Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.RoboSpin

 Aplikační software KUKA.RoboSpin je softwarový doplněk pro software KUKA.ServoGun, který umožňuje bodové svařování sloučenin hliníku. Pomocí aplikačního softwaru je během svařování prováděn rotační pohyb okolo TCP.(Tool Center Point). Zabraňuje se přilnutí špiček k plechu a tím je zajištěna lepší kvalita svařování a delší životnost špiček.


S aplikačním softwarem KUKA.RoboSpin získáte perfektní doplněk pro technologickou sadu KUKA.ServoGun. Pomocí softwaru KUKA.RoboSpin můžete numericky nebo učením volně nastavit úhel rotace. Řídicí systém z tohoto vypočte potřebnou rychlost rotace. Díky tomu může robot během svařování rotovat okolo středu nástroje.

V důsledku tohoto rotačního pohybu je proces svařování přesnější. Díky tomuto procesu, patentovanému společností KUKA, je eliminován rovněž typický efekt přilepení na špičce při bodovém svařování hliníku, což na jedné straně způsobuje menší rušivé časy v důsledku frézování, na druhé straně je zajištěno nižší opotřebení špiček.

Vaše výhody s KUKA.RoboSpin

Vyšší kvalita svarů

S tím, že je špička integrována v procesu, zvyšujete kvalitu svařování. Navíc můžete pomocí KUKA.RoboSpin rovněž bez námahy zpracovávat těžko svařitelná spojení plechů a jejich povrchových úprav.

Efektivní použití

Špička je díky zlepšenému procesu svařování chráněna před opotřebením a má proto delší životnost.