Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA KR QUANTEC zvára a montuje krídla dverí v spoločnosti Meiller Aufzugtüren

Vysoko flexibilná robotická jednotka na výrobu výťahových dverí.


Viac ako 80 000 krídel dverí ročne opustí v súčasnosti výrobný závod spoločnosti Meiller Aufzugtüren v Mníchove – s rastúcou tendenciou. Zvláštnosťou pritom je: Takmer každé krídlo dverí je unikát. Pri osobných alebo nákladných výťahoch ide vždy o špecifické riešenia ušité na mieru pre daného zákazníka. Tieto riešenia sú odladené presne na stavebno-technické danosti. Meiller dodáva krídla dverí v plynulo neodstupňovaných variabilných rozmeroch.

Najmenšie dávky a nekonečná rozmanitosť variantov

 
Malé až najmenšie dávky a nekonečná rozmanitosť variantov si vyžaduje výrobné zariadenia, ktoré si bez problémov poradia s týmito požiadavkami.

Riadenie KR C4 zvláda neobmedzenú rozmanitosť

Zatiaľ čo je obsluha na jednej strane výmenného stola zamestnaná osádzaním a upínaním, na druhej strane sa už ide na vec: V prvom kroku začínajú oba KR QUANTEC so zváraním. Robot 1, ktorý je pre maximálny dosah namontovaný na podstavci a vybavený špeciálnymi zváracími kliešťami, vykonáva výstupkové zváranie. Vďaka tomu môže KR QUANTEC vonkajšiu vrstvu súčasne hore a dole spojiť s vonkajšou lištou.

Súčasne s tým robot 2, ktorý je taktiež namontovaný na podstavci, preberá bodové zváranie otvorenej lišty U s dolnou stranou krídla dverí. Proces je vybavený rýchlejšie ako výstupkové zváranie a kým robot 1 ešte zvára, robot 2 svoje zváracie kliešte pomocou automatického systému výmeny nástroja od spoločnosti Stäubli Connectors rýchlo vymení za vákuové chápadlo a stane sa tak špecialistom na manipuláciu.

Keď sú ukončené všetky výstupkové zvárania, odoberie robot 2 krídlo dverí a presunie sa s ním na dierovaciu stanicu, na ktorej sa vyrábajú rôzne rady otvorov. Po dierovaní prinesie robot krídlo dverí na lis, ktorý na rohu presahujúce plechy zľahka stlačí dokopy, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo poranenia. Práca robota končí s odložením krídla dverí, ktoré je pripravené na montáž bez ďalšieho dodatočného opracovania, na paletu.

Aby sa neobmedzená rozmanitosť dala výrobno-technicky zvládnuť, spoločnosť Meiller Aufzugtüren dôsledne stavia na parametrizovaných obrábacích programoch. Obsluha zvolí pri štarte zariadenia len materiál – ušľachtilá oceľ, elektrolyticky alebo žiarovo pozinkovaná oceľ – ako aj dĺžku a šírku krídla dverí. Všetko ostatné je vecou riadenia robota. KR C4 vypočíta nielen pohyby robota vrátane kontroly kolízií, ale aj parametre a polohu každého jedného bodu zvárania, počet a polohu potrebných otvorov ako aj polohu upínacích prípravkov.

Dva roboty KUKA KR QUANTEC preberajú v spoločnosti Meiller zváracie práce ako jeden tím. 

KUKA KR QUANTEC so silou a dosahom

Používajú sa dva roboty KUKA QUANTEC typu KR 150 R 3300 prime K, ktoré preberajú aktuálne výrobné kroky: výstupkové zváranie, bodové zváranie, manipuláciu, dierovanie, tvarovanie a v konečnom dôsledku odloženie krídla dverí pripraveného na montáž, nachádzajúce sa v programe. Manipulácia s nadrozmernými krídlami dverí pre KR QUANTEC vďaka jeho zaťaženiu maximálne 150 kilogramov pri dosahu 3301 milimeterov nie je žiadny problém. Riadenie robota KUKA KR C4 presviedča pritom vďaka premyslenej výkonnosti. Výkonný ovládač si bez problémov poradí s enormnou rozmanitosťou programov a z nej vychádzajúcej komplexnosti úlohy riadenia. Preto nie sú všetky parametre uložené v PLC, ale v riadení robota.

Maximálna miera flexibility a kvality

 
S nový zariadením sa nedosahuje len maximálna miera flexibility, ale sa dajú určiť aj benchmarky ohľadne vyrobenej kvality. Zváracie roboty KR QUANTEC a použitá zváracia technika sa starajú o perfektné zváranie a presne definovanú aplikáciu energie. Plechy sú pri zváraní zohriate už len na telesnú teplotu. Už nevzniká takmer žiadna tepelná rozťažnosť, skrivenie alebo skrútenie sa už vôbec nevyskytuje.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.