Vyberte si svou polohu:

Země

Extruderen

Extrudování

Při extruzi jsou působením horka a tlaku vytvářeny různé profily. Společnost KUKA používá extrudování plastů zejména pro automobilový průmysl: Pomocí flexibilního robotizovaného řešení jsou extrudované profily nasazovány přímo na příslušný díl.


Extrudování: technologie

Pomocí extruze je možno vyrábět nekonečná těsnění různých tvarů: Možné jsou jak duté komorové profily, tak i profily s břitem. Nebo také kombinace obou variant. 

 

Proces v přehledu:

  1. Plastový granulát se roztaví ve vyhřívaném extrudéru.
  2. Přes hadici je tekutý materiál pod tlakem protlačován tryskou.
  3. Poté je vytvořený profil vychlazen a protlačen a na požadovaném místě odříznut nebo navinut, aby jej bylo možno zpracovat na místě montáže.

 

Firma KUKA Roboter vyvinula speciální procesní techniku flexibilní extruze termoplastických elastomerů (TPE): Těsnící profily v automobilovém průmyslu je tak možno pomocí robotu přímo upevňovat na konstrukční díl. 

Automatizované extrudování

Pomocí robotem řízené extruze automatizujeme Vaši výrobu, díky čemuž bude flexibilnější a tím i efektivnější.

 

Popis procesu

V případě tohoto řešení již není extruzní tryska upevněna na extrudéru, nýbrž pohyblivě na robotu. Extrudér je s extruzní tryskou propojen vyhřívanou a tlakově stabilní hadicí. Robot sleduje s tryskou dráhu stanovenou na konstrukčním dílu.

 

Při automatizovaném extrudování je nutno

  • synchronizovat průtočnou rychlost extruze a pohyb robotu a
  • nalézt individuální řešení pro konkrétního zákazníka (žádný standardní produkt).

 

Díky našemu dlouholetému know-how v této technologii a naší vlastní výrobě forem, kde vyvíjíme a testujeme trysky a vyrábíme prototypy pro vzorkování, nabízíme každému zákazníkovi optimální proces extruze.

Extrudování: výhody 

Díky robotem řízené extruzi můžeme ze dvou procesních kroků – výroby profilu a montáže – vytvořit jeden. Díky tomu budete

  • flexibilnější,
  • zkrátí se Vaše doby taktu a
  • budete tak vyrábět hospodárněji.

 

Navíc můžeme díky těsnícímu materiálu TPE vyrábět komplexní a rozmanité profily a tvary.

Vhodná metoda extruze existuje i pro Vaši výrobu. Zavolejte nám!