Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.NavigationSolution

KUKA.NavigationSolution je ideální partner pro autonomně navigovaná vozidla. Navigace, řízení, správa nebo monitorování: naše navigační řešení pokrývá všechny požadavky v oblasti Mobility. 


Navigační řešení pro samostatné mobilní roboty

Mobilní roboty dostávají své příkazy prostřednictvím WLAN. Vaše pojezdové a manipulační úkoly plní kompletně autarkicky. K vlastní lokalizaci, plánování drah a nosností přitom využívají algoritmy.

Všechny mobilní robotické systémy od firmy KUKA mohou být vybaveny KUKA.NavigationSolution. Budou tak flexibilní a mobilní. Navigační řešení navíc zahrnuje ideální systém managementu flotily. Díky vhodným rozhraním splňuje požadavky mobilní robotiky – zcela podle Industrie 4.0

 

Naše chytré navigační řešení se skládá z

  • průmyslového počítače, který je namontován do transportního systému bez řidiče a vlastního navigačního softwaru
  • softwaru, který spravuje všechny vozidla a vzájemně přizpůsobuje plánování

Takto funguje KUKA.NavigationSolution

S KUKA.NavigationSolution je možný kompletně autonomní pojezd.

Výhody KUKA.NavigationSolution

Autonomní řídicí systém

KUKA.NavigationSolution umožňuje autonomní pojezd mobilních plošin – bez nebezpečí kolize a bez nutnosti umělých značek. Obsažený software eviduje všechna data bezpečnostních laserových skenerů a senzorů kol a vytváří metodou SLAM (Simultaneous Localization and Mapping / simultánní lokalizace a mapování) mapu okolí. Systém reaguje na změny okolí, ke kterým při flexibilním logistickém systému dochází neustále. Použitím virtuálních drah lze plošinou pojíždět výhradně po definovaných drahách.

KUKA.NavigationSolution obsahuje všechny součásti pro autonomní navigaci vozidla. 

Flexibilní softwarová integrace

KUKA nabízí vývojové prostředí na bázi Eclipse, které se dá programovat pomocí Java. Modulární Java API s vhodnými rozhraními pro požadavky mobilní robotiky umožňuje integraci cizího softwaru. Stávající flotily plošin lze snadno aktualizovat, připojit další platformy k stávajícímu systému nebo je znovu odstranit.

Přesné umisťování

KUKA.NavigationSolution nabízí následující vlastnosti pro vysoce přesné polohování mobilních plošin v příslušném prostředí:

  1. Velmi přesná lokalizace k přesnému určení polohy vozidla relativně vůči některému objektu nebo v nějakém prostředí
  2. Velmi přesné polohování pro zvýšenou přesnost polohování
  3. Relativní umístění Rozpoznávání objektů na bázi CAD a sledování například k převzetí břemen
Jednoduchá, intuitivní obsluha na bázi navigačních grafů

Software nezávislý na hardwaru

Navigační software KUKA.NavigationSolution nezávislý na hardwaru lze používat pro různé kinematiky plošin. S ním se dají ovládat libovolné principy pohybu, například holonomní vozidla s koly Mechanum, jako je KUKA omniMove. Nastavení parametrů stroje se uskutečňuje přes standardizované rozhraní.

Libovolně aplikovatelný, modulární setup

Doplňkové funkce jako identifikace a sledování objekturelativní umisťování umožňují vzájemně jasně sladěné plánování.