Vyberte si svou polohu:

Země

Stroje pro rotační frikční svařování Thompson

KUKA nabízí řadu kompaktních a modulárních strojů pro rotační frikční svařování od firmy Thompson s přítlačnými silami až 400 t pro flexibilní třecí svařování nejrůznějších kombinací materiálů a dílů. 


Stroje pro rotační frikční svařování od firmy Thompson stanovují nové standardy co do přesnosti, dynamiky, kontroly procesu a produktivity. 

Stroje s jednoduchým nebo dvojitým vřeteníkem na platformách 15 až 400 t: Thompson nabízí stroje se standardní nebo specifickou konfigurací a s řadou dalších volitelných možností, jakými jsou např. systémy k odstranění vnějšího a vnitřního valu, měření nebo značení dílu.

Uživatelé strojů značky Thompson profitují z opakovatelnosti, sledovatelnosti, přesnosti a flexibility.

Stroje pro rotační frikční svařování Thompson pro všechny běžné aplikace frikčního svařování

Thompson je značkou zaměřenou na konkrétní požadavky zákazníků a nabízí stroje pro rotační frikční svařování i velice komplexních dílů a náročných kombinací materiálů. Na vyžádání jsou k dispozici speciální konstrukce a konstrukční velikosti jako konstrukce dvojitého vřetene nebo vertikální konstrukce strojů.

Stroje pro rotační frikční svařování od firmy Thompson je možné konfigurovat jako provedení s jednoduchou nebo dvojitou hlavou a jsou k dispozici například s těmito druhy výbavy: interní a externí odstraňování valů, systémy rychlé výměny nástrojů, systémy měření a značení a intuitivní kontrola svařovacího procesu Thompson.


Výhody rotačních strojů pro třecí svařování od firmy Thompson


Dvoučelisťové a tříčelisťové sklíčidlo

Samostředicí a snadno naložitelné sklíčidlo.

Flexibilní systémy nastavovacího dorazu

Snadno ovladatelná a manuálně nebo automaticky programovatelná řešení.

Jedinečná řešení pro odstranění valů

Flexibilní dvouosé a servem řízené odstraňování vnějších valů, volitelné otáčení s 2 nástroji, stříhací zařízení a systémy k odstraňování vnitřního valu.

Hydraulika v plném rozsahu

Byla vyvinuta zejména k zajištění optimální oblasti svařování a maximální flexibility/kontroly během celého procesu.

Globální servis a náhradní díly

Včetně možností vzdálené podpory pro optimální návratnost investic.

Skrytá táhla

Otevřená konstrukce pro snadné nakládání a vykládání.

Jedinečná nástrojová řešení

Systémy rychlé výměny a bezproblémová řešení přizpůsobená dané aplikaci.

Automatický mazací systém

Údržbářsky nenáročný mazací systém pro válečkové kolejnice, upínací saně a vřetena.

Intuitivní obslužný software

Snadno ovladatelný řídící software pro dokonalou kontrolu celkového svařovacího cyklu; volitelné měření obvodového házení s podrobným protokolováním.

Široká nabídka rotačních strojů

Stroje určené pro frikční svařování široké škály dílů od komponentů s malým průměrem, jako jsou ventily motoru a elektrické konektory, až po velké vrtací trubky a tyče API.

Různé konfigurace stroje

 
Tonáž  Č. předpony Konfigurace Standardní Special
15 t Thompson 1 Dvojitý vřeteník  
50 t Thompson 2    
60 t Thompson 3 Dvojitý vřeteník
100 t Thompson 4
125 t Thompson 5
150 t Thompson 6
250 t Thompson 7
300 t Thompson 8
400 t Thompson 9

 

Sub-contract friction welding

Welding of a wide range of parts in a variety of dissimilarmaterials, process development advice, pre and post weld treatment, comprehensive process and welding reports.