Vyberte si svou polohu:

Země

Plasmalassen

Plazmové svařování

Plazmové svařování je inovací svařování WIG. Z důvodu řady výhod – i z ekonomického hlediska – je stále častěji používáno v automatické výrobě.


Plazmové svařování: technologie

Plazmové svařování patří mezi metody odporového svařování:

Při plazmovém svařování se tvoří světelný oblouk mezi wolframovou elektrodou a materiálem. Světelný oblouk je zde – na rozdíl od svařování WIG – svázán vodou chlazenou tryskou. Mezi elektrodu a trysku přidavný je přiváděn plazmový plyn, většinou argon. Ten chrání taveninu před oxidací a stabilizuje světelný oblouk.

Automatizované plazmové svařování

Již jsme realizovali řadu automatizovaných zařízení pro automobilový průmysl a jeho dodavatele: Od jednoduchých jednoúčelových zařízení až po vysoce flexibilní výrobní zařízení. Přitom se naše zařízení pro plazmové svařování vždy vyznačují vysokou stabilitou procesu.

Plazmové svařování: výhody

Plazmové svařování se nabízí jako alternativa k svařování laserem a přináší řadu výhod: 

  • Vyšší hustotu výkonu
  • Vyšší rychlosti svařování
  • Nižší deformace
  • Lepší překlenutí mezer

Zavolejte nám, pokud máte dotazy k této technologii. Rádi s Vámi budeme konzultovat individuální možnosti ve Vaší společnosti.