Vyberte si svoje miesto:

Štát

LBR Med v medicínskej technike: robotom podporovaný laserový systém pre kostnú chirurgiu

Spoločnosť AOT AG zo Švajčiarska vyvinula novú metódu pre kostnú chirurgiu: studenú, robotom vedenú laserovú abláciu. Pre presnú realizáciu tejto robotom vedenej laserovej chirurgie sa používa robot KUKA, ktorý je certifikovaný v súlade s príslušným štandardmi.


Hovorí sa, že život píše tie najlepšie príbehy – a niekedy prináša aj tie najlepšie inovácie. Tak bol napríklad zložitý chirurgický zákrok na čeľusti dcéry laserového vedca, Dr. Alfreda E. Bruna, podnetom pre osobné stretnutie s prof. Dr. Hansom-Florianom Zeilhoferom, vedúcim oddelenia ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie v univerzitnej nemocnici v Bazileji a kantónovej nemocnice v Aarau. Výmena odborných názorov pri tomto stretnutí a kombinácia oboch kompetenčných oblastí týkajúcich sa robotom vedenej laserovej ablácie predchádzala zrodu spoločnosti Advanced Osteotomy Tools AG, skrátene AOT. 

CARLO: robotom podporovaný laserový systém pre kostnú chirurgiu s pomocou LBR Med

Naším cieľom bolo radikálne zlepšiť výsledky kostnej chirurgie tým, že bezkontaktná "studená" laserová fotoablácia a medicínske roboty nahradia mechanické rezné nástroje.

Dr. Alfredo E. Bruno, aktuálne šéf oddelenia výskumu a vývoja (Chief Scientific Officer - CSO) a člen správnej rady spoločnosti AOT

Robotom vedená laserová ablácia ako budúcnosť chirurgie

Spoločné „dieťa“ dostalo názov CARLO, ktorý je skratkou pre Cold Ablation, Robot-guided Laser Ostetome. Pre prof. Hansa-Floriana Zeilhofera predstavuje CARLO budúcnosť chirurgie, pretože softvérom vedený a robotom podporovaný laserový systém pre kostnú chirurgiu dokáže s podporou LBR Med vykonávať mimoriadne presné rezy s ľubovoľným vzorom. „Chirurg má k dispozícii oveľa viac možností ako v prípade doterajších metód.“

Doteraz neexistovalo riešenie, ktoré by dokázalo v neporušenom stave zachovať kostné tkanivo v oblasti laserových rezných plôch. CARLO teraz predstavuje zjednotenie lasera a robota pre kostnú chirurgiu vo forme novej „studenej“ laserovej techniky s malým, ľahkým a taktilným robotom, ktorý je skonštruovaný pre priamu spoluprácu človeka a stroja. Súčasťou systému je tiež zložitý 3D plánovací, navigačný a kontrolný softvér a hardvér. Tento systém je plynulo integrovateľný do operačnej sály a pracuje autonómne, pričom však chirurgovi kedykoľvek ponecháva plnú kontrolu nad zákrokom. 

Vďaka použitiu robota KUKA LBR Med spôsobuje spoločnosť AOT AG s robotom vedenou laserovou abláciou revolúciu v oblasti výsledkov v kostnej chirurgii

Robotom vedená laserová chirurgia s podporou LBR Med zvyšuje presnosť

Pre dosiahnutie tejto presnosti je okrem lasera a navigačného systému potrebný aj robot. Preto viedli kroky spoločnosti AOT AG k robotu LBR Med od spoločnosti KUKA. „Tento robot spĺňa všetky naše požiadavky a v súčasnosti je najlepším robotom na trhu“, tvrdí Dr. Alfredo Bruno. „A keďže je už certifikovaný pre integráciu do medicínskeho produktu, šetrí nám čas potrebný na schvaľovanie.“

Ústrednou témou v prípade lasera a robota pre kostnú chirurgiu je bezpečnosť

Ako teda funguje CARLO? Chirurg na základe údajov z CT vyšetrenia vykoná predoperačné plánovanie a „nakŕmi“ ním navigačný systém zariadenia CARLO. Intuitívna aplikácia prevedie chirurga a technický personál krok za krokom inicializáciou zariadenia CARLO. Robot potom sám vykoná zákrok. Ak niečo neprebieha podľa plánu, tak na okamžité zastavenie systému postačuje to, aby sa lekár zľahka dotkol robota.LBR Med disponuje celým radom najcitlivejších snímačov. Zastavenie robota je rýchlejšie ako zastavenie asistenta“, tvrdí prof. Hans-Florian Zeilhofer. „Robot následne prejde do čakacej polohy a po prijatí povolenia potom znovu pokračuje v zákroku presne od tohto miesta.“
Presná práca vďaka robotom vedenej laserovej ablácii

Toto všetko je však ešte teraz v oblasti laserov a robotov pre kostnú chirurgiu hudbou budúcnosti, pretože naďalej prebieha proces certifikácie ako medicínskeho produktu. „Keďže CARLO je prvým systémom svojho druhu, tak kontrolné úrady pochopiteľne kladú veľmi vysoké požiadavky na bezpečnosť“, vysvetľuje Dr. Alfredo E. Bruno. Spoločnosť AOT AG už vyvíja druhú generáciu systému CARLO s ďalšími bezpečnostnými a výkonovými atribútmi. Nástroje, ktoré budú aj pre LBR Med predstavovať ďalšie výzvy.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.