Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR QUANTEC PA paletizuje 40 ton podstielky pre zvieratá za zmenu

Firma Certech z mesta Niedomice v Poľsku ponúka produkty na báze bentonitu, suroviny, ktorá sa používa prevažne ako čistiaci a odfarbovací prostriedok.


Pozoruhodná rozmanitosť produktov nachádza svojich odberateľov v najrôznejších odvetviach. K nim patrí zoológia a výroba krmív ale aj technika na hĺbkové vŕtanie, zlievarenská technika, geoinžinierstvo, záhradníctvo alebo stavebný priemysel. Už takmer dvadsať rokov sa okrem iných produktov vyrábajú najrozličnejšie sorty podstielok pre zvieratá, ktoré tvoria jadro obchodu firmy.

Znižovanie zaťaženia a prestojov

Pred uvedením novej výrobnej linky do prevádzky bolo na palety počas jednej pracovnej zmeny z dopravného pásu ručne naskladaných cca 3000 vriec s priemernou hmotnosťou šesť kilogramov. Spoločnosť Certech videla v enormnom fyzickom zaťažení pracovníkov ako aj v možnosti znížiť prestoje vo výrobe dva rozhodujúce dôvody pre automatizáciu pracovného kroku paletizácie.

Robot KUKA série KR QUANTEC PA stohuje zabalenú podstielku pre zvieratá podľa špeciálnych predpisov.

Robot KUKA stohuje spolehlivě

V roce 2013 se podnik rozhodl pro dva roboty KUKA, které byly uvedeny do provozu společně s polským systémovým integrátorem. Robot odebírá obaly z válečkové dopravní dráhy a ukládá je po vrstvách na europalety o rozměrech 1 200 x 800 mm. V případě desetilitrových pytlů se jedná o deset vrstev vždy po devíti pytlích, v případě pětilitrových pytlů o 16 vrstev po 13 obalech. Pytle se stohují podle určitých pravidel. Nejprve se vyplňují rohy, potom okraje a nakonec středy každé vrstvy. Toto uspořádání je nezbytné, protože zboží je vlivem své práškové konsistence náchylné ke shlukování v dolní části pytle. Použité uspořádání stohu a rovněž střídavé umísťování jedné vrstvy vůči další vrstvě zajišťuje správné stohování pytlů na paletě.
Ať se jedná o 5litrové nebo 10litrové pytle: KUKA KR QUANTEC PA stohuje obaly po ve vrstvách na europalety.<br>

Vysoká přesnost a krátké doby taktů

Roboty použité v této aplikaci jsou pětiosé paletovací roboty typu KR 120 R3200 PA s maximální nosností 120 kg a dosahem až 3195 mm. Roboty této série se vyznačují přesností opakování +/- 0,06 mm. Díky jejich lehkým součástem při současné tuhosti konstrukce se dosahuje lepší dynamiky kratších dob taktu. Tyto vlastnosti robotů řady KR QUANTEC PA bezpochyby přispěly ke konečnému úspěch při uvedení popsané paletovací aplikace do provozu. 

Zvýšenie výrobného výkonu o 50 percent

Dôsledkom automatizácie výroby vo firme Certech bol zvýšený pracovný výkon. Pred zavedenými modifikáciami bolo počas jednej zmeny robotníkmi na palety nastohovaných cca 20 – 25 ton tovaru. Teraz stroj paletizuje za rovnakú dobu cca 40 ton. Bolo zaznamenané zvýšenie výrobného výkonu o približne päťdesiat percent. Z automatizácie profitujú bez pochýb aj pracovníci, ktorí mohli z fyzicky náročnej práce prestúpiť na menej zaťažujúce činnosti. 
Zariadenia sa dajú prevádzkovať tak nezávisle ako aj spojené v jednom cykle.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.