Vyberte si svou polohu:

Země

Svařování Magnetarc

Svařování Magnetarc patří mezi metody svařování s magneticky se pohybujícím světelným obloukem v ochranném plynu. Touto technologií můžete vzájemně spojovat duté profily s tloušťkami stěn až 10 milimetrů. Touto metodou je možno například spojovat ocelové kloubové hřídele nebo klikové nápravy s příčnou torzní tyčí. 


Svařování Magnetarc: technologie

Svařování Magnetarc je možno rozdělit do čtyř fází:
  1. Startovací fáze: Upnuté konstrukční díly jsou uvedeny do vzájemného kontaktu. Poté je zapnut svařovací proud.
  2. Zapálení: Definovaný odskok konstrukčních dílů zapálí elektrický oblouk. Elektrický oblouk je pomocí magnetického pole uveden do rotace.
  3. Vnášení tepla: Rotující světelný oblouk ohřívá svařovanou plochu. Rychlost rotace a oběžná dráha světelného oblouku je přesně řízená, stejně tak i průběh a množství vnášené energie.
  4. Fáze pěchování: Procesem pěchování jsou díly vzájemně spojeny. Rychlost a síla pěchování jsou definovány specificky podle daného konstrukčního dílu.

Předpokladem pro tuto metodu svařování je, že používáte vodivé, natavitelné materiály, a že konstrukční díly mají trubkovité průřezy. Tloušťky stěn v případě svařování Magnetarc činí 0,7 až 10 mm.

Automatizované svařování Magnetarc

Od částečné automatizace s lineárními osami přes koncepty s roboty až po kompletně integrovaná řešení  jako zákazník společnosti KUKA získáte balíček pro svařování Magnetarc perfektně sladěný podle Vaší výroby. Podporu nám přitom poskytují 3D simulace procesů. Díky nim provádíme včasnou optimalizaci s ohledem na výrobní procesy, integraci robotů a spolupráci člověka s roboty.

Přitom rovněž dbáme na energetickou efektivitu a efektivní využívání zdrojů a zvyšujeme tak hospodárnost Vaší výroby.

Svařování Magnetarc: výhody

Technologie svařování Magnetarc přináší především tři výhody:

  1. Snižování nákladů: Při velmi krátkých časech svařování není při svařování Magnetarc nutný žádný přídavný materiál.
  2. Nejvyšší kvalita svařování: Tato technologie boduje díky minimální deformaci a vysoké reprodukovatelnosti.
  3. Spolehlivost procesů: Díky dobrému řízení a monitorování máte proces neustále pod kontrolou.
Rádi s Vámi projednáme použití svařování Magnetarc ve Vaší firmě. Zavolejte nám, poradíme Vám.