Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zvoľte jazyk:

Intuitívne riadenie robotov KUKA

Spoločnosť Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH je považovaná za špecialistu v oblasti výroby špeciálnych strojov a svojim zákazníkom ponúka nový navigátor robota. Pomocou neho pracovník aj bez predchádzajúcich znalostí dokáže jednoducho a intuitívne manuálne ovládať každý robot KUKA v miestnosti.


Bezdrôtové manuálne ovládanie robota

„Pomocou nášho navigátora operátor v spojení s riadením KR C4 bez predchádzajúcich znalostí dokáže manuálne pohybovať každý robot KUKA“, vysvetľuje Alexander Kuhn, konateľ spoločnosti VIP GmbH. „Okrem toho je možné rýchle a jednoduché vytváranie programov“, dodáva Hubert Schill zo spoločnosti Toolmotion GmbH, ktorá v rozhodujúcej miere prispela k vývoju navigátora. Požadované pohyby sa uložia stlačením tlačidla navigátora. Poskytnutý softvér pritom zaznamená jednotlivé body alebo záznamy celých pohybov po dráhe.

Oblasti úloh robotov KUKA sa rozširujú

Toto jednoduché ovládanie bez znalosti súradníc robota úsporou času prispieva k zvýšeniu produktivity a vďaka intuitívnemu manuálnemu ovládaniu pomáha zabraňovať chybám. Roboty môžu rozšíriť svoje oblasti úloh a používať sa ako zdvíhacie prostriedky pre ťažké bremená. Pomocou tlačidla navigátora sa tieto môžu presúvať na požadované miesto, kde nasleduje ďalšie spracovanie. „Toto odbremení pracovníkov a dlhodobo udržiava ich výkonnosť“, mieni pán Kuhn. Ďalej je možné vďaka balíčku bezdrôtového riadenia zahrnúť oblasti, v ktorých len zriedka došlo k nasadeniu robotov. Pre tento účel je toto riešenie veľmi flexibilné. Podstavec, na ktorom je navigátor nasadený, sa môže upevniť na ľubovoľné miesto na nástroj robota. „Pomocou nastavovacieho snímača sa vykoná výpočet súradníc podstavca, spojenie s riadením robota je rádiové, takže nie je potrebné použitie káblov, ktoré by mohli prekážať. Potvrdzovacie tlačidlo v režime T1 zabezpečuje permanentnú bezpečnosť“, hovorí pán Schill.
Pomocou navigátora spoločnosti VIP GmbH operátor v spojení s riadením KR C4 dokáže manuálne pohybovať každý robot KUKA.

Jednoduché použitie, ako aj jednoduché zaučenie polôh, z navigátora pre roboty KUKA robí jedinečný výrobok s vysokým prínosom pre zákazníkov.

Hubert Schill, spoluzakladateľ spoločnosti Toolmotion GmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.