Vyberte si svou polohu:

Země

Čisté lepicí trysky díky KS Nozzle Cleaner

S KS Nozzle Cleaner kdykoliv docílíte ve Vaší automobilové výrobě konstantní kvality sváru. KUKA Čistič trysek spolehlivě odstraňuje z lepicí trysky zbytky lepidla zajišťuje tak dlouhodobě čisté trysky a bezvadné procesy lepení.


KS Nozzle Cleaner přebírá v automatizovaných procesech lepení při výrobě karoserií důležitou funkci: Při utěsňování dílů automobilů jako dveřní rámy nebo zadní dveře se musí trysky cyklicky čistit. Pokud jsou trysky znečištěny, může to způsobovat změnu chování při stříkání nebo i ucpání trysky. Pravidelný, čištěním trysek pomocí KS Nozzle Cleaner zajistíte konstantní kvalitu sváru.  

Takto funguje KS Nozzle Cleaner

KS Nozzle Cleaner se v podstatě skládá z ze základní konstrukce, čisticích trysek a sběrné nádoby na zbytky lepidel. Je dostupný ve variantě Mini s až třemi tryskami nebo ve variantě Maxi s až šesti tryskami. Jsou možná další provedení respektive doplňkové možnosti. 

  • Výchozí situace: V automatizovaném zařízení při výrobě karoserií robot průběžně slepuje nástavbové díly.
  • Po provedení určitého počtu stříkání se do hry dostává KS Nozzle Cleaner: Robot přesune lepicí trysku do čisticí pozice čističe trysek.
  • KS Nozzle Cleaner vyfouká z trysky pomocí stlačeného vzduchu všechny nečistoty.
  • Volitelně je prostřednictvím KS TCP Check zkontrolována přesnost a geometrie stříkací trysky. Při delších odstávkách může robot pro zjištění kvality provést nástřik jednoho švu na stříkacím stole.
  • Následně robot zase zahájí lepení vozidla.
V detailu: pohled do KS Nozzle Cleaner 

Výhody KS Nozzle Cleaner

  • Reprodukovatelné: Díky čištění a možnému zajišťování kvality docílíte konstantní kvality.
  • Rychlé: Naše přednastavené trysky lze ve velmi krátké době integrovat do Vašeho procesu.
  • Přenosné: Pomocí nonií lze nastavení Vašeho čističe trysek jednoduše přenést i na další.