Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zvoľte jazyk:

Roboty s ľahkou konštrukciou podporujú pracovníkov pri procese lepenia

Spoločnosť Dürr pri konečnej montáži používa dva citlivé roboty LBR iiwa od spoločnosti KUKA. Bez ochranného oplotenia tieto prevezmú dôležité úlohy pri nanášaní pruhov lepidla. To znamená zvýšenie kvality, úsporu času a zníženie nákladov na jednotlivé kusy.


Človek a robot v spoločnosti Dürr spoločne pracujú pri konečnej montáži bez deliacich ochranných zariadení. Na lepenie spojlerov, ako aj na na vlepovanie nádrží do karosérie sa používajú citlivé roboty s ľahkou konštrukciou LBR iiwa od spoločnosti KUKA. Tieto riešenia znamenajú zvýšenie kvality výsledku lepenia, úsporu času a zníženie nákladov na jednotlivé kusy.

Robot LBR iiwa identifikuje každú poruchu pri vkladaní spojlerov

Pri vlepovaní spojlerov operátor manuálne vkladá obrobok do chápadla robota, ktorý ho prisaje a nasmeruje k lepiacej dýze na aplikačnej veži. Robot LBR iiwa spojler pomaly presunie zdola k lepiacej dýze. Ak by narazil na prekážku, vďaka svojej schopnosti rozpoznať kolízie sa presunie trochu späť a znovu spustí pohyb od začiatku. Až po troch pokusoch sa znovu vráti do východiskovej polohy. V opačnom prípade sa spustí proces lepenia a dôkladne sa nanáša pruh lepidla, pričom robot prechádza dráhu. Nakoniec operátor spojler znovu odoberie na východiskovom bode a namontuje ho do vozidla.    
Chápadlo robota LBR iiwa nasaje obrobok a privádza ho k lepiacej dýze na aplikačnej veži.
Pozrite si video, v ktorom dva roboty KUKA LBR iiwa presne a spoľahlivo podporujú operátora pri lepení v konečnej montáži.

Presný lepený spoj vďaka siedmej osi robotov LBR iiwa

Pri automatizovanom vlepovaní nádrže v konečnej montáži kvalifikovaný robotník nasmeruje nádrž pomocou manipulátora na otočný stôl. Tam ju očistí, umiestni do správnej polohy a odovzdá na ďalšie spracovanie robotu. Po dosiahnutí štartovacieho bodu na stacionárnej nádrži otvorí dýzu pod tlakom. Takto nevznikajú žiadne vzduchové bublinky. Potom robot nanáša lepený spoj s veľkou rovnomernosťou na nádrž. Snímače na aplikačnej hlave monitorujú presnú výšku spoja. Robot LBR iiwa vykonáva lepenie vďaka svojej siedmej, otáčajúcej sa osi bez zmeny orientácie v polomere 360 stupňov – bez nutnosti osadenia. Keď robot LBR iiwa ukončí svoju prácu, kvalifikovaný robotník umiestni nádrž do určenej polohy v karosérii vozidla.


Pruh lepidla sa síce môže nanášať aj ručne, ale presnosti dosiahnutej robotom sa tento výsledok nevyrovná.

Dieter Ahlborn, Director APT/Gluing Final Assembly, Dürr Systems AG

Riešenie spolupráce človeka a robota ako trh budúcnosti

Spoločnosť Dürr už predala desať zariadení pre oblasť lepenia. Výrobca zariadení a strojov preto vidí budúcnosť veľmi optimisticky. Už pracuje na riešeniach spolupráce človeka a robota pre lepenie malých kotúčov a iných konštrukčných dielov na báze robotiky.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.