Vyberte si svoje miesto:

Štát

Použití robotů ve výrobní buňce pro automatické nakládání frézovacího stroje

U rakouského výrobce vřetenového zvedacího zařízení ZIMM se roboty KUKA používají k nakládání frézovacího stroje v modulární buňce. Vzniká tak 30 různých druhů dílů – včetně automatizovaného dodatečného opracování obrobků.


Nakládací robot značky KUKA automatizuje výrobu špičkových vřetenových zvedacích zařízení

Pod zvedací plošinou v autodílně nebo k vyrovnání výškových rozdílů v průmyslovém dopravním zařízení – vřetenové zvedací zařízení od výrobce ZIMM plní svoji úlohu bez většího povšimnutí. Výroba vřetenových zvedacích zařízení v sídle společnosti ovšem zaujme na první pohled: Pětiosý frézovací stroj od výrobce GROB
zajišťuje výrobu vysoce přesných dílů z hliníku a litiny různých velikostí. Obráběcí stroj je součástí modulární výrobní buňky, v níž nakládací robot od firmy KUKA plní úkol automatického nakládání frézovacího stroje a robot KR AGILUS přebírá automatizované dodatečné opracování obrobků.
V buňce roboty KUKA zajišťují nakládání frézovacího stroje a automatizované dodatečné opracování obrobků.

Roboty nakládají frézovací stroj a přebírají automatizované dodatečné opracování obrobků

„Dosud se obrobky na palety upínaly většinou ručně“, vysvětluje Marcel Haltiner, vedoucí oddělení automatizace ve společnosti Vischer & Bolli GmbH. „To bylo časově i finančně náročné.“ Aby byla výroba firmy ZIMM efektivnější a zároveň i produktivnější, vrhly se společnosti Vischer & Bolli a HBI Robotics společně do vývoje modulární robotické buňky, osazené roboty KR QUANTEC a KR AGILUS od firmy KUKA. Roboty nakládají pětiosý frézovací stroj a přebírají automatizované dodatečné opracování obrobků i výdej hotových součástí převodovek.
Strojový pomocník: robot KR QUANTEC coby nakládací robot v automatizační buňce.

Nakládací robot a výrobní buňka zvyšují produktivitu a efektivitu

Místo dosavadního ručního upínání palet pro stroje, jsou to nyní pracovníci, kdo osazuje díly ve zvedacím systému. Ve čtyři metry vysoké věži je uskladněn neopracovaný materiál a obráběné konečné produkty, upínací zařízení a případně i nástroje. Pak začíná práce připojené robotické buňky.  Robot KR QUANTEC typu KR 240 R2900 ultra nejprve odebírá palety osazené neopracovanými díly ze zvedacího systému a odkládá je na předsazený stůl. Robot následně automaticky umisťuje čtyři díly do přípravku a manipuluje jej do frézovacího stroje.
Surový materiál vložíte, hotový obrobek získáte: Pracovník firmy ZIMM osazuje tabláry ve zvedacím systému.

Pomocí modulární buňky je možná hospodárná výroba od série o velikosti jednoho kusu

„Stroj je schopen vyrobit téměř 30 různých dílů ve velikosti série od 1 do 200 kusů z hliníku a litiny“, vysvětluje Marcel Haltiner a doplňuje: „Díky nakládání přípravku mimo stroj zabráníme zbytečným prostojům. Tím, že robot nakládá a vykládá pouze osazené přípravky, můžeme celý proces dále zefektivnit.“

Zatímco frézovací stroj obrábí čtyři obrobky, robot KR QUANTEC provádí osazení dalšího přípravku. Jakmile jsou díly z obou stran hotově opracované – otáčení probíhá rovněž automaticky – odloží je robot na místě dodatečného opracování v buňce. Tam je čistí a odstraňuje z nich otřepy robot KR AGILUS typu KR 10 R900-2.
Nakládací robot od firmy KUKA upíná do přípravku čtyři obrobky, aby automaticky nakládal frézovací stroj.

Bezobslužné směny zvyšují konkurenceschopnost

Jakmile díly projdou všemi výrobními kroky, robot KUKA je zase zařazuje na jejich místo na tabláru, který je následně zaparkován do zvedacího systému. Pracovníci na druhé straně odebírají hotové produkty. Pro společnost ZIMM představuje robotická buňka výrazné zdokonalení výrobních procesů. „Automatizace nám mimo jiné umožňuje vyrábět v rámci bezobslužných směn v noci a o víkendech, což zvyšuje naši produktivitu a konkurenceschopnost“, říká Hardy Ponudic, vedoucí výroby ve společnosti ZIMM.
Automatické dodatečné opracování obrobků přebírá robot KR AGILUS od firmy KUKA.

Roboty nakládají frézovací stroj a pracovníci věnují svůj čas činnostem vytvářejícím přidanou hodnotu

Vše, co se dříve provádělo s obrovskou personální a časovou náročností ručně, provádějí nyní roboty v rámci jedné buňky. V souvislosti s nedostatkem odborníků je i pro společnost ZIMM stále obtížnější najít kvalifikované pracovníky. Pracovníky, kteří dosud převážně osazovali zásobník frézy, je nyní díky automatizaci možné nasazovat v jiných oblastech, kde se mohou soustředit na činnosti vytvářející přidanou hodnotu. „Naše řešení pracuje bez dalších nutných zásahů a přebírá od pracovníků především méně náročné úkoly, jako například upínání a uvolňování obrobků“, říká Marcel Haltiner.
Po dokončení automatického dodatečného opracování nakládací robot KR QUANTEC od firmy KUKA vkládá obrobky zpět do zvedacího zařízení pro materiál.

Centrální řídicí počítačový systém, neomezené možnosti

Všechny procesy uvnitř buňky jsou řízeny prostřednictvím řídicího počítače, který lze také integrovat do systému ERP. Počítač přebírá například správu úkolů a koordinaci obrobků, řídí periferní zařízení a poskytuje informace o probíhajících a nastávajících procesech. V modulární konstrukci buněk vidí Haltiner téměř neomezené možnosti použití: „Strojírenství a konstrukce forem, lékařská technika, automobilový průmysl – v zásadě nabízíme možnost vstupu do světa automatizace všem podnikům zabývajícím se třískovým obráběním.“
Řízení automatizační buňky probíhá pomocí řídicího počítače (na obrázku vlevo: Marcel Haltiner, vedoucí oddělení automatizace ve společnosti Vischer & Bolli GmbH, vpravo Hardy Ponudic, vedoucí výroby ve společnosti ZIMM).

Automatizace nám umožňuje vyrábět v rámci bezobslužných směn v noci a o víkendech, což zvyšuje naši produktivitu a konkurenceschopnost.

Hardy Ponudic, vedoucí výroby ve společnosti ZIMM

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.