Vyberte si svoje miesto:

Štát

Spuitgietmachine

KR 120 R3900 ultra K nakladá a vykladá materiál zo strojov na vstrekovanie plastov

V technike spracovania plastov v spoločnosti Krumpholz robot KUKA presviedča vďaka maximálnej flexibilite.


Technika spracovania plastov je pre Karl Krumpholz GmbH und Co. KG zatiaľ relatívne nové pole. Spoločnosť, ktorá pôvodne bola založená v roku 1955 ako výrobca foriem vo franskom Kronachu, získala a pridružila si v roku 1992 vlastnú techniku spracovania plastov. Zatiaľ čo v tomto prikúpenom podniku predtým v popredí stáli dodávky do elektrotechnického ako aj hračkárskeho priemyslu, ako aj výroba produktov na ochranu bábätiek, spoločnosť Krumpholz Kunststofftechnik sa od akvizície s toho času 60 pracovníkmi v prevádzke v Redwitz-Unterlangenstadte dnes špecializuje na výrobu veľkoobjemových plastových dielov pre automobilový priemysel a odvetvie úžitkových vozidiel. Od konca marca 2013 vyrába Krumpholz na 2300-tonovom vstrekovacom stroji od spoločnosti Krauss-Maffei rôzne konštrukčné diely pre systém plastových nárazníkov nemeckého výrobcu úžitkových vozidiel.

Požadovaná flexibilita a dosah

Spoločnosť Karl Krumpholz GmbH und Co. KG hľadala riešenie, pomocou ktorého by sa s rôznymi plastovými dielmi, ktoré sa na stroji vyrábajú, nielen dalo manipulovať, ale by sa po procese vstrekovania dali jednoducho, rýchlo a precízne opracovať – a to v optimálnych dobách cyklu. Požiadavky boli jasné: Flexibilita a dosah.

Zariadenie určujúce smerovanie v budúcnosti vďaka robotom KUKA

Na zariadení bežia momentálne rôzne nástroje pre systém plastových nárazníkov. Konzolový robot KUKA napríklad pri strednom dieli nárazníka najprv pomocou chápadla odoberie puzdrá z privádzacej stanice a uvedie ich do čakacej polohy medzi vzperami stroja, zatiaľ čo sa vyrába položka vo vstrekovacom stroji. Stroj sa otvorí a robot vloží na strane dýzy puzdrá do nástroja. Následne otočí chápadlo o 90 stupňov, aby vybral vysunutý plastový diel. Po tom, ako sa robot dynamicky vzdiali zo stroja, nasleduje odstrihnutie vtoku a ofrézovanie konštrukčného dielu v rôznych variantoch.

Následne vloží diel do chladiaceho prípravku, v ktorom sú plastové diely držané v správnej polohe pre zabránenie zmršteniu. Do zariadenia určujúceho smerovanie v budúcnosti sú okrem toho integrované všetky bežné procesy: od zásobníka puzdier cez odstrihávanie až po opaľovanie plastových dielov. Všetky nasledovné pracovné kroky na plastových dieloch môže taktiež vykonať konzolový robot KUKA počas vedľajšieho času stroja.

Malá vlastná hmotnosť a konštrukčná výška

Konzolové roboty KR QUANTEC uviedla spoločnosť KUKA na trh špeciálne pre požiadavky odvetvia spracovania plastov. Vlastná hmotnosť znížená na 330 kg a os 2 presadená o 400 mm dopredu a nadol robí zo série KR QUANTEC K ideálneho partnera pre vstrekovací stroj. Jedenásť typov robotov s jemným odstupňovaním zaťaženia (90 – 270 kg) a dosahu (2 900 – 3 900 mm) umožňuje nasadenie na vstrekovacích strojoch so zatváracou silou od 1 000 až 4 000 ton.

Konštrukčný rad KR QUANTEC je na všetkých šiestich osiach priebežne vybavený prevodovkami, intervaly údržby sú jedinečných 20 000 prevádzkových hodín. Použitý model KR 120 R3900 ultra K disponuje dosahom 3900 mm pri zaťažení 120 kg. Vďaka svojej malej konštrukčnej výške potrebuje šesťosový robot len málo priestoru smerom hore.

Spuitgietmachine
Konzolový robot KUKA je ideálnym partnerom vstrekovacieho stroja.

Skrátenie doby pracovného taktu až o 30 percent

S nízkou vlastnou hmotnosťou dosahuje konzolový robot vysokú dynamiku a najkratšie doby cyklu pri redukcii taktu až do 30 percent. Okrem toho nízka hmotnosť robota umožňuje nasadenie jednoduchej a cenovo výhodnej základnej dosky a významne prispieva k energetickej efektivite celého systému. Štvrtá generácia konzolových robotov KUKA nastavuje latky v oblasti flexibility, rýchlosti, dosahu a presnosti.

Pri použití softvéru KUKA SafeOperation môže žeriav neobmedzene jazdiť ponad vyrábajúce zariadenie. Žiadne nebezpečenstvo kolízie nehrozí, ani keď sa na robote použije väčšie chápadlo. Okrem toho pracuje robot KUKA bočne a priestorovo úsporne vedľa požadovaného ťažného prípravku.

Spuitgietmachine
KUKA KR 120 R3900 ultra K nakladá a vykladá materiál zo strojov na opracovanie plastov

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.