Vyberte si svoje miesto:

Štát

Dva roboty KUKA podporujú proces paletizácie v srbskom cukrovare Sunoko

Dva roboty KUKA KR120 R3200 PA sa v Kovacici v súčasnosti starajú o spoľahlivú paletizáciu 100 balíkov cukru, resp. takmer desať ton cukru za hodinu.


Všetko z cukru?

Firma Sunoko zo Srbska má za sebou viac ako 100-ročnú úspešnú firemnú históriu v oblasti výroby cukru. Dnes je podnik s viac ako 50-percentným podielom na trhu najväčším výrobcom a exportérom cukru v tomto balkánskom štáte. Aby bol zabezpečený trvalý hospodársky vývoj, podnik neustále optimalizuje svoje procesy. Od roku 2003 spoločnosť Sunoko investovala do rozširovania a modernizácie svojich výrobných prevádzok vo Vrbase, Pećincime a Kovacici viac ako 100 miliónov Eur.

Stratégia modernizácie zahŕňa rozširovanie výrobných kapacít, zvyšovanie energetickej efektivity, investície do ochrany životného prostredia a znižovanie výrobných nákladov. V tejto situácii bola automatizácia nevyhnutná: Dva roboty KUKA KR120 R3200 PA sa v Kovacici v súčasnosti starajú o spoľahlivú paletizáciu 100 balíkov cukru, resp. takmer desať ton cukru za hodinu. Značne sa tým zvýšilo taktovanie a spoľahlivosť procesu balenia a paletizácie ako aj kvalita.

KR 120 R3200 PA paletizuje takmer 10 ton cukru za hodinu.

Umožnenie ďalšieho rastu

Sunoko prináša na trh cukor v rôznych veľkostiach balenia. Tie siahajú od 750g, 1kg, 5kg a 10kg balení pre domáce použitie cez 25 a 50 kg veľkosti až po Jumbo vrecia naplnené 1 000 kg resp. 1 200 kg cukru. Podnik zaznamenal v posledných rokoch výrazný rast. Výrobné prevádzky, špeciálne procesy plnenia, balenia alebo paletizácie však mohli len ťažko nasledovať rýchly vývoj.

Aby nebol ohrozený rast, poverila spoločnosť Sunoko integrátora multi-tec, aby zautomatizoval paletizáciu 10/1kg balení cukru v prevádzke Kovacica. Cieľ: Zrýchlenie odvádzania balíkov cukru, aby bolo aj v budúcnosti možné zvýšiť výrobné množstvá. Baliace jednotky, pri ktorých sa vždy po desať 1kg balení ovinie ochrannou tepelne zmršťovacou fóliou, sa dopravia na systém valčekovej dráhy, nastohujú na europalety a následne sa obalia fóliou pre ďalšiu prepravu.

Spoločnosť Sunoko si od automatizácie nesľubovala len značné nárasty produktivity, ale aj zníženie výskytu poškodenia obalov. Súčasne bolo pre zodpovedných dôležité, aby bola na pracovisku zaručená maximálna bezpečnosť. Spoločnosť Multi-tec so sídlom v srbskom Temerine sa špecializuje na vývoj a realizáciu prepravných, baliacich a paletizačných systémov v rôznych priemyselných odvetviach. Obzvlášť pri projektoch paletizácie disponuje integrátor rozsiahlym know-how. Súhrn skúseností sa pritom rozprestiera od klasickej paletizácie až po automatizáciu na báze robotov. 

Dopyt po flexibilite na najtesnejšom priestore

Realizácia automatizovaného riešenia bola pre spoločnosť multi-tec z dôvodu stavebných daností na mieste spojená s určitými výzvami. Plniace zariadenia pre 10/1kg balenia sa nachádzajú neďaleko ďalších plniacich zariadení, čo značne obmedzuje akčný rádius. Okrem toho boli pracovné oblasti zúžené z dôvodu jazdných trás vysokozdvižných vozíkov. Spoločnosť multi-tec sa preto rozhodla pre nasadenie moderných robotov, ktorých flexibilita umožňuje integráciu do už existujúcich dopravných liniek.

Z dôvodu spoločne realizovaných projektov v minulosti bola spoločnosť KUKA prvou voľbou aj pri zvládnutí tejto výzvy. Roboty by mali byť umiestnené tak, aby mohli optimálne dosiahnuť tak na sklad paliet, ako aj na prívod ochrannej fólie a strečové stroje. Na základe týchto špeciálnych výziev padlo rozhodnutie ohľadne typu robota na KUKA KR120 R3200 PA. 

Kapacity pre ďalší rast výroby

Od uvedenia automatizácie na báze robotov do prevádzky prepravuje dopravný pás 10/1 kg obaly do pracovnej oblasti robotov. Tie uchytávajú balíky a spoľahlivo ich navrstvujú na EURO-paletu. Ako preklad nanášajú roboty ochrannú fóliu medzi jednotlivé rady. Pritom sa používajú pneumatické zachytávače vyvinuté spoločnosťou multi-tec. Celkovo sa na jednu paletu naloží 100 balíkov cukru, každý po 10 kg cukru.

Pracovný výkon robota na linke predstavuje 480 balíkov za hodinu. V sumáre takto oba roboty KUKA KR120 R3200 PA zabalia takmer desať ton cukru za hodinu – množstvo, ktoré by sa samotnou ľudskou silou nedalo zvládnuť za takýto čas. Keď sú palety nahotovo naložené, ovinú ich roboty ochrannou fóliou. Takto je paleta pripravená na ďalšiu prepravu. 

Paletizačný profík KUKA KR 120 R3200 PA 

KUKA KR120 R3200 PA je paletizačný robot zo série KR QUANTEC. Špeciálny konštrukčný rad bol so svojou štíhlou a robustnou konštrukciou vyvinutý špeciálne na paletizáciu. Existuje v troch verziách: so zaťažením 120, 180 a 240 kg. Každý z týchto variantov disponuje dosahom 3200 mm pri výške stohovania 2500 mm. Ďalšie silné stránky tohto konštrukčného radu spočívajú v jeho nízkych požiadavkách na pracovný priestor, vysokom taktovaní a vysokej reprodukovateľnosti.

Inštalácia robotov v Kovacici sa uskutočnila len s malým vynaložením síl. Koncept vyvinutý spoločnosťou multi-tec v kombinácii s flexibilitou a dosahom KUKA KR120 R3200 PA umožňuje rýchlu integráciu skladov paliet, prívodu ochrannej fólie a ovínača paliet do pracovnej oblasti robotov.

Očakávania splnené

Roboty kompletne splnili očakávania spoločnosti Sunoko. Veľké fyzické zaťaženie pracovníkov z dôvodu neustáleho zohýbania sa a nosenia veľkých bremien striedajúcich sa vysokých a nízkych teplotách bolo značne zredukované. Pracovníci sú teraz zodpovední za riadenie a monitorovanie procesu. Okrem sa stal proces paletizácie značne efektívnejším, pretože rýchlosť a aj kvalita obalov výrazne stúpla vďaka automatizácii. Vďaka realizácii automatizácie je spoločnosť Sunoko dobre vystrojená na ďalší rast.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.