Vyberte si svoje miesto:

Štát

(R)evoluce v textilním průmyslu

Trendem je opět posouvat výrobu blíže k odbytovým trhům. To šetří čas, peníze a je dobré pro životní prostředí. Pro evropský textilní průmysl je částečný návrat z nízkonákladových výrobních zařízení v Asii především otázkou technologie. Na základě robotiky KUKA nyní odborníci na automatizaci z firmy robotextile vytvořili efektivní a překvapivě praktické systémové řešení, které by mohlo vést textilní výrobu do nové éry.


Přelom epochy v textilním průmyslu

Kdysi byly průkopníky průmyslové revoluce – dnes stojí na rozcestí na cestě celosvětové restrukturalizace: firmy v oděvním a textilním průmyslu. Stejně jako zavedení mechanických tkalcovských stavů na přechodu do 19. století zcela obrátilo průmysl a celé společenské systémy vzhůru nohama, dnes digitalizace životního a pracovního prostředí značí epochální předěl. Textilní průmysl nabírá na dynamice díky stále naléhavější snaze o trvalou udržitelnost a zajištěné sociální standardy požadované zákonodárcem. To v současnosti vede k přehodnocení textilní výroby, která celosvětově zaměstnává přibližně 75 milionů lidí, převážně v Asii za často kontroverzních pracovních podmínek.

Michael Fraede, zakladatel a výkonný ředitel firmy robotextile, je o nastávajícím přelomu epochy hluboce přesvědčen.

Doposud se automatizace textilní výrobě víceméně úspěšně vyhýbala – to se nyní mění. Automatizace totiž vytváří rozhodující předpoklad pro to, aby se textilní výroba opět přiblížila příslušným odbytovým trhům a stala se tak efektivnější a především udržitelnější.

Michael Fraede, zakladatel a výkonný ředitel firmy robotextile

Robotika KUKA přináší revoluci v textilním průmyslu

Hospodárná, udržitelná a rychlá výroba s drobnou robotikou značky KUKA

Textilní výroba o krok dále

Michael Fraede se pohybuje v oblasti robotiky a automatizační technologie již více než 30 let a neustále hledá řešení pro různá průmyslová odvětví. Společně s Michaelem Müllerem, jednatelem specialisty na automatizační techniku erler GmbH z Dormettingenu v Německu se oba kreativní podnikatelé rozhodli k vytvoření systémového řešení speciálně přizpůsobeného pro zpracování textilu a k založení firmy robotextile. Cíl: maximální flexibilita v tzv. pomocných procesech – tedy v kompletní manipulaci kromě samotného procesu šití.

Oděvní průmysl udává tempo

Požadavky v textilním průmyslu přitom v posledních pár letech rychle vzrostly. S ohledem na stále krátkodobější módní trendy se vzory, modely, barvy a střihy mění stále rychleji. K tomu se přidávají produkce z digitalizovaných konfiguračních a objednávkových procesů, které ve stále větší míře souvisejí s konkrétním účelem. Nicméně, jak Fraede poznamenává, mnoho společností se automatizaci a s tím spojené pravděpodobně drahé a složité programovací a instalační práci na robotu vyhýbají. „Těchto obav jsme je chtěli zbavit. A teď se nám to také podařilo.“

Módní průmysl je velmi dynamický a rychle se měnící: Trendy udávají tempo

Náročná látka

Společně s vědci z Výzkumného ústavu pro textil a oděvnictví při vysoké škole Hochschule Niederrhein se Fraede a Müller konkrétně zabývali problémem, pro který automatizační společnosti dosud nebyly schopny poskytnout přesvědčivé a především hospodárné koncepce: tj. manipulace se snadno deformovatelnými, pružnými textiliemi a nařezanými kusy.

V textilním průmyslu je co dohánět, aby bylo možné toto odvětví dlouhodobě modernizovat

„Pro robota je to něco úplně jiného než manipulace s pevnými materiály, jako je dřevo nebo ocel - je to výzva, ale nic nemožného," říká profesorka Maike Rabe, která vede Výzkumný ústav pro textil a oděvnictví (FTB) při vysoké škole Hochschule Niederrhein v německém Mönchengladbachu. „Přesto oděvní a textilní průmysl, pokud jde o automatizaci a digitalizaci, bohužel daleko zaostává za ostatními sektory. V tomto odvětví je třeba ještě hodně dohánět, aby bylo možné toto odvětví trvale modernizovat a udržet ho v kondici pro budoucnost."

Firma robotextile nabízí odpověď na tuto výzvu.

