Buňka pro výrobu baterií třecím svařováním s promíšením: Aplikace na uzavření chladicího kanálu

Třecí svařování promíšením KUKA – Inovativní technologie pro rostoucí trh s elektromobilitou