Vyberte si svoje miesto:

Štát

V spoločnosti Borscheid + Wenig sa perfektne navzájom dopĺňajú dva roboty KUKA na vstrekovacom stroji

Diedorfská spoločnosť Borscheid + Wenig GmbH sa pred viac ako 50 rokmi upísala výrobe plastových komponentov. Ako medzinárodne operujúca priemyselná prevádzka ponúka podnik rozsiahle spektrum od výroby jednotlivých komponentov až po kompletné konštrukčné skupiny


Pritom spracovateľ plastov zásobuje predovšetkým zákazníkov z automobilového priemyslu. Pred dvoma rokmi spoločnosť Borscheid + Wenig, ktorá vtedy zamestnávala 451 pracovníkov, otvorila novú prevádzku v Gersthofene. Pre známeho nemeckého výrobcu automobilov tam vyrábajú špecialisti na plast pomocou dvoch robotov KUKA okrem iného na vstrekovacom stroji DEMAG kryty pre priestor motora.

Priemyselné roboty pre umiestňovanie a montáž 

Hľadalo sa riešenie, ktoré by realizovalo odoberanie zo vstrekovacieho stroja ako aj prekladanie do dutiny a do montážneho prípravku tak precízne a s presnou opakovateľnosťou, ako je možné. Aby bolo možné tieto rôzne pracovné kroky zautomatizovať v jednom zariadení, prichádzalo do úvahy len nasadenie priemyselného robota. Okrem toho by sa mala nasledujúca montáž svoriek do konštrukčného dielu uskutočňovať plnoautomaticky v tej istej jednotke.

The KR 60 L30-4 KS at taking out of plastic components
KR 60 L30-4 KS presviedča pri odoberaní plastových dielov vďaka svojmu dosahu a flexibilite.

Dva roboty KUKA pracujú ako tím

Najprv robot KUKA KR60 L30-4 KS odoberie polotovary zo vstrekovacieho stroja. Tvrdé diely sa preložia do ďalšej dutiny a prestriekané polotovary sa vyberú z formy. Následne sa odstránia vtoky a robot položí konštrukčný diel do montážneho prípravku. Tu preberá aktivitu druhý robot KUKA, malý robot zo série KR AGILUS.

Malý šesťosový robot typu KR10 R900 je priestorovo úsporne umiestnený v dolnej časti veľmi kompaktnej jednotky a k montážnemu prípravku pristupuje zdola. Najprv kontroluje posledné miesto plnenia polotovarov pomocou kamery Cognex. Pomocou čeľuste chápadla následne odoberie montované svorky a vloží ich do polotovaru.

Pritom sa uskutoční kontrola polohy svoriek, taktiež pomocou namontovanej kamery. Na tomto mieste opäť prichádza na rad KR60, ktorý odoberie zmontované hotové diely z montážneho prípravku a zloží ich na dopravný pás, ktorý odvádza hotové diely.

Maximálny dosah a precíznosť

KUKA KR60 a KR AGILUS sa ideálne dopĺňajú v kompaktnej jednotke v spoločnosti Borscheid + Wenig. KR60 so svojím zaťažením 30 kg presviedča vo vyhotovení ako konzolový robot vďaka maximálnemu dosahu a flexibilite. Optimálne pokrýva pracovnú oblasť prichádzajúc zhora nadol a pritom vďaka svojej malej konštrukčnej výške potrebuje len málo priestoru smerom hore. Vďaka svojej nízkej vlastnej hmotnosti dosahuje konzolový robot vysokú dynamiku a optimálne doby cyklu. KR AGILUS zase nastavuje latku, čo sa týka presnosti a rýchlosti.
KR AGILUS and KR 60 in perfect collaboration at Borscheid + Wenig
KR AGILUS (dole) a KR 60 perfektne spolupracujú v kompaktnej jednotke.
So zaťažením 10 kg a dosahom 900 mm umožňuje malý robot kvalitu výroby na najvyššej úrovni. A to v rámci najkratšieho času. So svojou rýchlosťou a vysokou presnosťou je KR AGILUS schopný aj najmenšie konštrukčné diely umiestniť na konštrukčný diel rýchlo, ale presne. Okrem toho je kompaktný systém robotov s príslušným riadením KR C4 schopný nasadenia na najmenšom priestore.

Delenie práce zvyšuje produktivitu a kvalitu

Riešenie garantuje Borscheid + Wenig stabilnú a konštantnú sériovú výrobu a umožňuje bezpečnosť zásobovania až ku konečnému zákazníkovi. Zariadenie vyrába denne v trojzmennej prevádzke 2 000 až 2 500 konštrukčných dielov v troch variantoch. vďaka deleniu práce medzi oba nasadené roboty zaznamenáva Borscheid + Wenig menej prestojov a zákazky sa tak dajú spracovávať rýchlejšie. Bolo možné značne zvýšiť produktivitu a kvalitu.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.