Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA cobot LBR iiwa bekijkt mogelijkheden van Industrie 4.0

Robot KUKA s ľahkou konštrukciou LBR iiwa skúša možnosti Priemyslu 4.0

Robot KUKA LBR iiwa schopný spolupráce človeka a robota je v Inštitúte pre výrobné systémy (Institut für Produktionssysteme (IPS)) na Technickej univerzite v Dortmunde zapojený do výcvikového prostredia. Do tohto zariadenia prúdia výsledky výskumu IPS o Priemysle 4.0. Študenti sa pritom učia výrobu budúcnosti. Ruka v ruke pracujú so spolupracujúcim robotom a učia sa ho programovať.

31. januára 2018


LBR iiwa umožňuje spoluprácu človeka a robota a jednoduchú modifikáciu zariadenia

Za realizáciou výcvikového prostredia na IPS stojí spoločnosť rbc Fördertechnik©. Tam predstavujú roboty KUKA LBR iiwa schopné spolupráce človeka a robota možnosti priamej spolupráce s človekom. Ďalšie ťažisko výskumu: Rýchle a jednoduché programovanie a jednoduchá prestavba zariadenia - aj bez špeciálnych znalostí programovania. Toto umožňuje grafické programovanie systémového softvéru KUKA Sunrise.OS.
Productie van de toekomst nu al beschikbaar: mens en cobot werken nauw samen.
Výroba budúcnosti už dnes: Priama spolupráca medzi človekom a spolupracujúcim robotom.

Robot KUKA s ľahkou konštrukciou simuluje montáž čerpadla

Základnou zložkou tohto výcvikového prostredia je nadväznosť na prax. Študenti sa pritom učia tak programovať robot, že tento dokáže namontovať čerpadlo. Súčiastky k tomu dodáva niekoľko kamerových pások. Spolupracujúci robot tieto samostatne uchopí a potom ich postupne namontuje v tímovej práci so spolupracovníkom. 
Industrie 4.0 aan de TU Dortmund: studenten leren hoe een LBR iiwa wordt geprogrammeerd.
Priemysel 4.0 na Technickej univerzite v Dortmunde: Študenti sa učia programovanie robota LBR iiwa.

Zažiť Priemysel 4.0

Cieľ zariadenia: Pripraviť budúcich inžinierov na výrobu budúcnosti. Naviac by sa mal odstrániť prípadný strach z kontaktu pri spolupráci človeka a robota. Praktické skúsenosti pomáhajú pri zdôrazňovaní výhod spolupráce človeka a robota. O zariadenie prejavili záujem už aj regionálne podniky.