Vyberte si svoje miesto:

Štát

Lineárna jednotka KUKA KL 4000

KL 4000 je samostatná lineárna jednotka KUKA namontovaná na podlahe. Používa sa ako doplnková os robota. Ovládanie je realizované prostredníctvom príslušného riadenia robota.


KL 4000 je lineárna jednotka pre zaťaženia do 4 000 kilogramov. Pozostáva z dvoch modulárnych nosných prvok s dĺžkou 1,5 respektívne dva metre. Týmto translačná pohybová jednotka dosiahne celkovú dĺžku 31,5 metra - a masívne zväčší Váš pracovný priestor. 

KL 4000: Lineárna jednotka, ktorá nastavuje nové štandardy

KL 4000 presvedčí kompaktnou konštrukciou vozíka: Vďaka optimalizovanému usporiadaniu motora a prevodovky sa efektívny zdvih v porovnaní s KL 1500-3 zväčší o 0,4 metra. Okrem toho KL 4000 umožní jednoduché a flexibilné projektovanie, pretože roboty sérií KR QUANTEC a KR FORTEC sa môžu upevniť na ten istý vozík. Pre dosiahnutie ešte väčšej flexibility môžete na KL 4000 naraz používať až štyri vozíky.
Novo vyvinutý vozík lineárnej jednotky KUKA KL 4000

Prednosti


Jednoduché projektovanie

KL 4000 je vybavená identickými základmi pre KR QUANTEC ako aj pre KR FORTEC. Týmto sa v porovnaní s KR 1500 počet požadovaných ukotvovacích bodov v základe zníži až o 40 percent. Vďaka identickej vŕtacej schéme sa obidva roboty môžu upevniť na ten istý vozík.

Optimálna inštalácia

Vďaka novej koncepcii pripevnenia základu, pri ktorom je základ pripevnený pomocou flexibilného skrutkového systému, môžete lineárnu jednotku KL 4000 inštalovať celkom bez zvárania. Tým počas inštalácie ušetríte čas. Okrem toho je kedykoľvek možné dodatočné nastavenie osi.

Znížená potreba miesta

Energetická reťaz je až do zdvihu 8,4 metra uložená vo vnútri - a môže sa použiť až pre dva vozíky. To znižuje inštalačnú plochu lineárnej jednotky. Zároveň dosiahne KL 4000 dĺžku 31,5 pri zdvihu 30,4 metra – a týmto Vám umožní veľkú pracovnú oblasť.

Jednoduchý servis

Motory a prevodovky sú usporiadané tak, že výmena je možná bez demontáže robota. To isté platí pre kladky, ktoré môžete na rôznych polohách lineárnej jednotky KL 4000 jednoducho a rýchlo vymeniť. Flexibilne nastaviteľná vôľa ozubenia a voliteľné permanentné mazanie zabezpečujú najvyšší stupeň spoľahlivosti. 

Údaje a vyhotovenia lineárnej jednotky KL 4000

Zaťaženie 4 000 kg 
Počet osí  1
Presnosť opakovania ± 0,02 mm
Montážne polohy podlaha, strop
Rýchlosť 1,89 m/s
Trieda ochrany IP 65

Voliteľné príslušenstvo pre KL 4000

  • Kryty pre vodiace koľajnice
  • Prikryté nosníky
  • Verzia Speed
  • Adaptérová doska pre 45 stupňov
  • Montáž na strop
  • Tendrový vozík
  • Plávajúci základ
  • Permanentné mazanie: s batériovým napájaním alebo ovládané PLC