Vyberte si svoje miesto:

Štát

Spoločnosť KUKA vyvíja mobilné roboty pre výrobu polovodičov

Výroba polovodičov je komplexná. Doteraz neexistovala mobilná, automatizovaná výroba polovodičov, ktorá umožňuje prepravu konštrukčných dielov od jedného pracovného úkonu k nasledujúcemu. Vďaka KUKA Wafer Handling Solution sa to teraz zmení.

13. augusta 2019


Polovodiče sa nachádzajú všade

Malé, inteligentné počítačové čipy, takzvané polovodiče, nachádzame v každodennom živote na každom kroku: v smartfónoch, tabletoch alebo aj v automobiloch. Práve pre celosvetové trendy automobilového priemyslu majú tieto komponenty podstatný význam. Pri výrobe polovodičov sa chemický prvok kremík spracuje vo forme doštičiek. Doštičky sa počas výroby v podmienkach čistého priestoru skladujú v špeciálnych plastových kazetách a spracúvajú sa v mnohých procesných úkonoch. Pretože dopyt po polovodičoch bude naďalej stúpať, výrobcovia chcú vo väčšej miere rozšíriť automatizáciu výrobného procesu.

Automatizovaná manipulácia s doštičkami: KUKA Wafer Handling Solution

Spoločnosti KUKA sa s KUKA Wafer Handling Solution podarilo vyvinúť prvé riešenie z jedného miesta v celosvetovom meradle, ktoré dokáže realizovať automatizovanú prepravu a manipuláciu kaziet s polovodičmi. Aplikácia je zložená zo štandardizovaného Automated Guided Vehicle (AGV) a v praxi osvedčeného robota s ľahkou konštrukciou LBR iiwa. K tomu bol vyvinutý premyslený uchopovací systém. Aj softvér pochádza od spoločnosti KUKA.

Mobilné robotické riešenie pre polovodičový priemysel sa autonómne pohybuje.

Robotické riešenie pre polovodičový priemysel v čistom priestore

Mobilitu zabezpečuje mobilná plošina KMR 200 CR. Na plošine sú namontované kolesá Mecanum, ktoré umožňujú jazdu do ľubovoľného smeru. Snímače na plošine snímajú okolie v reálnom čase a zabraňujú tým kolíziám. Robot LBR iiwa, so schopnosťou spolupráce človeka a robota je namontovaný na plošine. Senzitivita robota umožňuje bezpečnú manipuláciu citlivých kaziet s doštičkami bez vibrácií. Tretím komponentom aplikácie je individuálne prispôsobené chápadlo. Uchopovací systém je patentovaný spoločnosťou KUKA.

 

Aplikácie v čistých priestoroch spoločnosti KUKA automatizujú bezpečnú manipuláciu s doštičkami.

Softvér riadi flotilu mobilných robotov

V prípade aplikácie v čistých priestoroch pre manipuláciu s doštičkami hardvér aj softvér pochádza od spoločnosti KUKA. Softvérové riešenie manipulácie s doštičkami sa začlení bez problémov do Manufacturing Execution System výrobcov polovodičov. Správca vozového parku integrovaný do softvéru riadi prepravné zákazky, aby vďaka tomu zabezpečil optimálnu automatizovanú výrobu polovodičov. Všetky riešenia pochádzajú z jedného miesta a sú certifikované. Výsledkom sú extrémne krátke doby uvedenia do prevádzky, vďaka čomu je systém najflexibilnejším manipulačným systémom na trhu.