Vyberte si svou polohu:

Země

Spuitgieten

Lití pod tlakem

Slévárenské produkty jsou základem nekonečného množství předmětů každodenní potřeby - od chytrých telefonů až po skříně automobilových převodovek. Tento druh dílů je většinou vyráběn metodou lití pod tlakem. KUKA Vám nabízí integrované, vzájemně sladěné koncepty automatizace.


Lití pod tlakem: technologie

Při lití pod tlakem je kapalný kov pod vysokým tlakem natlačen do odlévací formy, kde ztuhne. Tento proces dosahuje navzdory velké rychlosti vysoké kvality a je mimořádně vhodný pro tenké plechy.

Zvláštností této technologie lití je trvalá licí forma, která – poté, co byla jednou vyrobena – může být použita pro desetitisíce dílů. Z tohoto důvodu se tlakové lití používá především při sériové výrobě konstrukčních dílů.

Automatizované tlakové lití

Společnost KUKA dokáže svými stroji pro tlakové lití realizovat veškeré úlohy v oblasti tlakového lití: Počínaje odebíráním ze stroje pro tlakové lití vhodným pro oblast slévárenství, přes vystříkávání forem a ochlazování konstrukčních dílů až po následné odstraňování otřepů pomocí lisů a nástrojů na odstraňování otřepů.

Od simulace procesu a vizualizaci, přes následné obrábění až po řízení buňky a řízení kvality jsou k dispozici komplexní, osvědčená vlastní řešení – od odebírání dílů až po hotový konstrukční díl.

Lití pod tlakem: výhody

  • Celé zařízení je řízeno kontinuálně bez problémů s rozhraními.
  • Osvědčený software vyvinutý v naší firmě propojuje veškeré komponenty včetně periferních zařízení.
  • Na bázi normy pro rozhraní VDMA DISPO shromažďuje řídicí systém robotu informace od všech aktivních komponent a periferních zařízení a vyhodnocuje je jako řídicí systém.
  • Monitor v ovládacím krytu na licí buňce zobrazuje na jednom místě veškeré informace relevantní pro výrobu.
  • Zvláštní pozornost byla věnována úsporám energie, neboť se jedná o trh, který je velmi závislý na cenách energií.
  • Lití pod tlakem je vhodné pro tenkostěnné, komplexní geometrie dílů.
  • Tato technologie nabízí vysokou rozměrovou stálost při vysoké stabilitě procesu.
  • Lití pod tlakem je díky krátkým cyklům lití a vysokému množstevnímu výkonu velmi hospodárné.