Vyberte si svou polohu:

Země

Partneři a reference

Díky spolupráci se silnými partnery je řada lékařských produktů s robotikou KUKA k dispozici již dnes.


Restoration Robotics: Přesná transplantace vlasů robotem

Robot ARTAS iX™ od společnosti Restoration Robotics je inteligentním řešením, které kombinuje minimálně invazivní odběr vlasů a následnou implantaci v rámci jediné inovativní aplikace. Základem tohoto řešení je 7osý senzitivní robot KUKA LBR Med, který lze díky jeho přesnosti a certifikaci pro tuto aplikaci optimálně použít jako komponentu pro lékařské produkty. Při estetickém procesu jsou jednotlivé vlasové folikuly extrahovány zejména ze zadní části hlavy a následně implantovány do pokožky hlavy na předem určených holých místech. Vzhledem k tomu, že tyto jen několik málo milimetrů dlouhé transplantáty jsou extrahovány a implantovány v řádu tisíců, je na prvním místě přesnost opakování a konstantní kvalita. A právě k tomu je LBR Med díky jeho jedinečným vlastnostem přímo předurčen.

Speciální algoritmy zaručují přirozeně vypadající hustotu vlasů i optimální výsledek pro samotného pacienta. S robotem ARTAS iX™ je společnost Restoration Robotics schopna trvale zlepšit život milionů mužů trpících alopecií.

Robot ARTAS iX umožňuje vysoce přesnou a efektivní obnovu vlasů.

Life Science Robotics: Mobilizace pacientů upoutaných na lůžko s pomocí robota ROBERT®

ROBERT® představuje inovativního robota pro účely rehabilitace pacientů upoutaných na lůžko. Toto uživatelsky přívětivé zařízení pomáhá při včasné a efektivní mobilizaci a usnadňuje tak práci zdravotnického personálu. S hlavní komponentou LBR Med je ROBERT® prvním robotem na světě, který byl vytvořen speciálně pro takového rehabilitační účely.

ROBERT® má certifikaci CE jako lékařský produkt třídy IIa podle směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EHS) a používá se v nemocnicích i v pečovatelských a rehabilitačních centrech. Zařízení je schopné přesně provádět cvičení navržené zdravotnickým personálem, které lze přizpůsobit individuálním potřebám léčby každého pacienta.
Díky robotu ROBERT je rehabilitace pacientů upoutaných na lůžko mnohem jednodušší a efektivnější.

AOT: Přesné řezání kosterních částí pomocí laserové technologie

Navzdory nesmírnému pokroku v medicíně v uplynulých letech jsou chirurgové stále nuceni používat ruční pilku, jestliže potřebují řezat kost. Tato konveční metoda vede k tomu, že volný kostní materiál v řezných plochách se stlačuje, což komplikuje hojení na tomto místě. Švýcarská firma AOT chce tuto situaci změnit prostřednictvím projektu CARLO (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotomy): Prostřednictvím laserové technologie za studena robot KUKA umožňuje řezání kostí pomocí daného zařízení bezdotykově - a to nejen rovně, ale také do oblouku nebo složitějších tvarů. Tato metoda má hned několik výhod pro pacienty: povrch kostí zůstane nedotčen a kosti je možné po provedení řezu znovu přesně sestavit tak, aby se významně zkrátil čas hojení.

Namontováním laserové hlavy se z lehkého robotu KUKA stává bezdotykový řezací nástroj (© AOT)

Siemens Healthcare: Převrat v pořizování rentgenových snímků s využitím lékařských robotů

Se zařízením ARTIS pheno přináší firma Siemens na trh nový angiografický systém s robotickou podporou, který nahradí svého úspěšného předchůdce Artis zeego. Robotickým srdcem rentgenového systému je robot QUANTEC od firmy KUKA s technologií KR C4, kterou tým lékařské robotiky firmy KUKA v posledních letech uzpůsoboval a rozšířoval pro klinické aplikace.

Tak zařízení Siemens ARTIS pheno umožňuje rychlé a přesné rentgenové vyšetření cév prostřednictvím oblouku typu C, který se sám automaticky pohybuje kolem pacienta. Cílený povrch těla může být zobrazen téměř ze všech pozic, aniž by bylo nutné přemísťovat pacienta. Pokud je třeba vyšetření přerušit, paměťová funkce zařízení umožňuje pokračovat ve vyšetření v přesně stejné poloze později. To umožňuje sledování výsledků ještě v průběhu řízení.

Zařízení ARTIS pheno bude použito v operačních sálech na celém světě s cílem minimalizovat invazivní zásahy v chirurgii, v intervenční radiologii a kardiologii.

Díky technologii od firmy KUKA vstupuje zařízení Siemens ARTIS pheno do nové dimenze pořizování rentgenových snímků (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray: Roboticky řízená radiační terapie

Od roku 2000 spolupracuje firma KUKA s firmou Accuray. Z tohoto partnerství vzešel první komerčně dostupný roboticky řízený radiochirurgický systém. Systém CyberKnife se od té doby používá v hlavních střediscích radioterapie po celém světě na vysoce přesnou léčbu nádorů.

Namísto skalpelu přichází na řadu vysoce energetický svazek rentgenových paprsků. Tento svazek je veden robotickou paží po ležícím pacientovi tak, aby byla dávka paprsků optimálně soustředěna do nádorového ložiska. Zobrazovací systém stereotakticky zobrazí polohu nádoru a nahlašuje případné pohyby do robotu, který tyto pohyby kompenzuje. Tím je systém CyberKnife schopen přesně zacílit nádorové ložisko a neporušit přitom okolní zdravou tkáň – a to nezávisle na tom, na kterém místě v těle se nádorové ložisko nachází.

Při léčebném postupu využívajícím systém CyberKnife leží pacient na léčebném stole, který je rovněž poháněn roboticky. Digitální zobrazovací systém stereotakticky zobrazí polohu nádorového ložiska a nahlašuje pohyby - vznikající například, když pacient dýchá - do robotu, který tyto pohyby kompenzuje. V důsledku toho je léčebná terapie mimořádné přesná a kvalitní. Operaci lze provádět ambulantně.

Při léčebném postupu využívajícím CyberKnife leží pacient volně na roboticky poháněném léčebném stole.

BEC: Polohování pacienta pomocí robotu od firmy KUKA

Roboty a komponenty od firmy KUKA zajišťují přesné polohování pacientů při radioterapii. Systémový partner vyvíjí spolu s firmou KUKA individuální zařízení k přesnému polohování pacienta. Firma Buck Engineering und Consulting (BEC) vyvinula pro Středisko pro iontovou terapii a výzkum MedAustron ve Vídni robotické řešení, jehož základem je robot od firmy KUKA. 

Při částicové radioterapii lze vysoce energetickým paprskem pohybovat jen velice omezeně. Z toho důvodu je nutné s pacientem hýbat, což se provádí pomocí robotických pacientských lůžek.

BEC používá roboty KUKA k přesnému polohování pacienta při částicové radioterapii (© Thomas Kästenbauer)