Pomocí extrémně agilních a velmi flexibilních drobných robotů KUKA z řad AGILUS, SCARA a LBR iisy a speciálně pro tento účel navržených chapadel se nám podařilo odebírat vrstvy látky ze stohu přířezů a jednotlivě je přivádět do dalšího výrobního kroku, aniž by došlo k současnému odebírání spodní vrstvy látky - něco takového na trhu dosud nebylo.

Michael Müller, zakladatel firmy robotextile a jednatel společnosti erler GmbH
Drobná robotika značky KUKA přesvědčí svým kompaktním designem, dlouhým dosahem a vysokou přesností

S nearshoringem a robotikou ke spolehlivé kvalitě a konkurenceschopným nákladům

Výrobci z firmy robotextile jsou přesvědčeni, že evropští výrobci textilu budou mít výhodu v rostoucí mezinárodní konkurenci s konkurenty z nízkonákladových zemí, pokud se rozhodnou pro robotiku: „Při konvenční výrobě textilií je asi 40 procent personálních nákladů vynaloženo na nejjednodušší manipulační činnosti s tkaninou. Často se jedná o velmi monotónní, únavné procesy, jako je pouhé přikládání kapes u kalhot nebo límečků před samotným šitím,“ uvádí Michael Fraede. Automatizace otevírá nové perspektivy pro společnosti, které chtějí zefektivnit výrobu onshore a nearshore s menším počtem zaměstnanců. Inteligentně využívaná robotika připravuje cestu ke „spolehlivé, konzistentní kvalitě se zvládnutelnými a přehlednými provozními náklady“ a umožňuje způsob výroby, který je skutečně konkurenceschopný a může na trhu dlouhodobě přežít.

„Čert vězí v detailu"

S novým systémovým řešením od firmy robotextile pro automatizovanou textilní výrobu jsou oba inovativní podnikatelé na správné cestě. A to mimo jiné proto, že nalezli řešení pro výzvy oboru, kde „čert vězí v detailu“, říká Michael Müller: „Textilie mohou během zpracování měnit tvar v závislosti na jejich struktuře nebo složení vláken, stroje se tedy ve výrobě musí neustále přizpůsobovat měnící se látce.“

Automatizace to umožňuje: Robotika přebírá manipulaci se snadno deformovatelnými a pružnými textiliemi

Technologie na míru

Ve vývojovém oddělení společnosti erler v Dormettingenu firma robotextile vyvinula společně se zkušenými technologickými partnery uchopovací techniky pro různé výrobní požadavky a uvedla je na trh. Například proudové chapadlo, které využívá tzv. Coandův efekt. Proud vzduchu při tom způsobuje třepetání rohů látky, takže je lze jednotlivě nasát a sevřít chapadlem. Další speciální chapadlo rolí se používá k uchopování velmi tenkých textilií. Odpovídajícím způsobem navržené gumové paralelní chapadlo se používá pro speciální a technické textilie.

Citlivý a rychlý: Pro tento úkol by se dokonale hodil i kobot LBR iisy od společnosti KUKA

Kompaktní, přesný, rychlý: Robotika na zpracování textilu značky KUKA

„Použité drobné roboty KUKA z řad AGILUS, SCARA a LBR iisy jsou pro toto systémové řešení optimální,“ vysvětluje Björn Märtens, Global Business Development Manager ve společnosti KUKA. „Roboty se pohybují na minimálním prostoru a díky své robustní konstrukci dosahují maximální přesnosti opakování a kontinuální přesnosti při maximální rychlosti. Drobné roboty tak zajišťují vysokou kvalitu výroby, aniž by došlo k vypadnutí z nastaveného taktu.“ Například robot KUKA SCARA může v pracovním prostoru o průměru 1,60 metru s nosností pěti kilogramů dosáhnout doby cyklu čtyř až šesti sekund na vrstvu látky. Roboty přitom používají interní zdroj médií pro vzduch, elektrický proud a data.

Robot KR SCARA značky KUKA činí automatizaci v nákladově náročných odvětvích snadnější a udržitelně hospodárnější.

Milník v textilní výrobě

„Naše drobné roboty mohou s pomocí integrovaných senzorů v chapadlech velmi citlivě odebírat vrstvy látky ze stohu přířezů a jednotlivě je přivádět do dalšího výrobního kroku,“ říká Martens. Různé společnosti se o to v posledních letech pokusily, ale opakovaně selhávaly kvůli procesně nespolehlivé vyspělosti a chybějící hospodárnosti. „Teď se nám podařil skutečný milník,“ je přesvědčen spoluzakladatel firmy robotextile Michael Müller.

