Vyberte si svoje miesto:

Štát

Mobilná robotická aplikácia pre stredne veľké podniky

Spoločnosť Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) na základe robota KUKA KR AGILUS vyvinula mnohostranne použiteľnú mobilnú robotickú aplikáciu. Toto mobilné robotické riešenie je obľúbené hlavne pri automatizácii malých a stredných podnikov.


Hľadajú sa: Flexibilné a mobilné robotické aplikácie

Spoločnosť LMZ sa špecializuje na výrobu špeciálnych strojov a na obrábanie rezaním. Spoločnosť LMZ podporuje svojich zákazníkov z automobilového priemyslu, priemyslu umelých hmôt a hygienického priemyslu pri automatizácii na báze robotov. „Téma robotiky nenecháva v pokoji mnoho stredne veľkých podnikov. Radi by automatizovali väčšiu časť svojej výroby. Primerané riešenia však doteraz neboli flexibilne a dostatočne mnohostranne využiteľné“, povedal Dennis Lenkering, konateľ spoločnosti LMZ. Z tohto dôvodu pán Lenkering a jeho tím vyvinuli nákladovo efektívnu, mnohostranne použiteľnú mobilnú robotickú aplikáciu.

KR AGILUS na mobilnom podstavci

Nová mobilná robotická aplikácia je zložená z robota KUKA typu KR 6 R900 z konštrukčného radu KR AGILUS. Vyznačuje sa maximálnou presnosťou opakovania a najvyšším stupňom presnosti. Robot KR AGILUS je nainštalovaný na mobilnom podstavci. Vďaka tomu je manévrovanie s flexibilnou robotickou aplikáciou jednoduché a rýchle aj v úzkych priestoroch. Z bezpečnostných dôvodov je aplikácia počas prevádzky obkolesená komponentmi ochranného oplotenia, ktoré sa dajú demontovať bez náradia. Konkrétne ide o hliníkové profily spoločnosti item.

Flexibilná robotická aplikácia je zložená z robota KR AGILUS a z mobilného podstavca.

Mobilná robotická aplikácia znižuje doby prestojov

Táto mobilná robotická aplikácia ponúka veľký počet výhod: Po prvé je mobilná a dá sa rýchlo presúvať z jednej pracovnej stanice do ďalšej. Po druhé je možné KR AGILUS jednoducho a bez veľkého úsilia prestavať pre iné úlohy. Pre manipuláciu s rôznymi nástrojmi je robotická aplikácia vybavená softvérovými balíkmi KUKA KUKA.LoadDataDetermination a KUKA.Gripper&SpotTech „Prostredníctvom rôznych polí pôsobnosti sa znižujú doby prestojov. Vďaka tomu sa rýchlo amortizujú investičné náklady“ vysvetlil pán Lenkering. Flexibilne použiteľná robotická aplikácia preberá činnosti Pick & Place, ako aj montážne práce konštrukčných dielov. K tomu je flexibilne použiteľná aplikácia na báze robota projektovaná pre spoluprácu s obrábacími strojmi.

Bezpečnosť a flexibilita pod jednou strechou

Bezpečnosť pracovníkov je prvoradá. Mobilná robotická aplikácia dbá na bezpečnosť robota a zároveň zaručuje jeho maximálnu možnú voľnosť. Vďaka použitiu hliníkových profilov zostáva pracovný priestor malý a zariadenie možno ako celok veľmi rýchlo odmontovať. „Odmontovanie podstavca vrátane komunikačných káblov, ako aj opätovné namontovanie trvá len osem minút. Pre iné riešenia založené na robotoch potrebujú naši zákazníci približne 3,5 hodiny“, informoval pán Lenkering s odvolaním na spätné väzby z okruhu zákazníkov.

Mnohostranná mobilná aplikácia na báze robota je chránená hliníkovými profilmi.

Nové nápady pre automatizáciu

„Výroba sa stáva stále rýchlejšou a flexibilnejšou. Sme si istí, že s našim riešením sme poskytli vhodnú odpoveď na tieto výzvy“, povedal Dennis Lenkering, ktorý je so svojím podnikom LMZ dlhodobým partnerom v sieti odborníkov item pluspartner. Práve enormné úspory času sú podstatným odlišujúcim znakom nového vývoja. S minimálnym vynaložením času je možné flexibilne použiteľnú robotickú aplikáciu prebudovať pre iný výrobok. Vďaka tomu možno robot častejšie používať a z tohto dôvodu zákazníci profitujú z vyššej kvality a bezpečnosti procesu. Následkom toho robot zriedkavejšie blokuje cenné plochy.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.