobách nedostatku kvalifikovaných pracovních sil zjednodušit pracovní procesy a zajistit kvalitu.“ Proto má robotické řešení podle Lasse Thomsena obrovský potenciál: V té či oné podobě je zajímavé pro všechny nemocnice s laboratoří pro klinickou biochemii.


Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.