Zcela nové výrobní koncepce v dohledu

A takové milníky jsou v textilním průmyslu velmi žádané. „Z vědeckého hlediska jsou zásadní změny v inovativním oděvním průmyslu naprosto nezbytné,“ říká profesorka Maike Rabe. „Dnes je stále naléhavějším cílem učinit textilní výrobu udržitelnější a přiblížit ji k cílovým trhům všude tam, kde je to možné.“ Cestu k tomuto cíli by měla usnadnit „Textilní továrna 7.0". T7 je společný projekt vysoké školy Hochschule Niederrhein a ITA (Institut pro textilní technologie) při vysoké škole RWTH Aachen, Asociace severozápadního německého textilního a oděvního průmyslu a Asociace rýnského textilního a oděvního průmyslu, společně s Textilní akademií Severní Porýní-Vestfálsko a agenturou Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH.

Pevným krokem do budoucnosti: Automatizace pro udržitelnější textilní výrobu

C&A: Inovátoři a průkopníci v textilním průmyslu

Podle profesorky Rabe je nadřazeným cílem projektu komplexní reforma evropského oděvního a textilního průmyslu na základě vědomostí a umožnit projekty v re-shoringutj. navrácení výroby do průmyslových zemí - aby bylo možné hrát vedoucí roli v textilním průmyslu i v budoucnu. K tomu jsou ovšem zapotřebí partneři, kteří jsou schopni takový vývoj přenést z „laboratoře“ do výrobní praxe.

S inovativním systémovým řešením od firmy robotextile lze výrobu vrátit zpět do Evropy

Re-shoring prospívá životnímu prostředí, zabraňuje nadměrným kapacitám, posiluje místní ekonomiku, vytváří atraktivní pracovní místa a probíhá za eticky spravedlivých podmínek, což je pro výrobce na pozadí nového zákona o dodavatelském řetězci stále důležitější. K tomu účelu kombinujeme vysoce udržitelnou výrobu s vysoce produktivními procesy.

Jűrgen Mohs, prokurista a projektový manažer společnosti C&A's FIT GmbH

Německo-nizozemská oděvní společnost C&A se svou továrnou „Factory for Innovation in Textiles“ (FIT) se v Mönchengladbachu zapojila do vývojového projektu T7. C&A v rámci pilotního projektu převádí část výroby džínů z Asie zpět do Evropy a s pomocí firmy robotextile, vysoké školy Hochschule Niederrhein a jejími projektovými partnery buduje komplexně automatizovanou výrobní linku.

Získat zpět ztracené výrobní know-how

V továrně „Factory for Innovation in Textiles (FIT) je módní koncern zaměřen na inovativní technologie, CO2-neutrální výrobu a udržitelnější módu. Pro Jürgena Mohse, prokuristu a projektového manažera společnosti C&A's FIT GmbH, jde o to „zajistit stabilitu dodavatelských řetězců i do budoucna, a to přivedením části výroby zpět do Evropy, čímž se zároveň získá zpět ztracené výrobní know-how“. „V tomto kontextu jsme již získali velmi cenné zkušenosti s Vysokou školou aplikovaných věd v Mönchengladbachu a v rámci spolupráce s firmou robotextile. Na tomto základě nyní C&A prozatím počítá s výrobou 400 000 džínů ročně, později by se tento počet měl zvýšit až na 800 000. První kalhoty budou dostupné již v roce 2022. „C&A’s FIT bude víc než jen laboratoří pro prototypy. Jde o výrobu většího množství kusů,“ vysvětluje Mohs. FIT je založen na přesvědčení, že udržitelná móda dnes a v budoucnu nesmí být výklenkovým produktem.
Pokročilý vývoj s drobnou robotikou značky KUKA: KR AGILUS, KR SCARA a LBR iisy

„Úsvit nové éry“

Pro Michaela Fraedeho je to „ten správný signál pro úsvit nové éry“. „S iniciativou C&A’s FIT, obsáhlejší podporou z oblasti vědy a výzkumu a našimi škálovatelnými automatizačními řešeními se poprvé ve větším měřítku dostávají do středu pozornosti v rámci udržitelné textilní výroby kvalita, spravedlivé pracovní podmínky a transparentní procesy – a to bez ohledu na místo výroby. To je vykřičník pro textilní průmysl a jeho stále kvalitnější a ekologicky uvědomělejší zákazníky.“ Bude to mít za následek technologickou revoluci nebo „jen“ evoluci? To se teprve ukáže. Tento vývoj je však rozhodně významným pokrokem.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.